Nederlog        

 

16 juli 2007

                                                                 

Bij de dood van Patijn

 

 

Lezer, ikzelf ben (volgens de Asva) "een fascist"  en (volgens de Amsterdamse academische filosofen, verenigd in vergadering, nadat ik "Vragen" had voorgelezen anno 1988, waarna ik inderdaad voor de derde maal verwijderd werd van de UvA, "vanwege uw uigesproken gedachten, ondanks de ernst van uw ziekte", voigens het College van Bestuur) ........ " een terrorist". U bent dus gewaarschuwd!

Mijn misdaad was dat ik geen marxist was, geen feminist, geen Asva-lid, geen PvdA-er, in de tijden dat iedere randdebiel daarmee carrière kon maken in en rond Amsterdam en de UvA, en dat ik protesteerde tegen het verval van het onderwijs toen bijna niemand dat deed, en het wellicht nog tegengehouden had kunnen worden.

Overigens ben ik hoogbegaafd, wat in Nederland levensgevaarlijk is gebleken voor wie de moed heeft ongebruikelijke ideeën te hebben en te uiten, en ik ben ook de zoon en kleinzoon van authentieke Amsterdamse verzetshelden, mede-organisatoren van de Februari-staking, tot concentratiekamp veroordeelde "politieke terroristen".

Ik ben dus een uitermate slecht en minderwaardig mens, onder doorsnee Nederlanders en alles wat bestuurt en politiekt in Amsterdam e.o. - en ik heb geleerd aan de UvA dat, met zegen van het CvB en vrijwel de gehele wetenschappelijke staf van die socialistische universiteit (tussen 1972 en 1995), "iedereen weet dat waarheid niet bestaat", "iedereen weet dat alle moraal relatief is", en "iedereen weet dat alle mensen gelijk zijn" (en wie één van deze geloofsartikelen publiekelijk ontkende, of zei dat intelligentie voor het grootste deel aangeboren is, of zei dat Peirce een interessanter filosoof was dan Marx), die was DUS "een fascist", "een smerige fascist", "een gore fascist", en overigens "élitair". Het is mij allemaal overkomen - en nee, ik informeerde mijn generatiegenoten niet over mijn achtergrond, maar ja: het was leerzaam om aan te horen, o Scheffers, Ettys, McDaniels, Boltens etc. etc.

Nu is Schelto Patijn dood. Volgens mij is er een modern Nederlands beestmens overleden, maar ik spreek natuurlijk (uiteraard!) relatief, en wel relatief aan mijn vader en grootvader - en heb dezelfde vordering op zijn nabestaanden als op de gemeente Amsterdam. (Mijn stelling is en zal zijn dat ze een geheime rekening op de Cayman Islands hebben, of in Zwitserland. De hunne zal wel zijn dat ik geen ME heb. Wel heren, jullie denken toch niet dat ik met mijn hersens en diplomaas gedwongen zou zijn belasting mee te betalen aan sadisten als Oudkerk en schoften als Cohen als ik de gezondheid had gehad dat te ontlopen?)

Wat is de kenmerkende eigenschap van een beestmens?

Dat voor hem of haar geldt, in de alledaagse feiteliijke praktijk, ongeacht daarmee strijdige publieke poses en leugens

  • dat alle publiek beleden morele "normen en waarden" alleen poses en gehuichel zijn;
  • dat het criterium waarnaar gehandeld wordt alleen eigenbelang (eigen carrière, eigen status, eigen inkomen is) of waarmee men zich identificeert (De Familie, De Partij, De Kerk, De Club); en
  • dat de feitelijke norm van handelen is dat mijn doel ieder middel heiligt dat mij en de mijnen niet schaadt, ongeacht de pijn en schade van anderen
  • zodat hun feitelijke praktijk-norm neer pleegt te komen op "Doe een ander aan wat je niet wilt dat jou geschiedt, opdat je daar zelf beter van wordt.

Zo'n soort man was wijlen de socialist Heydrich; zo iemand was wijlen de socialist Patijn, die vele malen publiek verklaard heeft dat alle mensen gelijkwaardig of gelijk zijn, en daarin volkomen gelijk heeft en had voorzover het de Heydrichs van deze wereld betreft.

Ik weet waarvan ik spreek, want ik heb Schelto Heydrich Patijn - Schargruppenführer van de S.S. (= Schütz Staffel) van de Amsterdamse drugshandelaars - diverse honderden malen gevraagd of doen vragen mij te ontvangen, mijn brieven of mails te beantwoorden, en zich te gedragen als een verantwoordelijk, aansprakelijk, de Nederlandse wet handhavend persoon en burgemeester.

Want ik klaagde erover - met vele documenten, getuigen inclusief een advocaat en deskundigen - dat ik vergast was in Amsterdam door mijn bij de harddrugshandel betrokken huisbaas, die tot dat doel de schoorsteen had kapotgemaakt; dat ik minstens vijf maal als volgt met moord ben bedreigd door  harddrugshandelaars

"Als je wat doet dat ons niet bevalt, dan vermoorden we je."

gelijkvloers gevestigd in een quasi-coffeeshop door mijn vergassende huisbaas, mèt vergunning van Ed van Thijn, medevergasser uit naam van de idealen van de Februaristaking, en dat ik meende te weten day mijn grootvader niet vermoord was in het concentratiekamp Amersfoort, en mijn vader geen ruim 3 1/2 jaar concentratiekamp had overleefd, om mij - invalide met ME/CFS, indertijd ook niet erkend - te doen laten vergassen door Amsterdamse drugsterrroristen, met burgemeestersvergunning, en "uit naam van de idealen van de Februaristaking", door Ed van Thijn gedurende zijn burgemeesterschap ieder kwartier door hem geuite rechtvaardiging van zijn misdadig wanbeleid.

De Amsterdamse gemeentepolitie - en ja: mijn vader en grootvader zijn ook gearresteerd door Amsterdamse agenten van politie in 1941 - liet mij over mijn vergassing en veelvuldige zeer geloofwaardige moorddreiging weten, ook wetende dat ik invalide was:

"Wij doen niets voor u. Als het u niet bevalt, dan sodemietert u maar op naar het buitenland."

Het enige dat Schelto Patijn mij in alle jaren van zijn bestuur deed weten, boven zijn handtekening was

"Omdat u zich grievend en/of beledigend heeft uitgelaten, gaan wij niet op u in."

Ik zei al - een waarachtig beestmens.

Spreek me eens tegen, o nobele familie, partijvrienden, wethouders, burgemeesters, en advocaat-maffiamaten van de Amsterdamse bestuursdienst, zoals de beestmensen Sarucco en Lisser, drugsterroristen uit naam van de idealen van de Februaristaking? Ik heb een grote vordering op velen van jullie, o minderwaardig tuig.

Hier is tenslotte de mening van een algemeen erkende Heilige:

"That the saints may enjoy their beatitude and the grace of God more abundantly they are permitted to see the punishment of the damned in hell."
   (St. Thomas Aquino, Summa Theologica)

Een mens zou bijna katholiek worden om het genoegen te smaken Eichmann van Thijn, Heydrich Patijn, en Seyss-Inquart Cohen hun loon deelachtig te zien worden.

Allemaal Level-I Pre-moral Neanderthaler-Neerlanderthalers, vergeleken met - "relatief aan" - mijn ouders en grootouders. En zo nee, dan heeft St. Thomas geheel gelijk - en in ieder geval is deze soort Van-Thijn-Eichmann-Patijn-Heydrich-Cohen-Barbie én volkomen ongeschikt om macht uit te oefenen, want levensgevaarlijk en geheel immoreel, én heel vaak handig genoeg om, samen met hun totale gewetenloosheid, veel macht en aanzien te krijgen.

Weet dan, lezer: Cohen en Van Thijn liegen, logen, zullen blijven liegen, en deugen zo weinig of zoveel als hun gelijkwaardigen - of dat nou Patijn of Eichmann, Oudkerk of Mengele, Barbie of Cohen zijn. Allemaal gelijkwaardig volgens (en met, en aan, naar motieven en naar daden, voorzover hun mogelijkheden reikten) Van Thijn, Patijn en Cohen.

Ik mag toch bidden, in Nederland, dat ze zullen branden, nietwaar, als ik dat zou willen? Zolang ik geen boerka draag, tenminste?

Want, lezer, ik heb nu 18 jaar pijn dankzij Van Thijn, en mijn leven en gezondheid zijn meer geruïneerd door Van Thijn's drugs-terroristisch beleid, dan dat van mijn vader door 3 1/2 jaar concentrate-kamp.

Kortom: De laatste drie Amsterdamse burgemeesters zijn beestmensen, terroristen, lafbekken en dienaren en beschermers van de Amsterdamse drugsmaffia. Tegen geld? Laten we het hopen, maar waarschijnlijker uit angst/eigenbelang: Van Thijn, Patijn en Cohen zijn ware verzetshelden waar het Marokaanse pubers of meneer Gümüs en familie betreft, maar ze kijken wel uit om de Holleeders te ontrieven:

"Als je wat doet dat ons niet bevalt, dan vermoorden we je."

Wanneer een Amsterdamse drugshandelaar dat tegen u zegt, lezer, kunt u beter emigreren, want de Amsterdamse politie, burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren en overig bestuurstuig dat in de Amsterdamse praktijk al een generatie lang functioneert als S.S. van de drugsterroristen is er dan niet voor u:

"Wij doen niets voor u. Als het u niet bevalt, dan sodemietert u maar op naar het buitenland."

U bent dan zelfs veiliger in Irak, Israel, of Iran (en Verdonk stemt daarmee in, ongetwijfeld: Héle veilige landen, voor wie niet in de smaak valt bij Amsterdamse harddrugshandelaars of burgemeesters en wethouders).

Vandaar ook mijn alias, want de laatste bedreiging van mijn voormalige huisbaas, de vergassende harddrugs handelende huisjesmelker, is nu  anderhalf jaar oud, mèt toestemming van Cohen en de officieren van justitie van Amsterdam. (Zie onderaan mijn bezwaarschrift.)

Overigens - zie ME in Amsterdam en Noten bij het Van Traa-rapport. O, en natuurlijk de verbluffende de Amsterdamse meesters in het recht en harddrugsterroristen mr. Sarucco en mr. Lisser: Nog een stel SS'ers van de drugsmafia, gedekt door alles wat in Amsterdam de laatste 18 jaren bestuurde, politiede, advocaat/maffiamaat was, ambtenaarde, of drugs handelde.

Beestmensen. Ze bestaan. Ze hebben op veel plaatsen in de wereld de macht, met hulp van allerlei fraai klinkende leugens. Inclusief Amsterdam, al minstens een generatie.

Ik weet niets beters ertegen dan eugenetica, maar zal daarom wel weer voor "fascist" gescholden worden door Cohen en co. En toch is Cohen een neef van Oudkerk, en Oudkerk een kleinzoon van de oorlogsmisdadiger prof. dr. Cohen, die poogde Amsterdams rijke joden te redden door Amsterdamse arme joden uit te leveren aan de S.S.

Tja - men leze The Holocaust Encyclopedia (Ed. W. Laqueur) om te weten van welk soort mensen de Amsterdamse topbestuurders afstammen, in directe lijn. Job Cohen en Rob Oudkerk hebben 'm ongetwijfeld op hun nachtkastje staan, net als, vermoed ik, Lodewijk Asscher. 

Beestmensen - en nee, niet op grond van hun vermeende ras. Heel gewoon op basis van individuele merites, net als hun familie indertijd, tussen 1940 en 1945, en geheel uit vrije wil ook.

Ik kan er niets beters van maken, en ik vrees dat het genetisch. Sommige mensen worden kennelijk alleen met een rudimentair geweten geboren, dat alleen geschikt is voor pretentie. Cesare Borgia was ook zo iemand - en zie mijn Machiavelli-sectie (ook gebruikt op een Schotse universiteit).

Overigens, wie dan zo vreselijk graag zou willen bewijzen dat ik gek ben - er zijn dezulken, net als met Multatuli - zouden mijn site eens moeten overdenken: www.maartens.org. Of mijn Philosophical Dictionary.

En ja, alles wat ik zeg is gedocumenteerd, bewezen, onderzocht, gecontroleerd, levensgevaarlijk bevonden door specialisten, in aanwezigheid van een advocaat - maar de gemeente Amsterdam deed NIETS, behalve mijn leven bemoeilijken.

"Wij doen niets voor u. Als het u niet bevalt, dan sodemietert u maar op naar het buitenland."

Wetende dat ik invalide was en doodarm. Mij zorgvuldig alle mogelijke hulp onthoudend, ontzeggend, en mijn aanvragen chicanerend. Mij laten bedreigen met fysiek geweld door ambtenaren, intellectueel, verbaal en intellectueel verre mijn minderen: "Kom naar buiten, dan zullen we je vermoorden en verzuipen in de gracht!".

Wel... 't is allemaal beschreven, gedocumenteerd, voorgelegd, op deze site als ME in Amsterdam, waarvan dit een goed overzicht geeft: Overzichten en dit een oordeel van een gekwaliceerd man die mij redelijk goed en lang gekend heeft - sindsdien geëmigreerd, met een fraaie baan aan een Amerikaanse élite-universiteit.

En wat mijzelf betreft: Ik heb nu 30 jaar lang om mij wettelijk en moreel toekomende hulp of bescherming gevraagd in Amsterdam, en die niet gekregen, behoudens de minimum bijstand die mij niet onthouden kan worden zonder zeer grote problemen (zoals mij op straat in een blauw-gestreepte pyama met een jodenster en een rode driehoek voor "politiek gevangene").

Excuses voor moordbedreigingen door ambtenaren, of voor wat mij aangedaan is door en met medewerking de drugsterroristen van de gemeente Amsterdam heb ik ook nooit ontvangen. Wel heb ik ca. 500 keer, uit 500 Amsterdamse ambtelijke kelen, het volgende gehoord, nadat ik de drugsterrorist mr. Lisser had aangehoord en opgenomen, en daar systematisch naar ging vragen:

"Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid en geen enkele aansprakelijkheid. Dag muhneer."

Dat is Amsterdam onder Van Thijn, Patijn en Cohen: Levensgevaarlijk voor behoorlijke mensen; een paradijs voor drugshandelaars, bestuurs-terroristen, en burgemeesterlijke en wethouderlijke Schreibtischmörder en collaborateurs van de drugsmafia, besturend "uit naam van de idealen van de Februari-staking" en vanwege "mijn joodse identiteit".

Wel heren Schreibtischmörder en vergassers uit naam van de idealen van etc.: Jullie zijn zo weinig gelovig als ik, en vrijwel zeker ook "toevallig onbesneden". Ik niet, en jullie zijn schunnige en laffe misdadigers die mijn gezondheid met sadistisch genoegen hebben geruïneerd.


P.S. Niet om het een of ander, maar mócht ik doodgereden, doodgeschoten, neergestoken worden of gewoon verdwijnen: Het is waarschijnlijk de gemeente-maffia die het deed. Wellicht hangen ze alwéér aan de telefoon om de mafia te vertellen waar ik te vinden ben.

P.S. 2 Als u het Cohen vraagt deelt hij u mee dat hij van niets weet of dat ik gek ben, ongetwijfeld. Ik wijs alleen op mijn achtergrond, mijn intellect, en de documenten. (Cohen's assistente Raschew heet in het echt tegenwoordig Joke Dierdorp, natuurlijk tenzij ze weer getrouwd is met een drugshandelaar. Deze juffrouw is levensgevaarlijk, voor wie in de weg staat van Amsterdamse burgemeesters, politiecomissarissen of harddrugshandelaars.)

P.S. 3 Voor de logisch meer begaafden:

Eén. Er wordt sinds minstens 25 jaar in en rond Amsterdam minimaal 10 miljard euro per jaar omgezet aan illegale drugs. Dat is héél veel geld, en vooral dankzij Van Thijn, als (burgemeester en minister van Binnenlandse Zaken, in beide gevallen als feitelijk dienaar van de drugsmaffia) is drugshandel Neerland's grootste industrie, met véél beter opgeleide beroepsterroristen dan Al Qaeda.

Twee. Niemand heeft enig burgemeester van Amsterdam gedwongen tot burgemeesteren. Ze hadden allemaal afscheid kunnen nemen met het adagium

"Wie de wet niet kan, wil of durft te handhaven moet aftreden, want is een ambtsmisdadiger."

Van Thijn, Patijn en Cohen hebben alledrie om het hardst geweigerd de wet te handhaven die ze betaald werden te handhaven, en zijn toch aangebleven. Het zijn ambtsmisdadigers. Zelfs het aanraden drugs te legaliseren, zoals burgemeester Leers van Maastricht deed, die inderdaad géén PvdA-er is en kennelijk ook niet iemand die helpt vergassen en terroriseren "uit naam van de idealen van de Februaristaking", zoals Van Thijn en Cohen, was teveel gevraagd voor dit tuig. En hoeveel honderden mensen zijn er vermoord door martelende geheime diensten via de wetgeving van Cohen en het beleid van Verdonk?

Neerlanderthalië... vlucht als u kunt, hoogbegaafden. Ik kan dat helaas niet, want Van Thijn heeft mijn gezondheid laten ruïneren door zijn partners in de harddrugshandel, kennelijk ook met sadistisch genoegen, want het is zo'n soort "mens", helaas. U bent wel lichamelijk gezond. Als u een IQ boven de 125 hebt en gezond bent bent u veel beter af in een fraai en veilig buitenland. Dan betaalt u ook geen belasting om ambtelijke en bestuurlijke drugsterroristen de legale portie van hun inkomen te betalen.

Nederland is een heilstaat voor Tokkies, Hazessen en Broods, en voor drugsghandelaren en randdebielen met Balkenende, Cohen, Van Thijn, Verdonk o - en natuurlijk Ali en Aboutaleb als bestuurstalent. "Dáárvoor hadden uw ouders en grootouders hun leven veil." Opdat u vergast kunt worden, uit naam van de idealen van de Februaristaking, voor de belangen van de harddrugshandel en hun burgemeesterlijke beschermers en - zeer gewillige! - uitvoerders. Vanwege uw mensenrechten ook, ongetwijfeld.

En er was helemaal niemand - niet de officier van justitie, niet de rechtbank, niet de politie, niet de advocaat-generaal Myer (ook "speciaal hoogleraar mensenrechten"), niet de Amsterdamse Ombudsman, niet de Nationale Ombudsman, niet de gemeenteraadsfracties - die ook maar een vinger voor me wilde uitsteken. Nederland Karremansland.

Mag ik even kotsen?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail