Nederlog        

 

10 augustus 2007

                                                                 

De grootheid van Geert

 

 

Wie zou (willen) zeggen dat Geert een afzichtelijke randdebiel is spreekt waarschijnlijk even strikt en nauwkeurig de waarheid als wie z'n uiterlijk samenvat als 'een stalinistische karpatenkop gekroond met het kapsel van Monroe in de stijl van Beatrix'.

Ikzelf heb al eerder duidelijk gemaakt - Loyaal als een politicus - dat, mijns psychologische doctorandussen-inziens, de heer Wilders niet alleen intellectueel en moreel laag begaafd is (waar ook hij niets aan kan doen, helaas), maar nu hoor en lees ik dat, volgens hem, de Koran gelijkwaardig is met Mein Kampf.

Hoewel ik eerder heb gelezen dat Geert zichzelf tot Koran-kenner heeft verklaard betwijfel ik dat enigszins, al houd ik het heel wel voor mogelijk dat Geert reeds sinds jaar en dag een groot kenner van 'Mein Kampf' is, waar hij wellicht de techniek van de Grosze Lge aan ontleend heeft. (Ik wt dit natuurlijk niet, maar ik geef grif toe dat dergelijke bedenksels de eigen vaardigheden van Wilders nogal ontstijgen, zodat hij ze van een ander moet hebben, is het niet van Adolf dan wel van Kai of Rita, ongetwijfeld twee grote kenners van deze geschriften van hun zo politiek succesvolle voorganger).

Maar ja, De Koran = Mein Kampf, volgens Wilders. Het geval wil dat wie tegenwoordig een agent van politie voor 'homo' uitmaakt, al spreekt hij of zij de strikte waarheid, twee tot zes weken cel riskeert (of, tot voor kort, dood door vergassing of gedwongen verhuizing naar bijv. een Syrische martelcel, voor wie geen autochtoon paspoort draagt, dit alles ook met enthousiaste instemming van Geert).

Wie echter welbewust de Nederlandse export voor miljarden benadeelt mag kennelijk in de Tweede Kamer blijven zitten, want hij is een spreker voor De Vrijheid (partij van) en, naar eigen zeggen, een integer mens.

Nu mg iedereen van mij vrijwel alles zeggen, ook wat ikzelf uitermate dom of kwalijk vind.

Ikzelf vind de vergelijking van Wilders echter volstrekt debiel, net als de vergelijker, en een welbewuste poging om zich in het gevlei te manipuleren van de talloos veel miljoenen randdebielen die de Tweede Kamer zo'n dolhuis voor minvermogenden maken, doordat ze m mogen stemmen over wie de capaciteiten zou hebben om vele miljoenen te regeren. (En ziedaar trouwens de verklaring voor de opgang van Jeej Peej ... een testimonium paupertatis intellectualis van vele miljoenen als zoiets de Eerste onder 16 miljoen Gelijkwaardigen kan worden.)

Maar goed, als een of andere randdebiele populist, niet gezegend door enig uiterlijk schoon, innerlijk verstand, of enige moraal die de idem van Lonsdalers ontstijgt, een dergelijke vergelijking maakt en uitspreekt - dan tekent dat z'n eigen peil het best, zodat men daar vanaf nu dan ook rekening mee kan houden.

Het is kwalijke en kennelijk kwaadwillende onzin, maar men moet rekening houden met de vermogens van wie het zegt, en het recht te zeggen wat men vindt, zlfs al is men een idioot, een machtsgeile populist, gewoon getikt, of in grote psychische nood.

Aan de andere kant... sprekend als psycholoog, dus iemand die drgeleerd heeft en iets weet van geestelijke ontsporingen, en ook met oog op de vele miljarden die dit ongetwijfeld zal schelen in de Nederlandse export, en tevens het mogelijk geweld meewegend dat hier weer uit voort kan komen, bijvoorbeeld tegen Nederlanders in het buitenland , of tegen Nederlanse ambassade-medewerkers, dat allemaal  elementair voorzienbaar is en was, zelfs voor het uitermate benepen Wilders-brein, kn je de vraag opwerpen, als psycholoog bijvoorbeeld, of het niet langzamerhand tijd voor TBS wordt, en bijvoorbeeld een gezellig langdurig samenzijn met Mohammed B., om ervaringen en vergelijkingen uit te wisselen, en elkaar te 'leren leren' van elkaars fouten, naar goed Adelmunds recept.

Bovendien verdiep je je dan, nog steeds redenerend als psycholoog, in het driftleven van zo iemand als Geert: Wat beweegt hem? Vanwaar al die gestoorde onzin? Waarom geeft het zo iemand zo'n evident grt gerief talloos veel miljoenen opzettelijk te beledigen, en al doende de Nederlandse export voor miljarden te benadelen? Kortom, in modern advertentie-Neerlands: What makes him tick?

Het blijft natuurlijk gissen, maar gezien het gigantisch grote aanbod van desbetreffende wondermiddelen, en de daarmee kennelijk gecorreleerde buitengewoon grote vraag daarna onder miljoenen (min of meer) mannelijke randdebielen, moet mijn meest waarschijnlijke psycho-dynamische verklaring toch zijn dat Geert feitelijk helaas waarschijnlijk een buitengewoon kleine p... heeft, en daar al een heel leven lang diep en zwaar onder geleden heeft, en zeer veel voor heeft te compenseren, zoals hij dan ook doet middels zijn taalgebruik, kapsel en vergelijkingen.

Psychodynamisch gesproken, is dit een heel adekwate verklaring, en zelfs als mocht blijken dat onze Geert k nog een hoogst ongelukkige jeugd had, of een zeer dominante moeder, dan nog blijft het een verklaring die diep gaat (en in Freudiaanse zin ongetwijfeld waar is zelfs indien Geert groot geschapen zou zijn, al betwijfel ik dat zeer, psychodynamisch dan).

Hier is dus een welgemeende hooggeleerde psychologische raad: Geert, mijn jongen, de er asjebleft wat aan, als een chte kerel!

Zorg dat ie groe-oe-oe-oe-it, en dat je jezelf een chte grte mn kunt voelen! De patches worden dagelijks met miljoenen omgezet, mijn jongen, en het is echt niet iets om je voor te schamen, hoor! Heus niet! Tal van Kamerleden, beste vriend .... maar goed: Uit de vergoedingen die je krijgt als kamerlid moet dit, ook voor jou, heel makkelijk te betalen zijn.

En zo nee: Kamerleden! Hooggeerde volksvertegenwoordigers!

Hier ligt een humane taak voor u allen! Collecteert onder u allen opdat u ons aller Geert, die er immers ook niets aan kan doen dat hij zo'n aangeboren achterstand heeft op tal van gebieden, ook die welke een bron van grote pijn zijn voor een Echte Kerel Van Stavast, zich beter, gezonder, en meer man voelt, en daarmee evenredig veel minder redenen heeft de Nederlandse export kapot te maken vanuit z'n kamerbankje!

"Act well at the moment, and you have performed a good action for all eternity" (Lavater) - en bedenk dat een Wildershand snel gevuld is (al is het met iets nog zo kleins).

Mijn dank, mede namens Ondernemend Nederland.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail