Nederlog        

 

24 juli 2007

                                                                 

Nedernieuws 2005

 


Ik heb Nedernieuws van 2005 omgezet naar het formaat van Nederlog en verplaatst naar een sub-directory van Nederlog.

De meeste interne links werken nog niet, maar de pijlenknoppen wel.

Ik wens u veel (her)leesplezier. Persoonlijk zou ik niet weten wie het me na doet, of zelfs maar na kan doen, of wie iets vergelijkbaar deeds, maar ja.... etiamsi omnes, ego non, nietwaar.

Hier zijn wat links naar langere stukken:

Ik zal wel hoogmoedig zijn, maar ik weet van helemaal niemand in Nederland sinds Multatuli die het bij benadering ook zo zag, of zo durfde en kon schrijven.

Maar ja, Neerland glorieert in Ettys, Jensens, Withuisens, Alis, Elians, en overige schrijvende valse poseurs en poseuses, zoals vroeger in Bilderdijk e.d. (hoewel: Bilderdijk schreef beter), alleen geïnteresseerd in eigen status en inkomen, en gewillig daarvoor ieder ideaal te verhoereren, zolang het maar schuift, in geld of aanzien. Het is niet anders, helaas.

Het voordeel van mijn site is dat ik kan zeggen, eenvoudig door ernaar te verwijzen, en door wat daar staat af te zetten tegen de uitermate schamele boekjes en artikeltjes van genoemde immer liegende immer poserende Neerlandse veelverdieners:

Kijk eens, ik heb 1/20ste van jullie energie, voortdurend pijn, geen enkele hulp, ik ben zo arm als een kerkrat, al 30 jaar lang - maar ja, en het zal wel genetisch bepaald zijn, o nivellerende huichelende nietskunners, maar vergeleken met mij stellen jullie allemaal intellectueel helemaal niets voor, zowel in kennis als kunde als aanleg, en vergeleken met mijn ouders en grootouders zijn jullie ook nog eens allemaal heel grote, heel welbewuste, overwegend opzettelijke lafbekken, die welbewust minstens tien of twintig jaren lang jullie gewoonlijk zo grote bekken hielden waar het de ruïnering van het Nederlandse onderwijs of de Nederdrugshandel betrof, zonder enige werkelijke authentieke moraal behalve die van de allerlaagste conformistische collaborateurs-soort.

Maar goed - ik geef toe: Het is allemaal een kwestie van talent en van moed, die allebei overwegend aangeboren zijn, en niet voor het kiezen, en lieden van jullie garnituur, begaafdheid en oneerlijkheid vallen véél meer in de smaak in Neerlanderthalië dan ikzelf doe.

Niet omdat jullie beter schrijven of denken of meer weten, maar omdat jullie stroopsmeerders, leugenaars, en poseurs zijn, en jullie hersens net voldoende waren voor een slap VWO-tje, terwijl in een gedebiliseerd land driekwart debiele kwasi-intellectuelen het populairst zijn onder het domme volk, al dan niet met een zwaar genivelleerd VWO-diploma of een "Masters" Neerlandistiek, European Studies of feministische algebra.

En àls ik het talent of de moraal zou hebben dat vrijwel alle Neerlandse columnisten, politici of journalisten niet siert, dan zou ik me allang uit schaamte en walging van het Hilton geworpen hebben, als ik daar de moed voor zou hebben, wat met een dergelijke minimale menselijkheid ook betwijfeld moet worden, helaas.

Och Heer! Voor werkelijk begaafde en eerlijke mensen is in Nederland geen plaats, behalve als mindere van junken, en met minder uitoefenbare rechten dan legkippen.

Verlaat Neerland voordat het onderloopt, o hoogbegaafden!

Want mijn generatie heeft alle voorwaarden voor de Nederlandse ondergang en de zondvloed geschapen, is het niet door water dan wel door gebrek aan kennis en kunde, en mijn generatie heeft alles gedaan onder het motto "après nous le déluge", en "onze tijd zal het wel duren", want ze logen altijd, en al hun quasi-revolutionaire praatjes en poses dienden alleen hun eigen carrière en status, en verder niets.

Hoe het zij: Jullie intellectuele achterlijkheid excuseert jullie morele verachtelijkheid geheel niet, want dat was overwegend vrije keus bewogen door hebzucht, statusgeilheid en valsheid. Zie ook in dit verband Multatuli's Conceptie van de Ideën:

Naar den duivel met die preêk en die beschouwingen in 'n derde-deelig lystje! Naar den duivel met uw gareel waarin 'k niet loopen wil, gy die geen paard begrypt zonder juk, gen leest zonder keurslyf, geen taal zonder spraakkunst, en geen waarheid zonder peperhuis, waarin ze licht opgerold, toegevouwen, platgedrukt, inééngefrommeld, als 'n theater-affiche van den vorigen keer!

Bah, ik ga daar bijna aan het kotsen van zoveel minderwaardigheid - en niet vanwege de minderwaardigheid op zich, maar vooral vanwege de minderwaardige karakters, de poses, het gehuichel, het ik-ben-beter-dan-jij-omdat-ik-van-Onze-Partij-ben-und-unser-Partei-hat-immer-recht.

Genoeg dus!

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail