Nederlog        

 

9 februari 2007

                                                                 

De onderwijs-leugenaars van de PvdA

 

 

Ik stelde op deze plaats eerder voor een onderwijs-onderzoek te laten doen door échte deskundigen, omdat anders het onderwijs-debat waar nu enigermate sprake is verwordt tot media-show gevuld met professionele, met belastinggeld getrainde, camera-geile politieke leugenaars en poseurs.

Deze mening is helaas niet cynisch maar heel realistisch, en gebaseerd op mijn 40 jaar ervaring in, met en rond het Nederlands onderwijs sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw, waaronder mijn  tweemalige verwijdering van de Universiteit van Amsterdam, vanwege de volgende grote misdaad, volgens het College van Bestuur, anno 1988

"Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers zouden o.i. aanleiding voor U moeten zijn deze universiteit de rug toe te keren om vervolgens te trachten aan een andere universiteit in binnen- of buitenland af te studeren."

Om duidelijk te maken dat dit College van Bestuur uit sadisten bestond schreven ze ook nog:

"Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten, brengt U niet in een positie die af wijkt van andere studenten met eveneens ernstige aandoeningen en met wie op een normale wijze individuele regelingen gericht op hun studieverloop kunnen worden getroffen."

Nu blijkt dat dezelfden en hun opvolgers zich in de publiciteit werpen met leugens en poses - precies zoals ik ze ken, want één van die publiciteitsgeile leugenaars is Sybrand Noorda, één van de toen als post-moderne cultuur-relativist poserende verzwijnde gladde carrièremakers uit het CvB dat mij van de UvA gooide, vanwege "Uw uitgesproken gedachten".

Nog stééds vreet dit Nederlandse bestuurs-varken heel goed mee uit de Nederlandse onderwijs-trog, en één reden voor mij om daar kwaad over te zijn is mijn eigen inkomen, vrijwel zeker rond 1/20ste van het zijne, of nog armzaliger, terwijl het énige wat een Noorda kan liegen en bedriegen is.

Later wellicht meer over dit sadistische liegende en bedriegende heerschap, alléén in het onderwijs als bestuurder uit geldzucht, machtsgeilheid, en gebrek aan echt verstand, en behorende tot de zwijnensoort die Orwell in "Animal Farm" beschreef, die zo zeer op mensen lijken dat velen het onderscheid niet meer zien. Zie overigens mijn Vragen uit 1988, en mijn Spiegeloog-columns.

In de NRC van heden staat iets wat een halve pagina lezersbrieven lijkt over het onderwijs, alleen - als ik heel even een terzijde mag maken over een al járen bij mij bestaande irritatie met de NRC - wordt een en ander weer eens gruwelijk ontsierd door een "Tekening" - staat eronder - van een "Cyprian Koscielnak", die bijna even goed "tekent" als ik doe, met mijn linkerhand, in het halfdonker, als ik bezopen ben. (Als ik het allemaal goed begrijp is de arme man een ex-vluchteling, of zoiets. Vast een heel nobel mens, en heel verdienstelijk in vele menselijke opzichten die niets met tekenen van doen hebben, maar tekenen kan hij zomin als ik kan zingen. S.v.p. méér Ruben Oppenheimer, o NRC-redactie, en géén gekras van lieden die veel minder goed tekenen dan vele 6-jarigen die de NRC op de vrijdagse kinderpagina afdrukt. Kijk en vergelijk toch eens!)

Maar terug naar de lezersbrieven in de NRC.

Een meneer Gerits heeft samen met mevrouw Hamer, de huidige opperleugenares onderwijs voor de PvdA in de Tweede Kamer, gestudeerd (nou ja) aan de Vrije Leergangen van de Vrije Universiteit in Amsterdam:

Eén van mijn medestudenten was mevrouw Hamer, tegenwoordig Kamerlid voor de PvdA. Mevrouw Hamer was vooraanstaand lid van één van de studentenpartijen die streden om de gunst van de studerende kiezer aan de Vrije Leergangen. De partijen die aan deze verkiezingen deelnamen, hadden allemaal opvallende overeenkomsten. Ze waren 'vooruitstrevend' dan wel 'progressief', het taalgebruik was abominabel, en het voornaamste bezwaar tegen de zittende macht (docenten en bestuur) was dat die over meer kennis beschikte en 'geoliede bekjes' (dit bedenk ik niet hier, dat stond in een van de verkiezingsmanifesten) had: dit leidde tot schandelijke machtsongelijkheid en daaraan moest iets worden gedaan.

De voorstellen tot opheffing van deze schandelijke machtsongelijkheid kwamen onveranderlijk op hetzelfde neer: vermindering van kennis. Dé steen des aanstoots was alles wat naar 'studieverzwaring' rook, hét tekort was immer gebrek aan 'vaardigheden'. Studenten werden 'zwaar belast' (dat sloeg altijd op leren) en er waren natuurlijk altijd te weinig 'compensaties'.

En nu wil de PvdA bij monde van mevrouw Hamer een parlementair onderzoek naar het falende onderwijsbeleid van de afgelopen decennia (..)"

Ja, maar de reden daarvoor heb ik kort uitgelegd in "Onderwijs-enquete", en overigens hebben de beste PvdA-leugenaars, de handigste draaiers, de meest brutale vervalsers van de PvdA die afgelopen decennia buitengewoon goed betalende carrières in het onderwijs gemaakt, en willen ze allemaal graag daar nogmaals uitgebreid over liegen voor camera's, met mevrouw Hamer als begripsvol aangeefster van de vragen.

Zo ook Ankie Verlaan, natuurlijk lid van het huidige CvB van de UvA. Een lezer Roelofs schrijft geheel terecht

"Wat ik las is zorgelijk en gedeeltelijk ook zeer ergerniswekkend. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk, dat mevrouw Ankie Verlaan op hoog niveau een bestuursfunctie in het onderwijs vervult en een mening uit zoals in het artikel is weergegeven.

'In de jaren vijftig ging je na een paar jaar lagere school als bijna-analfabeet de arbeidsmarkt op, [...] tegenwoordig zitten ze langer op school.'.

Ik heb mijn lagere school genoten in een Brabantse dorpsschool. Ik was daarna geen analfabeet want ik slaagde in de jaren vijftig voor het toelatingsexamen van de HBS, daar werd ik goed voorbereid op universitair onderwijs."

Juist - ik ben in 1950 geboren, en kon op mijn tiende, in 1960, béter spellen en rekenen dan wie nu van een VWO afkomt. En dat geldt niet alleen voor mij, maar gold voor vrijwel iedereen uit mijn klas, overigens in een slechte lagere school in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

Dit is ook héél makkelijk aan te tonen door - bijvoorbeeld - de schrijf en reken-vermogens van nu ca. 60-jarige ULO-ers van weleer te vergelijken met die van beginnende studenten nu.

Maar goed - "Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk, dat mevrouw Ankie Verlaan op hoog niveau een bestuursfunctie in het onderwijs vervult" vraagt lezer Roelofs zich verbaasd en geërgerd af.

Antwoord: Omdat mevrouw kaderlid van de PvdA is, en even goed kan liegen als een lid van Stalin's regering, en dat ook heel vaak doet en gedaan heeft, en aan haar vermogen en wil tot liegen en aan haar PvdA-lidmaatschap haar carrière dankt.

Zij - en Noorda, en Van Kemenade, en wijlen Cammelbeeck, en wijlen Gevers, en nog een héle lange lijst van bedriegers en oplichters verder - noemen wit wat zwart is als dat zou uitkomt, en zijn bereid en in staat, waarschijnlijk voor een deel ook met sadistisch genot, tegenover iedereen over alles glashard en hondsbrutaal te liegen, zolang het hun carrière en hun inkomen, en de dittos van hun partij-kameraden maar dient. En ze hebben daar, zoals Noorda en Verlaan, vaak ook minstens vijfentwintig jaar training en ervaring mee, allemaal hoog betaald uit belastinggeld.

Het is niet anders, en daarom is een publieke onderwijs-enquete géén goed idee, en een onderwijs-enquete wel, al is het waarschijnlijk nodig dat degenen die dat uitvoeren, wil dat althans goed en eerlijk gebeuren, anoniem blijven, of geen partijlidmaatschap hebben, en ook dat er bij zo'n onderzoek mensen betrokken worden die écht weten wat er gebeurd is in het onderwijs in Nederland, en geen belang hebben daarover te liegen, eenvoudig omdat het onderwijsbestuur in Nederland vergeven is van liegende en bedriegende PvdA'ers van de Verlaan-Noorda-soort, die in de 80'er jaren bereid waren te beweren dat iedereen die van de UvA afkwam "gelijkwaardig" was met een genie, want "alle mensen zijn gelijkwaardig", én bereid waren wie dat ontkende van de universiteit te gooien.

Waar je een leidende PvdA-er treft, tref je een grote leugenaar, die zijn of haar carrière heeft gemaakt met leugens en misleiding, en maar één ding heel goed kan: liegen, hondsbrutaal liegen.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail