Nederlog        

 

9 augustus 2007

                                                                 

De rechtsongelijkheid bureaucraat/burger

 

 

Wat volgt is een stukje over een relevant thema dat ik schreef in .... 1984.


De rechtsongelijkheid bureaucraat/burger
 
De almachtige bureaucraat
 • de bureaucraat wordt betaald : Bureaucraten procederen in de tijd van de baas, van geld van de baas of de gemeenschap
 • de bureaucraat wordt gedekt : Bureaucraten worden gedekt door hun hele bureaucratische institutie; alle bureauratische collegae (waarvan velen gewillig zijn meineed te plegen: Dit kan toch niet bewezen worden); en hun eigen chef
 • de bureaucraat heeft gratis goede advocaten : Bureaucraten kunnen procederen met hun eigen advocaten of met advocaten op kosten van de baas of de gemeenschap die VEEL beter zijn dan de advocaten die via de bijstand toegewezen worden, was het alleen omdat ze veel gemotiveerder zijn
 • de bureaucraat is onaantastbaar : Er is geen effectieve manier voor een burger om een bureaucraat verantwoordelijk of aansprakelijk te maken voor bureacratisch handelen of bureaucratische nalatigheid
 • de bureaucraat staat boven de wet : Bureaucraten staan in alle relevante opzichten van hun doen en laten tegenover de burger wiens belangen zij betaald worden om te behartigen boven de wet
 • de bureaucraat loopt geen enkel persoonlijk risico : Als een bureaucraat een door hem/haar aangespannen zaak verliest verliest ie zelf niets, behalve misschien wat reputatie; als een burger de zaak van de bureauraat verliest kan hij, zoals ik, alles verliezen: Woning en eigendom, want de SSh/CvB procedeerde met het doel (1) mij uit mijn woning te zetten (2) mijn eigendommen in beslag te nemen om mijn huurschuld daarmee te betalen
 • de bureaucraat heeft tienduizenden collegae-bureaucraten : Als een bureaucraat ziek is of niet in staat is de zaak te voeren zijn er collegae die dit doen, terwijl vrijwel alle bureaucraten elkaar helpen met informatie, ook tegen de rechtsregels in.
 

De onmachtige burger

 • de burger wordt niet betaald maar werkt in eigen tijd tegen eigen kosten
 • de burger wordt door niemand beschermd of gedekt
 • de burger moet zelf advocaten van onbekend allooi betalen of is aangewezen op toegewezen advocaten zonder belangstelling in zaak of client
 • de burger heeft tal van wettelijke plichten en kan telkens als persoon voor rechter gedaagd worden door bureacraten
 • de burger wordt veroordeeld als persoon en is afhankelijk van de wet; bureaucraat wordt nooit veroordeeld als persoon: Hoogstens verliest zijn institutie een zaak
 • de burger is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de konsekwenties van zijn doen en laten en draait persoonlijk op voor proces-kosten, veroordeling, en uitgesproken meningen; bureaucraat is in de feitelijk praktijk volstrekt onverantwoordelijk en volstrekt onaansprakelijk voor "zijn" handelen (dat nooit zijn handelen is maar altijd dat van de institutie waar ie deel van uitmaakt)
 • burger staat alleen

 

            Colofon: Oorspronkelijk geschreven ca. 1984

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail