Nederlog        

 

9 september 2007

                                                                 

Something Nice About ME (?)

 


Met nu bijna 30 jaar ME in Amsterdam, met bijna 30 jaar geen enkele hulp voor mij in Amsterdam, is het enigszins aardig nieuws dat de Britten een nieuwe serie behandelingsprotokollen voor ME-CFS hebben opgesteld, die vergelijkenderwijs (!) een aanzienlijke verbetering vormen over wat tot nu toe gebruikelijk was.

De moeilijkheid zit vooral in "vergelijkenderwijs", want wat tot nu toe gebruikelijk was in Engeland voor patiënten met ME was zeer teleurstellend, en wat nu voorgesteld wordt is weliswaar een aanzienlijke verbetering, met een interessant rapport met redelijk wat adequate en zinnige medische informatie, maar het is óók een verbetering die vooral rekening houdt met - patiënten, dacht u wellicht, die gelukkig gezond bent en nooit uitgebrid onderworpen was aan medische of ambtelijke  "verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid"? - nee dus: met bestaande medische therapieën, met bestaande medische subsidies, die bestaande medici een goed inkomen geven en blijven garanderen, maar die de patiënten geheel niet zeker, en regelmatig zeker niet, zullen helpen.

Maar goed, ik zal er hier of daar op mijn site wel op terugkomen - en ik spreek van "Nice" omdat dit een afkorting is van "National Institute for Health and Clinical Excellence". Het rapport als medisch rapport is in ieder geval bruikbaar, en beter dan wat er was.

Hier zijn twee citaten in het kader van ME in Amsterdam, ter ondersteuning van mijn bewering dat B&W van Amsterdam mij nu 19 jaren lang opzettelijk, met groot sadistisch genoegen ook, gepijnigd heeft, bijzonder goed wetende wat ze deden, want de informatie die ik nu geef was B&W bekend uiterlijk 1989.

Eerst ME-CFS in het algemeen:


Consider the possibility of CFS/ME if a person has:

 •  fatigue with all of the following features:

 • new or had a specific onset (that is, it is not life long)

 • persistent and/or recurrent

 • unexplained by other conditions

 • has resulted in a substantial reduction in activity level characterised by post-exertional malaise and/or fatigue (typically delayed, for example by at least 24 hours, with slow recovery over several days)

and

 •  one or more of the following symptoms:

 • difficulty with sleeping, such as insomnia, hypersomnia, unrefreshing sleep, a disturbed sleep–wake cycle

 • muscle and/or joint pain that is multi-site and without evidence of inflammation

 • headaches

 • painful lymph nodes without pathological enlargement

 • sore throat

 • cognitive dysfunction, such as difficulty thinking, inability to concentrate, impairment of short-term memory, and difficulties with word-finding, planning/organising thoughts and information processing

 • physical or mental exertion makes symptoms worse

 • dizziness and/or nausea

 • palpitations in the absence of identified cardiac pathology.

The symptoms of CFS/ME fluctuate in severity and may change in nature over time.


Gezellige ziekte, nietwaar? Mijn ex en ik hadden gezamenlijk alle genoemde symptomen (zoals ik al in 1980 opschreef voor onze "behandelende artsen"), en kwalificeerden ieder volledig in bovenstaande termen.

Vervolgens waarom ik denk dat de gemeente Amsterdam, geleid door Van Thijn, Patijn en Cohen, zo sadistisch, zo opzettelijk, zo welbewust, met zoveel lachende gemeentelijke advocaten - mr. Segers, mr. Vlas, mr. Van Oostveen, mr. Lisser, mr. Sarucco, mr. Giske, mr. Gianotte, mr. Cordes, mr. Meulenberg, mr. Vrakking, mr. Teeven, mr. Westhoff, onder anderen - mij geprobeerd hebben mij zoveel en zolang mogelijk pijn te doen lijden, jaar in jaar uit, ondanks medische documentatie en verzoeken van mijn behandelende artsen, mij hulp te ontzeggen en onthouden, in de kennelijke hoop en opzet mij net als Brood het Hilton te doen afspringen, opdat B&W van Amsterdam, "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig", samen met de Amsterdamse moordzuchtige harddrugshandel en de gemeentelijke Bouw- en Woning-dienst, en de gemeentelijke Bestuurdienst dóór konden gaan met helpen omzetten van 10 à 20 miljard euro's jaarlijks in Amsterdam, in illegale drugs.

Wel... ik had in dit verband een fraai citaat, dat zeer duidelijk aantoont hoe mijn matige ME/CFS, vanwege de martelingen waaraan B&W van Amsterdam mij onderwierp op de Elandsgracht, ten behoeve van de harddrugshandelars aldaar, met burgemeesterlijke, bestuursdienst en Bouw-en woningtoezichts bescherming, veranderde van matige tot hevige M.E., waardoor ik een groot deel van de afgelopen 19 jaren, totaal uitgeput en met aanzienlijke voortdurende pijn in bed heb moeten liggen, uiteraard zonder enige hulp, want ik heb mij

"grievend en/of beledigend uitgelaten"

over de Amsterdamse harddrugshandelaars en hun gemeentelijke beschermers, en gewillige dienaren en mafia-maten ("uit naam van de idealen van de Februaristaking"), en een Van Thijn, Patijn, Cohen en Oudkerk vergassen je dan het liefst - maar wel langzaam, en met veel toekijkende lachende gemeentelijke advocaten met neuzen vol cocaïne en buidels vol illegale drugsgelden, opdat je het maar zo pijnlijk mogelijk voelt, waarom je vader en grootvader verzetshelden waren:

Opdat Ed van Thijn, Schelto Patijn, Job Cohen, Rob Oudkerk, en hun rotgenoten-bestuursdienst-advocaten hard drugs kunnen helpen handelen

"uit naam van de idealen van de Februaristaking"

héél "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig" ook, voor zichzelf en de Amsterdamse harddrugshandel.

Maar ik kan het betreffende citaat op het moment niet vinden in de dikke  stapel Nice-bestanden over ME/CFS. Gaat u er maar van uit dat iedere buitenlandse rechter (géén PvdA-lid) mij gelijk zal geven hierin - en dat ik de afgelopen 19 jaar weinig moeite heb gedaan om de zaak bij een Nederlandse rechter voor te doen komen, omdat deze in minstens tweederde van de gevallen PvdA-lid en vrienden van Cohen zijn, en afgezien daarvan corrupt, want geen Nederlandse rechter, met uitzondering van een assistent-rechter te Maastricht, heeft zich ooit uitgelaten over het gedoogbeleid, alsof drooglegging-met-speciale-burgemeesters-vergunningen-voor-illegale-handel geen gegarandeerd recept is om de mafia en de corrupte ambtenarij stinkend rijk te maken.

En zo gebeurde ook in Amsterdam, ten koste van mijn met zo groot en opzettelijk sadistisch genoegen door B&W van Amsterdam volkomen geruïneerde gezondheid.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail