Nederlog        

 

18 maart 2007

                                                                 

Verdwijnende burgerlijke vrijheden

 In de NRC van 17 maart staat een aardig stuk van Marc Chavannes over uw en mijn verdwijnende burgerlijke vrijheden, en in het bijzonder uw en mijn verdwijnende privacy.

Ik heb daar herhaaldelijk eerder over geschreven - zie Neder-vrijheid, en bijvoorbeeld 'Quis custodiet ipse custodies?' en 'De kant en klare infra-structuur voor een totalitaire staat' - en weet dat ik ook in dit opzicht tot een kleine minderheid behoor, maar het is aardig te zien dat ik de enige niet ben die zich zeer bezorgd maakt.

Chavannes zegt het zo, in zijn artikel 'Uw bank- en surfgegevens op cia.com?':

"Vier Tilburgse 'recht- en technologie'-deskundigen hebben in februari op verzoek van het Rathenau Instituut een leesbaar en dramatisch rapport uitgebracht. In Van Privacyparadijs tot Politiestaat? brengen zij in kaart hoe Nederland van een degelijke en voorzichtige regelgeving voor het opsporen van misdaad sinds de jaren '90 uitgroeide tot een land dat de strijd met de georganiseerde misdaad en later het terrorisme zo drastisch ter hand heeft genomen dat het evenwicht tussen middel en belang steeds verder zoekraakt.

Politie, justitie en veiligheidsdiensten kregen de beschikking over DNA-onderzoek, cameratoezicht, telefoontaps, inkijkoperaties, computeronderzoek en de mogelijkheid om niet voor justitiële doelen opgezette databestanden met elkaar te vergelijken. Steeds meer nergens van verdachte mensen worden zonder het te weten onderwerp van justitieel onderzoek. Burgers zijn al mogelijk verdacht op grond van opgestelde risicoprofielen. [Die dus mogelijk helemaal niets met die persoon te maken hebben: Er stond alleen een woordje in één van uw emails dat de CIA in een zoekbestand heeft - MM] Steeds meer opsporingsdiensten krijgen toegang tot databestanden zonder dat er sprake is van een officieel justitieel onderzoek.

(...)

Het is niet alleen Big Brother die uw gedragingen turft. Straks zoekt sergeant J. Doedel op het politiebureau van Dufdorp tijdens een stille avonddienst waar u zoal naartoe surft, of met welk nummer, niet zijnde van de echtelijke woning, u opvallend veel heeft gebeld. Voor het gemak haalt hij uw belastingaangifte en uw openbaar vervoer-gegevens er even bij en laat de aantrekkelijke agente K. Kip lachend zien dat u veel overnachtingskosten opvoert. Zij trekken nog een blikje open en zoeken op het scherm naar de volgende buurman die ze niet mogen. Als Doedel geld nodig heeft voor zijn eigen levensstijl verkoopt hij uw gegevens op ciadump.com."

Inderdaad - de combinatie van internet en, laten we zeggen, nine-eleven, hebben aan de staten, hun organen, en de voortreffelijke ambtenaren daarvan, gigantische mogelijkheden gegeven iedere burger te bespionneren zonder dat hij of zij dat weet, heel wel mogelijk alleen op basis van een vage verdenking, en zonder enige effectieve burgerlijke of rechterlijke controle op het doen en laten van staatsambtenaren, anders dan door staatsambtenaren, die weer vrijgesteld zijn van enige effectieve juridische vervolging, i.v.m. Het Gevaar Van Het Terrorisme - dat in feite de vrijbrief was om de staat tot grootst mogelijke terrorist te maken, zogenaamd in het belang van de burger, feitelijk alleen in het belang van wie onderdeel van het staatsapparaat is.

Wat is hier tegen te doen door de bezorgde burger?

Stel dat u vindt dat agenten Doedel en Kip, al dragen ze een politie-insigne, niets te maken hebben met uw financiële of medische gegevens. Hoe vermijdt u dat ze daar kennis van nemen als ze dat willen? Immers, ook uw ooit vertrouwelijke medische gegevens zijn ondertussen, als gevolg van de veranderde medische verzekeringen, feitelijk semi-publiek geworden, omdat uw verzekeraar nu toegang heeft tot uw medische dossiers 'vanwege de administratie', en ongetwijfeld de CIA en de AIVD weer vrije toegang hebben bij uw verzekeraar, was het maar via een geheim Microsoft-poortje, dat gegarandeerd in Windows zit, omdat dat moet van de Amerikaanse regering, ten behoeve van de Terrorisme-bestrijding.

Vandaar dus dat u binnenkort mag verwachten dat agenten Doedel en Kip, die uw verkeersboete afhandelen, en vast heel behoorlijke, loyale, welmenende ambtenaren zijn, en goede Nederlanders ook, en trouwe democratische stemmers op Geert of Rita, meegelezen hebben over de behandeling van uw soa, uiteraard "vanwege Het Gevaar Van Het Terrorisme", en over uw daarmee samenhangende huwelijksproblemen, en uw slecht lerende jongste kind, en over uw radikale vriendin van twintig jaren her, en uw wilde sexuele escapades met haar, indertijd.

Want u zou immers wel eens Een Terrorist kunnen zijn, nietwaar, en als Behoorlijk Burger behoort u helemaal niets te verbergen te hebben voor Onze Eersteklas Anti-terrorisme-professionals als Doedel en Kip nu eenmaal zijn, als Nederlandse ambtenaren - en trouwens, een staatsambtenaar is nu eenmaal per definitie Een Goed Mens, sedert twintig eeuwen, minstens, altijd en overal, dus u moet ook niet zo onbehoorlijk zijn over zo iemand te gaan klagen, want dan krijgt u geheid problemen.

Op dit moment is er niets effectiefs tegen te doen door enig burger, eenvoudig omdat het gevaar dat de burger bedreigt, bijvoorbeeld als Geert en Rita de macht krijgen, door maar héél weinigen goed onderkend wordt, en omdat computers feitelijk zo lek als een mandje zijn, en helemaal niemand buiten Bill Gates en de directeur van de CIA en enkele getrouwen daarvan weet hebben welke poorten in uw Windows-versie voor hen wijd open staan.

Op termijn is er wel iets tegen te doen, namelijk als de computers wéér een stuk sneller zijn, geen centrale servers meer nodig hebben, open source hebben, en voornamelijk via radio-signalen communiceren, die goed versleuteld zijn, op een geïsoleerde computer.

Maar voordat het zover is zijn we tien of twintig jaar verder, en is het héél wel mogelijk dat iedereen die er ongeveer zo over denkt als ik, of als Chavannes, of als Gonggrijp, allang in een "heropvoedingskamp" op een geïsoleerd eiland zit - voorzover ie geluk heeft, tenminste.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail