Nederlog        

 

19 februari 2007

                                                                 

Jongensdromen

 Op het ogenblik lees ik me met groot plezier en veel instemming door Schopenhauer's "Aphorismen zur Lebensweisheit" heen, waarover ik het wellicht bij een latere gelegenheid nog eens zal hebben.

Hier komt het nu goed uit omdat ik me al had voorgenomen had iets op te merken over de tot werkelijkheid geworden "jongensdroom" van zowel Maxime Verhagen als Ronald Plasterk, die allebei, naar eigen zeggen, begrijp ik, geheel geleefd, gestreefd, gestreden en gewerkt hebben opdat het hun maar ooit eens vergund zou mogen worden... minister te zijn - iets wat in mijn ogen altijd als een vreemd, en nogal ziekelijk en zwak verlangen verschenen is, zeker voor iemand met wèrkelijke intellectuele of artistieke talenten.

Leven en streven om iets bijzonders te zijn in de ogen van het gemeen, de doorsnee, de Tokkies en de rest van het hoogvereerd Neerlands publiek! Dat is toch iets waar alleen heel minderwaardige mensen een eer in stellen? Of zich moeite voor willen geven?

Ik bedoel:

"Der Rang, so wichtig er in den Augen des groszen Haufens und der Philister und so grosz sein Nutzen im Getriebe der Staatsmaschine sein mag, läszt sich für unsern Zweck mit wenigen Worten abfertigen. Es ist ein konventioneller, d.h. eigentlich ein simulierter Wert, seine Wirkung is eine simulierte Hochachtung und das Ganze eine Komödie für den groszen Haufen."
(p. 58, Schopenhauer: "Aphorismen zur Lebensweisheit", uitg. Goldmann Klassiker)

Nu ja, het is waar: similis simili gaudet. (*)

U kunt nu dus weten wat u aan Verhagen en Plasterk hebt: Trotse gelijkwaardigen van Tokkies en Neerlandse doorsnee-kiezers, die hun hele leven ernaar verlangd en gestreefd hebben minister (sc.  dienaar) van dergelijke lieden te zijn, en zich genotvol in hun aanzien en achting te wentelen als een varken in de drek.

Ein wahres philisterhaftes Ideal!


(*) Opa heeft vandaag geen lust in vertalen. U moet er zelf maar uitkomen, want ik schrijf niet voor de domme doorsnee, en vind geen genot in hun bewondering, begrip of instemming - maar goed, voor de slecht opgeleiden: "similis simili gaudet" = "gelijken vinden genoegen in elkaar".

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail