Nederlog        

 

2 mei 2007

                                                                 

Kwakzalvende anti-kwakzalver

 In de NRC van 1 mei staat een aankondiging van een praatje van een kennelijk vers gepromoveerde gynaecoloog, een dr. Cees Renckens, die vandaag om 20.00 uur een lezing zal geven over "Modeziekten en kwakzalverij", volgens de titel van het artikel.

Een foto van de gepromoveerde wordt bijgeleverd: Gedekt grijzend kapsel, intellectueel brilletje, ferme strenge glimlach. Niet alleen is hij gepromoveerd op het onderwerp der kwakzalverij, hij is ook voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij.

Nu geloof ik zelf dat er veel kwakzalverij en medische oplichterij is in de wereld, maar het lijkt me dat deze voorzitter van de anti-kwakzalvers er zelf één is, getuige de eerste zin van het artikel:

"Hedendaagse modeziekten als RSI, ME, fiibromyalgie en whiplash vertonen veel gemeenschappelijke kenmerken. zegt dr. Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij."

Wel, dan heb ik al bijna 30 jaar een "modeziekte", volgens deze kwakzalvende anti-kwakzalver.

Ik heb geen meningen over RSI en whiplash, waar ik allebei heel weinig van weet, en had van het één noch het ander ooit enige last, maar volgens mijn behandelende artsen (ook al gepromoveerd) heb ik, zelf een briljant afgestudeerd psycholoog, sinds 1.1.1979 ME, waar ik veel van weet, jammer genoeg, en word daarvoor ook behandeld, en zelfs met enig succes.

Overigens is ME een echte ziekte volgens de World Health Organization sinds 1992, en volgens vele duizenden medische specialisten, zodat ik het uitgesproken laakbare medische kwakzalverij vind ME als "modeziekte" te benoemen.

Ikzelf - gespecialiseerd in wetenschapsfilosofie en logica - denk dat dr. Cees Renckens, zoals de meeste artsen, die immers geen wetenschappelijke maar een beroepsopleiding krijgen, eigenlijk niet zoveel weet van wat échte wetenschap is, en inzake ME maar wat kwakzalvend kletst.

Voor een goed medisch rappport over ME in pdf-formaat, niet geschreven door 16 kwakzalvers, zie hier: Over ME.

Ik denk dat de Vereniging tegen Kwakzalverij er verstandig aan doet een voorzitter te kiezen die wetenschappelijk bekwaam is, en die geen laakbare en beledigende praatjes rondstrooit, want ikzelf vind het beledigend voor mij om bij logische implicatie als gestoord of simulant of oplichter uitgemaakt te worden, al is het door een kwakzalvende quasi-anti-kwakzalver, en ik vind het minstens even beledigend voor honderden mij bij naam bekende medische specialisten, allen gepromoveerd, en dan niet op blah-blah over al dan niet vermeende medische wetenschap, om door één enkele op een flutonderwerp gepromoveerde medische doctorandus bij logische implicatie voor onwetenschappelijk, onbekwaam, gestoord of oplichter uitgemaakt te worden.

Zolang er géén niet-kwakzalvende voorzitter der anti-kwakzalvers is mag de niet-medicus ervan uit gaan dat de Vereniging tegen Kwakzalverij een beroepsgroep is voor de belangenbehartiging van medicijnmannen, en inzonder die medicijnmannen en -vrouwen die het niet in zich hebben te kunnen promoveren op een écht, medisch, wetenschappelijk onderwerp.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail