Nederlog        

 

13 februari 2007

                                                                 

Ministersposten

 

 

De koek is verdeeld, en het staat vast, volgens de radio, hoewel nog niet volgens de NRC van vandaag, wie de ministers worden.

Drie interessante benoemingen zijn de volgende.

Plasterk wordt minister van onderwijs namens de PvdA. Het is een biochemicus, en een professor in dat vak (*), dus geen domme man, en ook iemand die althans iets moet weten over de puinhopen die de afgelopen dekaden in het Neder-onderwijs zijn aangericht, maar ja: Vooral door zijn partij-kameraden, zowel in de politiek als in de universitaire besturen.

Het moet dus ook een man met een stalen ruggegraat zijn om werkelijk ingrijpende veranderingen door te voeren, zoals

  • verhoging studiebeurzen

  • verlenging studieduur

  • verbetering VWO (drie vreemde talen, twaalf of meer eindexamenvakken)

  • universitaire toelatingsexamens

  • wegsturen van - zeer vele - incompetente onderwijsbestuurders, vooral van PvdA-lidmaatschap

  • het wegsnijden van diverse volstrekt loze bureaucratische bestuurslagen die de afgelopen 15 jaar in het onderwijs ontstaan zijn

Maar de kans dat Plasterk c.q. een PvdA-er een stalen ruggegraat heeft lijkt me héél gering. En ik weet van geen prominente PvdA-er die geen handige leugenaar en intrigant is, al geef ik toe dat een wetenschappelijk begaafde PvdA-er ook al een klein wonder is, in mijn ervaring, en ik geen persoonlijke ervaringen met Plasterk heb.

Er zijn trouwens nog twee redenen niet bijzonder veel goeds van Plasterk te verwachten: Guusje ter Horst wordt ook minister, en begon haar carrière aan de UvA, met allerlei hand- en spandiensten aan drs. Gevers, de man die mij van de UvA verwijderde vanwege

"Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden o.i. aanleiding voor U moeten zijn deze universiteit de rug toe te keren om vervolgens te trachten aan een andere universiteit in binnen- of buitenland af te studeren."

En Sharon Dijksma wordt staatssecretaris van Onderwijs, en is een behoorlijk randdebiele juffrouw die verantwoordelijk is voor veel verslechteringen in het onderwijs de laatste tien jaar.

Plasterk moet dus wel héél onwaarschijnlijk bijzonder zijn wil hij werkelijk grote en hoognodige onderwijshervormingen doorzetten. Wellicht dat hij wat kan en wil doen voor de bèta-wetenschappen.

Aboutaleb wordt staatssecretaris voor Sociale Zaken en dat lijkt me voor een HTS-er, met minder dan drie jaar effectieve bestuurservaring, en géén goed verstand (zie het interview met Tijs van den Brink, die duidelijk én taalbegaafder is én beter logisch na kan denken dan Aboutaleb), het hoogst haalbare, realistisch gesproken.

Ikzelf heb een hekel aan de man, omdat ook hij mijn rechten heeft geweigerd te handhaven, maar ben overigens realistisch genoeg om te vinden dat het verstandig is iemand "met een allochtone achtergrond" op te nemen in de regering.

Betere en verstandiger mensen dan hij met een soortgelijke achtergrond kunnen dan in ieder geval weten dat carrière-maken kan, in Nederland, ook voor hen.

Middelkoop van de Christen-Unie wordt minister van defensie, begreep ik, wat een post is die niet te benijden is zodra er, zoals behoorlijk in de lijn van de verwachting ligt, flink wat Nederlandse militairen sneuvelen in Afghanistan, maar het is waar dat het een man is die zich gesterkt zou moeten weten door God aan zijn zijde. (Ik bedoel: Gelovigen hebben altijd een hogere instantie waaraan ze àlles kunnen wijten, wat me een prettige illusie lijkt. Ongelovigen als ik staan er geheel alleen en zelfstandig voor.)

Overigens wat de benoeming van Aboutaleb betreft: Je mag hopen dat de hoofdstedelijke PvdA niet zo gek is Rob Oudkerk te herbenoemen als wethouder, met het argument dat hij o zo vreselijk geleden zou hebben en o zo zwaar bestraft zou zijn vanwege het  bekend worden van zijn vele genoegens met de hoeren op de Thamesweg. Je kunt vrezen dat daar een aanzienlijke kans op is, was het alleen omdat de Amsterdamse PvdA door en door rot is.


(*) 14-2-07: Nee. ik was verkeerd voorgelicht: moleculair bioloog of geneticus.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail