Nederlog        

 

1 mei 2007

                                                                 

Ontwaakt verworpenen der aarde!

  

Het is heden de dag van de arbeid, die in Nederland alleen gevierd wordt door partijen met socialistische pretenties of plannen, dit o.a. mede omdat het arbeidzame Nederlandse volk op de 30ste april de Nederlandse monarch huldigt.

Ikzelf ben al bijna 40 jaar geheel geen socialist. Ik geloof niet bijzonder in de gemiddelde menselijke goedheid; ik geloof zeker niet in de gemiddelde menselijke intelligentie; en ik denk dat het  gemiddelde menselijke egoïsme en de doorsnee domheid bijzonder goede redenen vormen om geen enkele groep of persoon onbeperkte macht over allen te geven, en in het bijzonder niet wanneer dit staatsmacht of religieuze macht is.

En wie wèl gelooft in de menselijke goedheid en intelligentie van de doorsnee heeft het grote empirische probleem dat in de 20ste eeuw vrijwel alles dat zich 'socialistisch' noemde en staatsmacht verwierf snel veranderde in een totalitaire dictatuur.

Hoe het zij, in de NRC van vandaag doet prof.dr. Alfred Kleinknecht onder de kop "Helft van de macht aan de arbeid" een nogal gedurfd en revolutionair voorstel:

"Wat moet het antwoord zijn van voorstanders van sociaal verantwoord kapitalisme op private equity? Ze moeten nu één ding regelen: geef de werknemers de helft van de macht in het bedrijf. De helft van het stemrecht in de vergadering van aandeelhouders en benoemingsrecht voor de helft van de commissarissen."

Dat lijkt me niet zo'n héél gek idee, al mag ook gevreesd worden dat dit in de praktijk neerkomt op aanzienlijk meer macht voor de vakbewegings-bestuurders.

Maar ja, het is ook waar dat deze waarschijnlijk iets beter weten van wat er in het bedrijf speelt en wat daar goed voor is dan aandeelhouders of spekulanten.

En het betekent ook, lijkt mij, dat de werknemers in een dergelijk bedrijf, een salaris krijgen dat voor een deel vast is, en voor een deel afhangt van de bedrijfsresultaten.

En overigens is het waar dat een dergelijke verandering als voorgesteld zónder maatschappelijke revolutie kan worden doorgevoerd, gewoon bij wetswijziging.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail