Maarten Maartensz

     Nederlog        

 

3 mei 2007

                                                                 

Bogositeit en andere zinnige begrippenWie in programmeren of in verfijningen van het Engels geïnteresseerd is behoort de verhandeling over plus uitgebreide glossary van hackers-jargon van Guy Steele en Eric Raymond door te nemen.

Het is hier te vinden:

Als u niets van programmeren weet is het meeste ervan echter niet aan u besteed, tenzij u een linguist bent, of meer over hackers wilt weten.

Aan de andere kant ... ikzelf vond het allemaal zeer leerzaam en interessant, en één van de hacker-termen die wijdere bekendheid verdient is bogositeit, dat mijn vernederlandsing is van - en ik citeer nu uit de uitgebreide glossary

bogosity: /boh?go?s@?tee/, n.

1. [orig. CMU, now very common] The degree to which something is bogus. Bogosity is measured with a bogometer; in a seminar, when a speaker says something bogus, a listener might raise his hand and say “My bogometer just triggered”. More extremely, “You just pinned my bogometer” means you just said or did something so outrageously bogus that it is off the scale, pinning the bogometer needle at the highest possible reading (one might also say “You just redlined my bogometer”). The agreed-upon unit of bogosity is the microLenat. 2. The potential field generated by a bogon flux; see quantum bogodynamics. See also bogon flux, bogon filter, bogus.

met de originele links zodat u het zelf verder na kunt lezen. Het is een fraaie en vaak bruikbare term. ("Wat is spiritualiteit? Onverdunde bogositeit, tenzij het Alzheimer is.")

En niet alleen geeft de jargon-verhandeling - link hierboven -van Raymond en Steele veel fraaie en bruikbare termen, en een goede verhandeling over hackers, maar ook diverse fraaie en bruikbare principes.

Zo blijk ikzelf, zonder dat te weten, op 4 maart een versie van Hanlon's Razor te hebben gegeven. Ik citeer weer:

Hanlon's Razor: prov.

A corollary of Finagle's Law, similar to Occam's Razor, that reads “Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity.” Quoted here because it seems to be a particular favorite of hackers, often showing up in sig blocks, fortune cookie files and the login banners of BBS systems and commercial networks. This probably reflects the hacker's daily experience of environments created by well-intentioned but short-sighted people. Compare Sturgeon's Law, Ninety-Ninety Rule.

En voor de algemene, niet in programmeren geïnteresseerde lezer is ook Sturgeon's Law zeer instructief:

          Sturgeon's Law: prov.

Ninety percent of everything is crud”. Derived from a quote by science fiction author Theodore Sturgeon, who once said, “Sure, 90% of science fiction is crud. That's because 90% of everything is crud.” Sturgeon himself called this “Sturgeon's Revelation”, and it first appeared in the March 1958 issue of Venture Science Fiction; he gave Sturgeon's Law as “Nothing is always absolutely so.” Oddly, when Sturgeon's Revelation is cited, the final word is almost invariably changed to ‘crap’.

Deze wet van Sturgeon zou algemeen toepasbaar zijn ware het niet dat ze in nogal wat gevallen - partij-programmaas, bureaucratenproza, reclametaal, regeringswoordvoerders, verkiezingsbeloften, religie - te optimistisch is.

Ik wens u veel plezier met de rest van Raymond en Steels jargon-bestanden. Het is allemaal zeer leerzaam en interessant, en het is ongetwijfeld de zinnigste samenvatting van veel hackers- en computer-jargon, en is voorbeeldig helder en duidelijk.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail