Nederlog        

 

28 juli 2007

                                                                 

Moderne Brata Yoeda's

 


Modern Nederland is Karremans-land: Een heilstaat voor drugshandelaars, voor junken, voor corrupte burgemeesters en ambtenaren, en met eminente geëerde en aanbeden rolmodellen en idolen voor de doorsnee-bevolking als Hazes, Brood en - voor de brave conformistische burgerman en -vrouw met zeer matig verstand en conventionele meelopers-moraal - Harry Potter a.k.a. JeejPeej de Gristenpadvinder.

Maar ja, het is helaas waar, in meerderheid geldt dat, in Chamfort's bijzonder fraaie Frans:

"Les hommes sont si pervers que le seul espoir et même le seul désir de les corriger, de les voir raisonnables et honnêtes, est un absurdité, une idée romanesque qui ne se pardonne qu'à la simplicité de la première jeunesse."

zodat het verstandigste wat een intelligent mens kan doen, bijvoorbeeld om niet al te gedeprimeerd te raken, is

"La meilleure Philosophie, rélativement au monde, est d'allier, à son régard, le sarcasme de gaité avec l'indulgence du mépris."

Er zijn echter in de hele mensengeschiedenis, gekenmerkt als deze helaas is door

"Presque toute l'Histoire n'est qu'une suite d'horreurs."

toch altijd en overal enkelingen geweest die wel moed en wel hersens hadden, en zowel het één als het ander durfden te gebruiken.

Gewoonlijk kwamen deze mensen in de problemen - "Doe gewoon, dan doe je al gek genoeg!" - maar zónder zulke mensen was er geen menselijke beschaving, geen wetenschap, en geen vooruitgang.

Het deed mij dus enig plezier te vernemen - via "Met 't oog op morgen" - dat er twee moderne "Nederlandse" Brata Yoeda's zijn, en wel in Brazilië en in Borneo, al zijn hun leefomstandigheden niet te benijden.

Maar eerst: Wie was Brata Yoeda eigenlijk?

Wel, tenzij u een Multatuli-kenner bent weet u dat niet, want waarachtige mensen, met moed, karakter, intelligentie en individualiteit, plegen weggeschreven te worden uit aangepaste Nedergeschiedenissen voor algemeen Nedergebruik, en vormen ook géén deel van enige (kwasi-) officiële Neder-"Canon der Geschiedenis".

U vindt meer over hem in Ideen 1024, 1025, 1026 en 1027.

Brata Yoeda was het alias van een bijzonder moedig, en alleen al daarom zeer excentrieke, Nederlander uit de 19e eeuw, die leefde op Java tussen 1839 en 1885, en zich daar durfde te verzetten tegen illegale houtkap, door machtige maar misdadige grote Nederlandse ondernemers op Java, met als gevolg grote problemen voor hemzelf, en de reputatie een zeer slecht mens te zijn, en een vroege dood.

Hij schreef een boek over over zijn ervaringen met de illegale houtkap, dat ook - wat een zeer zeldzaam gebeuren was - geprezen werd door Multatuli.

Wel, tegenwoordig zijn er precies twee van dergelijke, naar normaal Nederlands wormen-en-naarden besef - "There are no good guys and there are no bad guys. Mladic is my colleague. Please don't shoot the piano-player!" - intens slechte zo niet gestoorde, "Nederlanders", namelijk Robert Smit op Borneo, en Marc van Roosmalen in Brazilië.

Het zijn allebei biologen, die al vele jaren in die gebieden wonen, met het doel dieren, en in het bijzonder apen, te beschermen, en ze hebben allebei grote problemen met .... illegale houtkap door machtige maar misdadige grote ondernemers ter plaatse.

Ook zijn ze allebei herhaaldelijk met de dood bedreigd maar geven toch niet op (wat in Neerland-Karremans-land zéér ongebruikelijk is, en een man vrijwel zeker voor "gestoord" of "Don Quichot" doet doorgaan bij de grote Nedermeute); en Van Roosmalen is gearresteerd na valse aangiftes door houtkap-mafiosi en veroordeeld tot 14 jaar celstraf, in een Braziliaanse gevangenis, waar hij nu, voor zijn eigen veiligheid, eenzame opsluiting "geniet", en constant voor z'n leven en gezondheid moet vrezen.

Waarom schreef ik trouwens "Nederlanders"? Om twee goede redenen.

In de eerste plaats zijn zulke individuen ongebruikelijk en zeldzaam en onwaarschijnlijk in gewone Nederlandse verhoudingen dat het bijna niet geloven is dat het om landgenoten van Karremans, Van Thijn, Cohen, Hazes of Brood zou gaan.

En in de tweede plaats zijn het - waarschijnlijk - helemaal géén Nederlanders meer, want ze hebben allebei de lokale nationaliteit aangenomen om beter hun werk te kunnen doen.

Om deze reden - en een mens (ik namelijk) kan zich héél goed voorstellen met welke diepe intens gemeende zuchten van Nederbestuurlijke sadistische voldoening dat gepaard ging -  

"kan de Nederlandse regering heláááás niets doen, aangezien het geen Nederlanders betreft".

Het ontbreekt er alleen nog aan dat beide niet met hulp van de ambtenarij van de Neerlandse Emigratie-dienst met afgeplakte lippen en een "rustgevende" injectie naar Syrië zijn verscheept, voor ondervraging - maar ja, het is inderdaad waar dat beiden zich ver buiten Nederland bevinden, en in het oerwoud of in een cel.

Over Marc van Roosmalen werd verteld dat hij "excentriek en koppig, en geen makkelijke man is". Wel, dát verbaast me niets, want wie dat niet is heeft het niet in zich iets bijzonders te zijn, en al helemaal niet voor wie het ongeluk heeft als begaafde onder immer nivellerende Nederlanders op te groeien, volgens de Nedermoraal van "Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg!".

Er is nu een Stichting opgericht om te proberen iets voor hem te doen, zoals zijn Nederlanderschap teruggeven en hem vrij krijgen.

Ik hoop dat het lukt, en dat bovendien snel, want ik weet wat het is om met een verwoeste gezondheid te moeten leven als gevolg van de lamlendigheid en misdadigheid van Nederlandse bestuurders.

Het zou aangenaam zijn als dit in dit geval verhinderd zou kunnen worden, en misschien is daar kans op, want Van Roosmalen verzette zich niet tegen Nederlandse corruptie, maar tegen Braziliaanse corruptie.

Indien hij geholpen zou worden dan kan dit dus zonder allerlei prominent Nederlands politiek tuig te ontrieven, terwijl het ook nog eens goed zou zijn voor de aapjes, en Van Roosmalen's eigen gezondheid.

Doe wat Neder-regering! Jullie staan altijd te trappelen met jullie wormen-en-naarden praatjes! Doe wat! Als jullie maar willen is Van Roosmalen snel vrij - en als jullie niets doen moet voor zijn leven gevreesd worden.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail