Nederlog        

 

5 september 2007

                                                                 

Maarten Maartensz mailt met medisch ME-specialist

 


Omdat ik ME heb zie ik regelmatig een medisch specialist op dat gebied, en omdat hij en ik een mail hebben, en het i.v.m. de herformattering van ME in Amsterdam wellicht zinnig is, hier voor belangstellenden een kopie van een mail van mij, ongecensureerd en ongekort, maar hier wel verfraaid met links naar relevante delen van mijn site.Beste ---
 
In vervolg op ons onderhoud gisteren en i.v.m. informatie die ik heden ontving het volgende.
 
A. Het deel ME in Amsterdam wordt nog steeds uitgebreid, en ik zal je informeren wanneer het "af" is in eerste versie (die bij mij voor minstens 95% definitief blijkt, in vrijwel alle gevallen). Dit zal nog enkele dagen tot weken duren.
 
B. Ik weet niet of de test die mij gisteren werd voorgelegd, i.v.m. zogenaamde hypersensitiviteit, hier iets mee te maken heeft (het was toch je vrouw die mij hem gaf, nietwaar, bij algehele afwezigheid van het normale personeel?), maar hier is voor de duidelijkheid mijn mening op schrift:
  • ik vond het voor een groot deel bestaande uit vragen die ik niet met "Ja" of "Nee" kan beantwoorden
  •  er was geen alternatief voor "Weet niet" (wat ik dan in de meeste gevallen ingevuld zou hebben, gegeven de vragen)
  • en daarom heb ik gezegd dat ik dit niet in kon vullen naar eer en geweten.
Hoe het zij, mijn mening als psycholoog is dat ik niet behoor tot de groep der hypersensitieven, en dat wie zich daarvan wil overtuigen ME in Amsterdam kan doorlezen. (En overigens is "hypersensitiviteit" in mijn statistisch en methodologisch zeer geschoolde ogen een nogal vreemd theoretisch construct, maar goed. In de woorden van studentendekaan Ruud Grondel (die mij hielp, maar weigerde mij te helpen als wethouder) ben ik "hyperintelligent". Afgezien van het voorvoegsel laat zich dit eenvoudig bewijzen op basis van mijn site of diplomaas, lijkt me. En het lijkt mij dat één "hyper" genoeg is, voor één mens.)
 
C. Het is wellicht dienstig op te merken - o.a. omdat ik niet weet hoeveel je van ME in Amsterdam gelezen hebt, al heb ik je e.e.a. wel op schijf gegeven in 2005, bij de eerste visite als patiënt - dat e.e.a. bekend is bij B&W, de GGD, en de UvA sinds 1995 op papier, sinds 1996 op schijf, en sinds 1997 op mijn site en op CD.
 
Het is dus ook niet zo dat alle discriminatie die ik sindsdien heb ontvangen van genoemde instellingen niet welbewust was: Men wist héél goed wat men deed, en men deed wat men deed, of liet laat na wat men naliet (het handhaven van de Nederlandse wet, het behoorlijk moreel verantwoordelijk en aansprakelijk handelen) uit welbewust overleg, en onder verantwoordelijkheid van de leiding van deze instituties. Tegen iemand met voordurende pijnklachten lijkt mij dit weloverwogen en opzettelijk sadisme, maar ja: ik ben "betrokken partij", nietwaar, en heb alleen maar de wet aan mijn zijde, en niet de bestuurders of ambtenaren.
 
Ik wijs er ook op dat prof.dr. Molenaar NOOIT over mij is gebeld of geschreven door enig ambtenaar en bestuurder: Niet door de gemeente, niet door de GGD, niet door de universiteit, niet door de Nationale Ombudsman, niet door de Amsterdamse Ombudsman, en niet door prof.dr. Frank Bovenkerk (die ik in 2002 telefonisch gesproken en gemaild heb, als één van de opstellers van het Van Traa-rapport, en op mijn site heb gewezen).
 
En ik heb daar sinds 1990 vele keren om gevraagd bij allerlei gemeentelijke instellingen, maar de ambtenaren discrimineerden en schoffeerden veel liever, kennelijk in opdracht van de burgemeester of de bestuursdienst, en vaak met groot merkbaar genoegen.
 
NB: Prof.dr. Molenaar is uitstekend op de hoogte gehouden van mijn "welvaren" in Amsterdam sinds 1989. Er is heel weinig of niets in ME in Amsterdam waar hij geen weet van had, zus of zo, zoals hij ook nogal wat betrokken personen (zoals mijn laatste vriendin) gekend heeft, voorzover functionerend in het universitair milieu.
 
En wij waren het altijd overwegend eens over de UvA en over wetenschap en wiskunde, en zijn belangstelling in mij gold mijn wetenschappelijk talent, waar hij van onder de indruk was, en waar hij de vermogens en kennis voor heeft deze te beoordelen. Verder waren we het overwegend eens over de UvA, maar was zijn manier daarmee om te gaan een andere dan de mijne (en was hij dubbelprofessor, met een grote internationale status). Maar het is ongetwijfeld niet voor niets dat hij met vrouw en kinderen naar de US is geëmigreerd, ruim een jaar geleden.
 
D. Waar jij en de meeste artsen geen idee van hebben is mijn persoonlijke achtergrond, en het soort verzets-achtergrond op basis waarvan Van Thijn, Cohen en Oudkerk hun carrières hebben geplaveid. Ikzelf zou niet weten wie er in Nederland een betere verzetsachtergrond heeft dan ik (en mijn broer is zo gelukkig al dekaden buiten Nederland te wonen) - wat, kan ik je verzekeren, een heel vreemde ervaring opleverde tussen 1977 en 1987, toen ik diverse honderden keren, gewoonlijk door Asva-studenten, voor "fascist" werd uitgemaakt vanwege mijn uitgesproken meningen. (Want je was al "fascist" als je zei dat waarheid bestond, dat intelligentie overwegend aangeboren was etc. Ik ben voor het uitspreken van beide meningen, bij resp. filosofie en psychologie, door vele studenten voor "fascist" uitgekreten.)
 
In dit verband: Zowel de gemeente Amsterdam als de universiteit van Amsterdam als de Amsterdamse en Nationale Ombudsman hebben altijd precies één argument gegeven om niet op mijn klachten, brieven of mails in te gaan, in de woordelijk zelfde vorm bovendien sinds 1996, zodat dit kennelijk afspraak is (alle betrokkenen bij de wederpartijen, zal ik maar zeggen, zijn prominente PvdA-ers, die elkaar gewoonlijk tientallen jaren kenden als partij-kameraden):
"omdat u zich grievend en/of beledigend hebt uitgelaten gaan wij niet op u in"
O ja, aangezien "mijn joodse identiteit" de atheïsten Van Thijn en Cohen in de mond bestorven is: Ik ben zelf "toevallig besneden"; ook een atheïst; en iemand die vindt dat wie als atheïst van "mijn joodse identiteit" spreekt in feite spreekt als een racist, volgens de criteria van Goebbels (Neurenberger rassenwetten).
 
Maar ja, ik geloof dat de heren Van Thijn en Cohen (de laatste met dezelfde achternaam als die van de joodse collaborateur prof. David Cohen, de grootvader van Rob Oudkerk, die weer neef van Cohen is, zoals ook wethouder Lodewijk Asscher de achternaam heeft van een andere joodse collaborateur) dit "grievend en/of beledigend" vinden. Ik betwijfel of ze zelf "toevallig besneden" zijn, en in mijn geval is dat vast terug te vinden in een of ander medisch rapport (want ik had ca. 1990 een urologisch probleem). En anders dan zij heb ik nooit geprobeerd carrière te maken met mijn achtergrond, en er nooit ene cent voor ontvangen.
 
E. Aangezien het mij aan valse bescheidenheid ontbreekt (en alle zeven delen van Multatuli's Ideen op mijn site staan, met mijn uitgebreide commentaren): Ik schrijf inderdaad echt beter dan enig ander Nederlander sinds Multatuli - maar het is waar dat (ook) ik mij nooit en te nimmer voor "schrijver" heb gehouden, en het is ook waar dat een deel van het geheim van mijn stijl teruggaat op een volstrekt onnederlandse ("fascistische" vinden Asva en UvA) wens de waarheid te spreken, en niet te liegen.
 
Hoe het zij, wie zich met mij wil meten in argumentatief, sarcastisch, satirisch, logisch of literair proza, en een kans wil hebben tegen mij in publiek debat (zolang ik niet volkomen voor pampus in bed lig), heeft talenten nodig die ik in Nederland nergens zie en nergens zag sinds Multatuli.
 
Niemand probeerde het ooit, na lezing van mijn site, en het is een heel opvallend feit, in dit verband, dat gecontroleerd kan worden met Google, dat vrijwel alle secties op mijn site in de secties Philosophy en Logic, en vele bestanden daarin, 1 tot 3 Google-punten krijgen, waar het in het Engels geschreven materiaal over filosofie en logica betreft, maar dat geen enkele Nederlander kennelijk ME in Amsterdam linkt, leest, becommentarieert etc., terwijl dat toch heel goed en duidelijk, zij het bij gelegenheid scherp, satirisch en sarcastisch, Nederlands proza is - terwijl je toch zou aannemen dat het voor Nederlanders (verval onderwijs! Neerland's nationale drugsindustrie! het niveau, intellectueel en moreel, van de bestuurlijke en ambtelijke kastes!) van aanzienlijk belang zou moeten zijn, terwijl mijn proza echt veel beter is dan van, zeg, W.F. Hermans, om van mindere Neerlandse schrijfhalfgoden of politici of ambtenaren niet te spreken.
 
Maar nee: De Nederlanders zijn 16-miljoenvoudig even moreel collaborerend met hun bestuurders als ze 10-miljoenvoudig waren tussen 1940 en 1945 (ook volgens WFH, die er zelf immers bij was). Ik deug niet, want ik zeg - o gruwel aller gruwelen - dingen die De Burgemeester Niet Aanstaan! ("Swiebje! Jongen toch! Hoe durf je! Weet je niet dat dat geen pas geeft?!")
 
F. Je kunt op mijn site zien dat ik mijn vordering nu uitgebreid heb tot iedere Amsterdamse ambtenaar of bestuurder. Dit is geheel in de traditie van het denken in collectieven, zo populair aan de UvA en in de PvdA, en ongetwijfeld wonderbaarlijk motiverend voor de individuele ambtenaren die ik tref.
 
G. Ik ontving vandaag melding van de eind augustus verschenen Britse richtlijnen voor de behandeling van ME. Mocht je het gemist hebben: E.e.a. is hier te vinden: http://www.nice.org.uk/CG53. Ik vermoed dat ik hier op terug kom, is het niet bij jou dan op mijn site, maar ik heb het tot nu toe niet gelezen. Het is kennelijk wel een aanzienlijke vooruitgang vergeleken met wat gebruikelijk was in Engeland i.v.m. M.E.
 
Tenslotte. Volgens prof.dr. Molenaar ben ik "een begenadigd mathematisch logikus"; en volgens mensen die mij mailen "een genie" (wat ik al sinds mijn 16e van anderen heb gehoord, heel wat keren ook, spontaan gemeend, gewoonlijk vanwege mijn conversatie, dus ik ga er niet van naast m'n schoenen zweven). Mij maakt het allemaal weinig uit, behalve deze vaststelling, die eenvoudig en zeer grondig onderbouwd wordt door mijn site als geheel: Ik ben nog nooit iemand als ik tegengekomen, in den vleze. Nergens, en ook niet bij benadering. Mij geeft dit ook geen voldoening, omdat het niet bijzonder interessant is om tussen miljoenen cognitief en moreel kleurenblinden te leven, maar het heeft het grote voordeel dat ik al 50 jaar weet waarvoor ik leef: Om te weten en begrijpen. Het geeft me ook geen trots, want het is aangeboren, niet verworven. Maar het is wel waar dat ik geleerd heb voor helemaal niemand intellectueel opzij te hoeven gaan, en overigens waar dat ik vrijwel altijd vriendelijk en beleefd ben tegen mensen, zonder moeite of aanstellerij ook, behalve waar het bedriegende en liegende bestuurders en ambtenaren betreft.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Maarten.
 
P.S. Gezien de ambtelijke en bestuurlijke valse frase "omdat u zich grievend en/of beledigend hebt uitgelaten" - overigens een héérlijk excuus om je wettelijke plicht na te laten en de hoofdstedelijke harddrugshandel te helpen! - nog dit: Alles op mijn site - 190 MB tekst afgezien van ME in Amsterdam - buiten ME in Amsterdam, afgezien van hier en daar (in Nedernieuws en Nederlog) enig vertoon van literair sarcasme en satire, is geheel zonder enige belediging of grieving, en overigens van een niveau dat kennelijk geen enkele andere Nederlander aankan. Want ook dat is een feit: Ik heb nooit een site als de mijne gevonden - en je mag toch aannemen dat al die bijzonder pretentieuze Nederlandse academici, met graden in de filosofie bijvoorbeeld, en altijd zo bijzonder stellig over hun eigen eruditie en intelligentie, en vervuld van fysieke gezondheid, met een inkomen van minstens 10 keer het mijne, en allemaal met een ambtelijke wetenschappelijke aanstelling, die ze vele tientallen uren betaald vrij geven iedere week, hun eigen site met hun eigen meningen zouden kunnen opzetten, nietwaar? Niet waar, inderdaad: ze kunnen het eenvoudig niet. (Aangezien zeer velen heel wat ijdeler zijn dan ik ben, en veel meer te compenseren hebben ook, zouden ze het echt wel doen als ze maar zouden denken of hopen het te kunnen. Aber nein.)
 
P.P.S. In verband met filosofie en hypersensitiviteit: De medicus, psycholoog of psychiater die mijn mogelijke hypersensitiviteit geïnformeerd wil contempleren verwijs ik naar La Rochefoucauld: Trek de Maximes uit de kast, pak je eigen aantekeningen daarbij, en vergelijk mijn aforismes in antwoord op de zijne, op mijn site. (Dit behoort, voor intelligente mensen, een redelijk inzicht in mijn persoonlijkheid te geven.)
 
En overigens staan mijn eigen ideeën over filosofie en wat daarmee samenhangt het best samengevat in mijn Philosophical Dictionary, waar "Key terms" een overzicht van sleutelwoorden geeft. Het hele PD is trouwens 9 MB op dit moment (en alleen al wat verheldering van eigen taalgebruik aangaat iets waar alle politici en academische filosofen in Nederland de burger van onthouden).


P.P.P.S: Medisch detail: Ik ben inderdaad gisteren ook terug naar huis gelopen, maar wel met moeite en pijn, en heb daarna in bed liggen bijkomen. Maar goed - het is minder beroerd dan de afgelopen 10 jaar, en kan de basis vormen voor een calorische/energetische berekening. Vandaag gaat het beter en heb ik geen bijzondere pijnklachten, wat ook de laatste 10 jaar na een dergelijke inspanning nogal anders was.
 
---------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
http://www.maartensz.org
---------------------------------------
 

Zoals gebruikelijk met mij, maar niet met Nederland, is alles wat ik schrijf naar mijn beste weten waar.

De voornaamste reden om dit af te drukken is de constatering in de mail over de mate van registratie van het deel ME in Amsterdam, dat Nederlanders aangaat, en de rest van mijn site, die overwegend Engels is, en over filosofie, logica en programmeren gaat, en redelijk bekend is, vaak wordt gelezen, en gegeven de aard, inhoud en moeilijkheidsgraad van het behandelde, populair is (en gebruikt werd en wellicht nog wordt door universiteiten in Schotland en Japan, waar het resp. het Machiavelli- en het Leibniz-materiaal betreft).

Een tweede goede reden om het af te drukken is mijn heldere uiting van mijn volledig ongeloof in enige onopzettelijkheid of onwetendheid van de bestuurlijke top van de gemeente Amsterdam en van de UvA.

Alles in mijn behandeling door de bestuurlijke top van de gemeente Amsterdam en van de UvA, de afgelopen 10 jaar, in ieder geval was opzet, berekening, en weloverwogen en welbewust - zowel van mijn pijn en ziekte, als van mijn armoede, als van mijn unieke achtergrond, als van mijn ongebruikelijke briljantie, als ook van - wat ik boven niet noemde - mijn afstuderen met alleen 10-en voor doktoraal-skriptie doktoraal-werk, wat bij mijn weten ook volstrekt uniek is ("in ons universitaire zesjes-klimaat", kokketeren PvdA-parlementariërs tegenwoordig parmantig, al konden zij vaak, als Sharon Dijksma, zelfs een Nederlandse universiteit niet aan).

En tenslotte heb ik de naam (titel etc.) van de betreffende medicus weggelaten om hem mail te besparen. En wie mijn meningen niet aanstaat mag mij mailen, en zal ik zelfs beantwoorden als zijn of haar proza goed genoeg is. Ik kan niet veel beter dan ik doe, lijkt me, lezer(es).

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail