Nederlog        

 

8 augustus 2007

                                                                 

Uit Nedernieuws 2004 (Goghiana etc.)

 

 

Ik heb Nedernieuws van 2004 omgezet naar het formaat van Nederlog en verplaatst naar een sub-directory van Nederlog.

De meeste interne links werken nog niet, maar de pijlenknoppen wel.

Ik wens u veel (her)leesplezier. Persoonlijk zou ik niet weten wie het me na doet, of zelfs maar na kan doen, of wie iets vergelijkbaar deeds, maar ja.... etiamsi omnes, ego non, nietwaar.

Hier zijn wat links naar stukken die te maken hebben met Ali, Van Gogh en Prins Bernard, en wat incidentele zaken, zoals de Bijbel

Ik zal wel hoogmoedig zijn, maar ik weet van helemaal niemand in Nederland sinds Multatuli die het bij benadering ook zo zag, of zo durfde en kon schrijven.

Maar ja, het is waar: ik herhaal mijzelf. Profeet in "eigen land", nietwaar.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail