Nederlog        

 

6 oktober 2007

                                                                 

Yummi Bambi News

 


Het komt niet zo heel vaak voor dat ik het ÚÚns ben met zowel de doorsnee als de regering, dus een dergelijk heugelijk feit - zo belangrijk voor "Uw Integratie In Onze Nederlandse Maatschappij" - mag wel eens vermeld worden.

Oˇk tot mijn verbazing geldt deze heugelijke consensus Onze Verzetsheldinnende Black Bambi, the externally very yummi Ali (a.k.a. Ayaan The Honest).

Misschien heeft het iets van doen met mijn stukjes over Geert, Yummi Jami, Afshin, prof.dr. Van Doorn, en Mz Ali herself (een ▄bermensch, quid licet quod non licet Úchte politieke vluchtelingen, die vergast of naar hun beulen geretourneerd werden, in Onze Nederlandse Rechtsstaat, met hulp en publiek-parlementaire bijval van Onze Verzetsheldin)?

Een mens overschat zichzelf makkelijk, en zoals ik nogal vaak gezegd heb, ook omdat het waar en belangrijk is, hoewel "you can fool nearly all people nearly all the time" - een waarheid zo belangrijk voor het grote geluksparadijs dat "Onze Democratische Rechtsstaat" heet - is het ˇˇk zo dat er overal en altijd een kleine, begaafde en moedige minderheid is geweest die zich niet liet misleiden door populaire en veelgeprezen illusies, waansystemen, religies, ideologieŰn, of corrupte bestuurders of media.

Hoe het zij, en ongetwijfeld tot groot damesleed bij Opzij en zo, werden er geen rozenblaadjes gestrooid, zilveren lauwertakken uitgereikt, noch  hysterische massa-bijeenkomsten belegd om De Terugkeer te vieren van De Vrijheids-strijdende Wijze Zieneres, geschoold in het denken aan de voeten van Dick Cheney.

En zelfs - meen ik - is de hele Ayaan-site (die u zelf maar moet vinden en vergelijken, desgewenst) niet eens zo populair, zoals Google telt, als de mijne....

Waartegenover staat, o Neerlands lezenden, dat mijn site in Neerland door Neerlands lezenden niet gelinkt wordt, en dus door Google niet van punten voorzien, wat het Neerlands geschreven deel betreft (met uitzondering van Multatuli en Van Traa dan).

Dat komt, o Neerlands lezenden, omdat ik het niet in mij heb om respectvol normaal loyaal te zijn met miljoenen respectvolle normale loyale gelijkwaardigen van Hazes en Brood. (Gelukkig voor mij lezen en linken buitenlanders mijn niet-Nederlandse paginaas wel - maar ja, dat zijn maar buitenlanders, nietwaar, folluk fan Tsjempions?)

Het is een vreselijke tekortkoming van me, waarover later wat meer, in een wat algemener bestek.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail