Nederlog        

 

17 september 2007

                                                                 

Mail aan mijn huisarts i.v.m.  ME

 


Dit is een mail aan mijn huisarts, die ik hier opvoer i.v.m. ME in Amsterdam en vanwege het aan het einde ervan gestelde:


 

Beste ---

 
Ik heb vijf punten:
 
1. Er is een nieuwe versie van ME in Amsterdam op mijn site. 
E.e.a. is nog niet helemaal af, maar zal hopelijk eind september gereed zijn. Het meeste is ondertussen gedaan.
 
2. Er is eind augustus een Britse handleiding verschenen voor de behandeling van M.E. patiënten.
 
Dit zijn de zgn.
Eind september hoop ik althans een deel daarvan op mijn site te hebben (in de ME-sectie).
 
3. L-carnitine blijkt me te helpen
 
Het afgelopen jaar - met dagelijks 6 gram l-carnitine - was duidelijk beter (= minder beroerd) dan de voorgaande 10. Ik ben geheel niet gezond, en heb nog steeds duidelijk M.E., maar in termen van de NICE-guidelines ben ik het afgelopen jaar opgevijzeld van "severe ME" naar "mediate ME". Dit geldt vooral mijn energie-niveau, dat beduidend minder beroerd is, al fluctueert het nog steeds, en is te veel inspanning nog steeds pijnlijk en vermoeiend, en minder mijn pijn-beleving, die weinig veranderd is (dus ik heb nog steeds vrijwel de gehele dag spierpijn in armen en benen).
Overigens is het interessant dat ik me vele jaren gevoeld heb als een weinig frisse tachtiger, met pijn, zonder enige hulp, en dat l-carnitine ondertussen gebleken is ook ouden van dagen te helpen zich energieker c.q. minder beroerd te voelen.
 
4. Intrekking toestemming over mij te spreken met ambtenaren of bestuurders van de gemeente Amsterdam e.a.
 
Je hebt me enige jaren geleden gevraagd om schriftelijke toestemming om over mij - c.q. mijn medisch dossier - te spreken met anderen en in het bijzonder personeel (of bestuurders) van de gemeente Amsterdam.
 
Ik heb je die gegeven, maar trek deze nu in. De reden hiervoor kan ontleend worden aan mijn site: Ik beschouw de gemeente Amsterdam, althans dat deel waarmee ik te maken heb gehad, als gewillige uitvoerders van de Amsterdamse drugsmafia, die de afgelopen 20 jaar, volgens het parlementaire Van Traa-rapport,  minimaal 200 miljard euro's heeft omgezet in de illegale, door B&W "gedoogde" drugshandel in en rond Amsterdam.
(Dit is een link naar dl. II van mijn 190 noten daarbij, die overigens stukken beter geschreven zijn dan dit rapport, ernaar linken, en heel goed geïnformeerd zijn over het Amsterdamse en gemeentelijke drugs-milieu. Noot 60 in dl II geeft de berekening uit 1995. NB: dit geldt alleen soft drugs. Samen met harddrugs als cocaïne en ecstasy is het bedrag ongetwijfeld nu het dubbele van dat gegeven door Van Traa en co.)
 
5. Vraag in dit verband:

Heb je enig gemeentelijk ambtelijk, bestuurlijk of ander personage, of enig ander persoon, gesproken over mij c.q. mijn medisch dossier; en zo ja, wie was dat, wanneer was dat, en waarover werd gesproken?

NB: Zoals in ME in Amsterdam staat heb ik sinds 1989 feitelijk meer dan 100 keer allerlei mensen - B&W van Amsterdam, gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, gemeentelijke ombudsman, nationale ombudsman, universitaire dekanen, cvb van de uva, rechter Westhoff, advocaat-generaal Myer, officieren van justitie Vrakking en Meulenberg, sociale werkers van de gemeente Amsterdam, GGD-directie en personeel GGD, Stichting 40-45 - op het bestaan en de gewilligheid van prof.dr. Molenaar gewezen, en zijn wens mij te helpen promoveren op mijn ideeën over logica en psychologie (waarop ik ook met 10-en ben afgestudeerd), en heb dezelfden later gewezen op zijn brief aan de GGD-directeur Coutinho uit 2002.
 
Niemand van de aangesprokenen stelde zich in contact met prof.dr. Molenaar. Ik kreeg geen enkele hulp, maar wel veel discriminatie, chicanes en moeilijkheden. Ik heb niet mogen promoveren. Ik kreeg geen enkele bijzondere bijstand of welke hulp¨dan ook, hoewel alle genoemden wisten van mijn site, en zich konden informeren over M.E.
 
Uiteraard beschouw ik dit onder de omstandigheden als misdadige opzet, en wie dat betwijfelt, met medische of advocaten-autoriteit, wijs ik op (o.a.)

en op de bovengenoemde 20 miljard die jaarlijks in en rond Amsterdam in illegale gedoogde drugs wordt omgezet, en die een zeer goed begrijpelijk motief voor verregaande ambtelijke en bestuurlijke corruptie vormt.

Ook is het in dit verband mijn achtergrond mee te wegen

Het is bijvoorbeeld zéér onwaarschijnlijk dat Van Thijn, Patijn, Cohen, Oudkerk en waarschijnlijk ook Asscher mijn ouders nooit gesproken hebben, want mijn vader's Nationale Verzetstentoonstelling is vele keren te zien geweest in en rond Amsterdam o.a. in het Paleis op de Dam, en mijn vader is voor het organiseren van een en ander geridderd in 1980 op het stadhuis van Amsterdam, terwijl mijn moeder assistent hoofd onderduikshulp was in 1944 in Noordbrabant, waar Van Thijn zat ondergedoken.

Ik vermoed dan ook dat de feitelijke achterliggende reden dat geen enkel burgemeester of wethouder van Amsterdam ooit persoonlijk mijn mail of post beantwoord heeft, of mij ontvangen heeft, of zelfs maar telefonisch te woord heeft gestaan, teruggaat op het feit dat drs. Ed van Thijn héél goed wist wie Bertus ... was, en ook enig idee over zijn oudste zoon had, en dat zeker had kunnen verwerven uit mijn aan zijn persoonlijke portier tegen ontvangstbewijs overhandigde bezwaarschriften.

Maar ik denk niet dat dit uitgezocht kan worden, zoals het meeste rond de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse drugshandel, zonder ondervragingsmethoden die de MIVD in Irak hanteert, behalve als je minister Eimert van Middelkoop daarover gelooft:

Het laatste is een stukje uit mijn

dat wellicht enigermate verduidelijkt waarom de gemeente Amsterdam zoveel moeite en nalatigheid opbracht mij niet te helpen, en wel te laten vergassen en met moord bedreigen door inpandig met gemeentelijke vergunning geplaatste, gedoogde en beschermde harddrugshandelaars met steun en hulp van

NB: dit zijn opgenomen telefoongesprekken, B&W welbekend sinds 1990 en 1991, met mijn commentaren van destijds. Mr. Maureen Sarucco was enkele jaren geleden nog steeds hoofd veiligheid van de gemeente Amsterdam. Zij is een Surinaamse, en ongetwijfeld zéér welstaand. 

Ook in verband met het pseudoniem Maarten Maartensz dat ik gebruik, en dat ontstond toen ik gevraagd werd, na mijn derde verwijdering van de UvA vanwege "uw uitgesproken gedachten" over de kwaliteit van het onderwijs "ondanks de ernst van uw ziekte", als columnist bij Spiegeloog, het faculteitsblad van de faculteit voor psychologie van de UvA

omdat ik wilde vermijden een vierde keer verwijderd te worden - wat verstandig was, want prof.dr. Jaap van Heerden (ex van Renate Rubinstein, in eigen oog groot filosoof) sprak zich indertijd als volgt publiek over mij uit, n.a.v. die columns

"Maarten Maartensz! Maarten Maartensz!! Die zien wij van de wetenschappelijke staf het liefst dood!".

Het lijkt me dat ik sindsdien gelijk heb gekregen over het verval van het Nederlandse onderwijs. (En prof. van Heerden vaart nu héél wel aan de Universiteit van Maastricht, en zal vast een boekje opendoen over van alles, zodra hij veilig gepensioneerd is.)

Dit bleek ook verstandig i.v.m. mijn voormalige huisbaas, die mij in januari 2006 een bedreiging deed toekomen via de mail

maar

"de naam Maartensz niet in onze administratie kan vinden"

wat mij een ietsje veiliger gevoel geeft, al zal je begrijpen dat het voor mij geen enkele zin heeft de Amsterdamse gemeente-politie om bescherming te vragen, want die weigerde dat indertijd al uitgebreid en veelvuldig, en hun superieuren weigerden dat allemaal sindsdien, en uiteraard ben ik met mijn achtergrond en diplomaas in Amsterdam en Nederland zelfs geen promille waard van

omdat ik immers B&W van Amsterdam "grievend en/of beledigend" zou hebben toegesproken of althans geschreven, hetwelk naar het recht wat Van Thijn, Patijn, Cohen, Oudkerk en Asscher handhaven "heldhaftig, vastberaden, barmhartig", "uit naam van de idealen van de Ferbuaristaking" en "met joodse identiteit" geheel niet deugt, en geheel vergassenswaardig en terreurwaardig blijkt, in hun Amsterdamse bestuurlijke praktijken.

(Tussen haakjes: Ikzelf ben "toevallig besneden" - Urheber: Raoul Heertje - en atheïst, en ontving mijn hele leven geen enkele cent, noch vanwege wat mijn ouders en grootouders voor het verzet betekenden, noch wat mijn vader voor de kennis van het voormalig verzet bij de Nederlandse bevolking deed, noch vanwege mijn vermeende identiteit, volgens sommigen. Ook ben ikzelf geen racist, en geen gelover in de Neurenberger rassenwetten, maar ik geloof dat dit vast weer "grievend en/of beledigend" voor genoemde Amsterdamse integere beschermers van de Amsterdamse drugsmafia is. Trouwens... Cohen en Oudkerk zijn kennelijk kleinkinderen van prof.dr. David Cohen, en Asscher kleinkind van prof.dr. Asscher, de laatste twee van de Joodsche Raad van 1941-1944, waarover zie "The Holocaust Encyclopedia", W. Laqueur Ed., en zijn posthuum veroordeeld als collaborateurs door de Nederlandse rechter, na de oorlog. Dit voor wie geïnteresseerd zou zijn in de betekenis van "joodse identiteit", in de mond van atheïstische PvdA-burgemeesters en wethouders, of in medisch-psychologische genetische verklaringen voor gedrag (mede van Rob Oudkerk, aan de Thamesweg), tegenwoordig ook gedoceerd aan de UvA en de VU. Ik vermeld het maar in het kader van politieke propaganda, die niet door mij geïnitieerd is, want - nogmaals - ik ben geen racist. Maar ik ben wel terzake "joodse identiteit" en wat daarmee samenhangt, aan verzet en documentatie bijvoorbeeld, enigermate geïnformeerd.)

Overigens heb ik van mijn verminderde fysieke beroerdheid gebruik gemaakt om het een en ander aan mijn site te verbeteren, en wie geïnteresseerd zou zijn in mijn ideeën kan ik wijzen op

Het is misschien ook vermeldenswaardig (en controleerbaar) dat ME in Amsterdam in Nederland (en daarbuiten) op het internet niet gelinkt en niet gelezen wordt (zie idee 74, 374, 136, 276, 423, en de lemmaas Mens en Ordinary men), maar dat de meeste belangrijke bestanden en subsecties van Philosophy en Logic op mijn site 1 tot 3 Googlepunten hebben, en wel, en vaak gelezen worden, door velen, wat voor dergelijk materiaal - van een nogal noodgedwongen alias, invalide ook - zeldzaam is. (Ook ben ik exceptioneel intelligent, wat een moreel onpasselijk makende mededeling is in het Nederlandse, voor gemiddelde Nederlanders, althans van iemand die geen BN'er is - uiteraard. Ik wéét het dus wel, en heb er ook voor gestudeerd. Ik heb alleen - zal ook wel genetisch bepaald zijn - een wat aristocratisch gemoed.)

Ik begrijp natuurlijk heel goed dat een hardwerkende huisarts geen tijd heeft 100 MB - 150 Penguin Classics ter grootte van Aristoteles' Ethics - van mijn teksten door te nemen, hoe fraai (sarcastisch, satirisch, "grievend en/of beledigend", helder, eerlijk, onderhoudend, leerzaam, logisch, filosofisch) ook geschreven.

Het voornaamste nieuws is dus dat het bovenstaande op mijn site staat en dat de l-carnitine mij althans enigszins helpt, wat mij aangenaam is (wellicht disproportioneel, maar ik heb 28 jaar overleefd zonder enige medicatie die hielp, afgezien van slaapmiddelen en anti-depressiva, die meer symptoom-bestrijding c.q.vermindering betreffen); de intrekking van toestemming namens mij te spreken of inlichtingen te verschaffen uit mijn medisch dossier (wie wat van me wil weten wende zich to mij, per e-mail); en de vraag onder 5.

En ik ga er van uit dat als je geen antwoord hebt op vraag 5 dat het antwoord is als op de brief van prof.dr. Molenaar: Niemand zocht ooit contact met je met vragen over mij of mijn medisch dossier, en inzonder niet medewerkers of bestuurders van de gemeente Amsterdam, de Stichting 40-45, de officieren van justitie of nationale of amsterdamse ombudslieden. (Bij voldoende tijd van leven voor mij + gezondheid komt deze zaak - ME in Amsterdam - ongetwijfeld voor een Europees Hof. Het is dus wel relevant naar waarheid te antwoorden, maar het maakt me eerlijk gezegd niet veel uit wat je over me gezegd hebt, zo iets. Ik wil alleen graag weten tegen wie, in het geval dat, en wanneer.)

Tenslotte is het vermeldenswaardig dat prof.dr. Molenaar ruim een jaar geleden geëmigreerd is met vrouw en kinderen naar de Verenigde Staten, en daar nu werkt aan een top-universiteit.

Met vriendelijke groeten,

Maarten Maartensz

(..)

P.P.S. Deze mail komt later vandaag op de site, maar zonder vermelding van jouw naam of mail, en zonder mijn echte achternaam. De voornaamste reden daarvoor is het beleid dat de gemeente Amsterdam tegen mij gevoerd heeft sinds 1988, waarvoor zie ME in Amsterdam. Het is dus niet prinair persoonlijk of medisch als wel wettelijk gemotiveerd, ook omdat het wat moeilijk te voorspellen is wat de gemeente en medestanders (héél capabele professionele ombrengers, mag je aannemen) van plan zijn gegeven al dat fraais in ME in Amsterdam, dat zo bijzonder "grievend en/of beledigend" is, voor burgemeesters en wethouders van Amsterdam natuurlijk, all very honourable men indeed. (Maar nee, ik maak me daar niet zenuwachtig over, en bedoel vooral te wijzen op de praktische redenen voor mijn alias.)
 


De in deze mail genoemde medische NICE-guidelines i.v.m. M.E. komen later (in ieder geval gedeeltelijk) op mijn site.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail