Nederlog        

 

12 maart 2007

                                                                 

Contemporaine geschiedenis

 Op het ogenblik herlees ik met veel plezier Herodotus, dat gaat over wat ca. 2500 jaar en meer geleden plaatsvond, in Griekenland en omstreken, en bedacht het volgende.

De 20ste eeuw is op tal van manieren, die allemaal veel te maken hebben met fotografie, geluidsopnames, film, TV en journalistiek, verreweg de best gedocumenteerde eeuw in de menselijke geschiedenis tot nu toe.

Natuurlijk kan een groot deel van de bestaande documentatie verdwijnen, door rampen, oorlogen, of gewoon door veroudering of het niet tijdig omzetten van bestaande informatie naar nieuwe informatiedragers, maar dit daargelaten is een tekortkoming van al of bijna al dat materiaal dat het incidenteel ontstaan is, meestal als nieuws.

Wel, het zou een groot goed zijn voor de later levenden als de nu levenden moeite zouden doen het alledaagse leven van nu vast te leggen, in enigermate systematische vorm, zodat het naderhand niet geconstrueerd behoeft te worden uit incidentele brokken propaganda, nieuws of reclame.

Hoe dat precies zou moeten gebeuren is een wat ingewikkelde kwestie, en het heeft waarschijnlijk iets als een speciaal instituut of museum voor dat doel nodig, maar als dat er eenmaal is dan zou het ook voor de nu levenden interessante (achtergrond-)informatie geven over veel dingen die nu gebeuren.

De voornaamste voorwaarde voor een dergelijk - zeg - museum voor geschiedenis is dat het materiaal verzameld wordt alleen om de feiten te boekstaven en op boeiende wijze te tonen, en niet om deze of gene te bezingen, of propaganda te maken.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail