Nederlog        

 

3 februari 2007

                                                                 

Politiek Correct Frans

 

 

Ik schreef gisteren over Politiek Correct Nederlands in de regio Staphorst, naar aanleiding van stukjes in de NRC over een gristelijk Politiek Correct woordenboekje voor de Staphorster basisscholen, en zei dat ik meer zou schrijven over Politieke Correctheid.

Nu is Politieke Correctheid een héél uitgebreid thema, dat zich wat moeilijk behandelen laat omdat het grotendeels over een combinatie van geloof, pose, leugen, illusie en propaganda in de politiek of religie gaat, die voor een deel terug gaat op domheid, voor een deel op oneerlijkheid, en voor een deel op eigenbelang, en gewoonlijk met grote brutaliteit en valse morele pretenties uitgedragen en verdedigd wordt.

Ik zal het nu en hier ook niet proberen te behandelen, maar er stond in de NRC van gisteren een aankondiging van een film op TV, Les invasions barbares, die over "mijn generatie van verraders" gaat, in de vorm waarin ik deze het best ken: "intellectuelen en academici".

"De babyboomers memoreren hoe ze alle ismen zo'n beetje hebben aangehangen - marxisme, maoïsme, socialisme, situationisme, structuralisme, existentialisme en deconstructivisme.
Maar ze beseffen dat het tot niets leidde: de wereld hebben ze niet verbeterd."

Ik ken Les invasions barbares niet, en zag 'm gisteren ook niet op TV, want ik heb geen TV. Maar over het citaat heb ik drie opmerkingen:

Eén: Feitelijk heeft deze generatie van "intellectuelen en academici" de wereld verslechterd, want het was hun - intellectuele en academische - plicht gedurende hun volwassen leven zinnige ideeën en échte wetenschap te produceren, terwijl ze feitelijk illusies, leugens, poses, bijgeloof, relativisme, kul en propaganda uitdroegen en doceerden, onder de pretentie "wetenschap" of "filosofie" te onderwijzen, en verder toelieten of actief bevorderden dat gedurende hun academische aanstellingen het universitair onderwijs debiliseerde, nivelleerde, politiseerde, en geruïneerd werd.

Twee: Ook het citaat klinkt als leugenachtige pose, nu van valse zieligheid: "We faalden, maar bedoelden het zo goed." Ook dat is een leugen: Ze faalden, maar bedoelden het helemaal niet goed - wat ze wilden en bereikten was een goedbetaalde academische carrière, aan universiteiten waar ze vervolgens de échte wetenschap en het échte wetenschappelijk onderwijs kapotmaakten vanwege en uit naam van hun politieke poses en illusies.

Daarbij faalden ze vaak persoonlijk geheel niet: Ze legden tientallen jaren beslag op de best betalende academische en bureaucratische aanstellingen, tot groot financieel en politiek eigen voordeel - en daar ging het vrijwel alle leden van "mijn generatie van verraders" vanaf het begin om: Aanstellingen, macht, status, geld. Hun politieke poses waren leugens in eigen belang - valse idealen voor eigen inkomens.

Drie: Ze hadden allemaal zowel de morele als intellectuele plicht als de mogelijkheid hun eigen illusies te doorzien. Dit was ze zelden mogelijk op basis van eigen vermogens, want die stelden zelden veel voor, maar in het geval van de Fransen, waar de film over gaat, waren er gedurende hun hele carrière - bijvoorbeeld - de boeken van Raymond Aron, zoals "L'opium des intellectuels", over het marxisme, die bijzonder duidelijk en goed uitlegden waar de linkse wereldverbeteraars in geloofden, en waarom dat grotendeels illusie en onzin was.

Maar ja: Eén van de zelden eerlijk en duidelijk uitgesproken dogmaas van iedere Politiek Correcte stroming is "Gij zult geen kennis nemen van de meningen van tegenstanders", en een tweede was "Gij zult niet zelfstandig nadenken".

Hier zijn wat aardige en relevante links in dit verband:

Later meer. Het bovenstaande zal u, mits u natuurlijk intelligent genoeg bent en het zelfstandig denken nog niet geheel verleerd heeft, amuseren en het een en ander verduidelijken.

En mijn eigen site opent niet voor niets al tien jaar met een motto ontleend aan Voltaire:

"If we believe absurdities,
we shall commit
 atrocities."

Dat is namelijk het gevaar van Politiek Correct denken, schrijven en praten: De gruwelen die verricht worden uit naam van politiek en religieus bijgeloof.


(*) Opmerking 24 augustus 2007:
    Hmmmm - hoe een mens zich kan vergissen... Zie Hopefully the last on a pretentious ultracrepidarian feminist twit (en de daar gelinkte Engelstalige files).

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail