Nederlog        

 

6 februari 2007

                                                                 

Onderwijs-onderzoek

 Ik schreef eergisteren op deze plaats over de vergane al dan niet parlementaire onderwijs-enquete, en stelde in feite, in plaats daarvan, en omdat zoiets hl makkelijk ontaardt in een media-show gevuld met camera-geile politieke leugenaars en poseurs, een onderwijs-onderzoek voor, door chte onderwijs-deskundigen.

En ik noemde drie punten, maar vergat wat. Hier is dus een herzien punten-lijstje voor een dergelijk onderwijs-onderzoek, dat de vorm zou moeten krijgen van een niet al te dik boek, ook vrij te verkrijgen op internet, en uit te voeren door een redelijke groep deskundigen van diverse politieke pluimage:

  • met cijfers wat het onderwijs allemaal gekost heeft, de laatste 40 jaar, en waar dat geld feitelijk heen is gegaan en voor gebruikt is

  • feiten betreffende wie wat voorgesteld heeft, met samenvattingen van wat voorgespiegeld werd

  • beschrijvingen van wat het opgebracht heeft, in termen van - sterk verlaagde en verminderde - examen-kennis en vaardigheden, inclusief proeven van de schrijf- en reken-vaardigheden van 18-jarigen nu, en inschattingen van hun algemene ontwikkeling na 14 jaar verplicht Nederlands onderwijs

  • idem voor de huidige universitaire opleidingen (van tegenwoordig drie of vier jaar): Kn en wt een modern "opgeleide" Nederlandse psycholoog, pedagoog, socioloog etc. berhaupt wel iets van enige werkelijke wetenschappelijke waarde?

  • verschillende algemene voorstellen voor hervormingen van lager, voortgezet en universitair onderwijs van verschillende politieke signaturen

De vooronderstelling van een dergelijk onderzoek moet ook niet zijn uit te vinden f het Nederlands onderwijs een puinhoop is, omdat het immers volstrekt duidelijk is dat onderwijs dat 18-jarigen, met 14 jaren verplicht onderwijs, ng niet bijgebracht heeft behoorlijk te spellen en te rekenen volkomen gefaald heeft, maar waar die puinhoop precies in bestaat, hoe deze ontstaan is, en wat eraan te doen valt.

En de zin van het laatste punt is dat de Nederlandse parlements-leden in zeer grote meerderheid niet in staat kunnen worden geacht zelfstandig zinnige voorstellen te formuleren hoe het Nederlands onderwijs te hervormen (ze konden het immers de afgelopen veertig jaar ook niet, en zijn nu bovendien slechter opgeleid dan Kamerleden ooit), zodat ze de plannen daarvoor aangegeven moeten worden, bij voorkeur al doorgerekend door de Rekenkamer, en toegesneden op hun diverse politieke uitgangspunten, zodat ze in feite kunnen kiezen uit een stuk of drie zes scenarios.

Het gaat wel vele miljarden kosten, en zal heel wat jaren duren,  in enig zinnig scenario, maar het moet maar eens duidelijk worden dat het garanderen van goed onderwijs voor iedereen in de leerplichtige leeftijd n van de belangrijkste regerings-taken is, en dat een land waar geen goed algemeen onderwijs is niet deugt, en geen echte beschaving heeft, anders dan de normen, waarden en priotiteiten die John de Mol en consorten de heffe des volks bij weten te brengen.

En een land waar geen goed onderwijs is pleegt zelfmoord op termijn

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail