Nederlog        

 

2 februari 2007

                                                                 

Politiek Correct Nederlands (versie: Staphorst)

 

 

Ik weet niet of het aan de macht van de krant ligt, maar er staan twee aardige stukken over Politiek Correct Nederlands (versie: Staphorst) in de NRCs van gisteren en van heden.

Gisteren berichtte Ewoud Sanders, die in de NRC regelmatig over Nederlands schrijft, dat op verzoek van een vijftal reformatorische basisscholen te Staphorst, de firma Van Dalen een woordenboek voor de basisschool zou uitbrengen zonder al die woorden waarvan God, volgens de bovenmeesters van die basisscholen, de kennis verboden heeft aan basisschool-leerlingetjes.

Waarom God toeliet dat deze woorden bestaan, of niet door een godswonder uit de woordenboekjes bestemd voor Staphorst laat verdwijnen, blijft natuurlijk een mysterie, maar de lezer kan zich wellicht voorstellen dat kut, lul, neuken, geil, groupie en viagra in Staphorst e.o. uit den boze zijn, en dat de basisschool-leerlingetjes daar te Staphorst niet van mogen weten.

Ze mogen ook niet weten van gelazer, hartstikke, flikkeren, verzuipen, verrek, jezus, jeetje, shit, gadver, gut en verdorie. Ik vermoed dat "Jezus" er wel in staat, maar Sanders vermeldt dat niet. Ook zijn de jonge reformatorische Staphorstertjes niet rijp genoeg, vinden hun bovenmeesters, voor termen als smeris, nitwit, hork, en trut.

Sanders schreef

"Van Dale heeft tot nu toe de naam een onafhankelijke scheidsrechter te zijn (..) maar voor de magere som van 2.500 afgenomen exemplaren (van een boek dat slechts 13,95 kost!), heeft Van Dale zijn onafhankelijkheid verkwanseld. Staat er in de gewone pocketeditie nog bij kuis 'rein, zuiver; in seksueel opzicht eerbaar', in de christelijke editie is dit 'rein, zuiver; eerbaar' geworden."  (*)

Niet alleen was de firma Van Dale bereid om alle termen die niet deugen, volgens vijf reformatorische bovenmeesters, voor een grijpstuiver te schrappen; ze waren ook heel wel bereid om de betekenissen van woorden zeer gristenfatsoenlijk te vervalsen. Ik citeer weer:

"Van Dale (..) vond het geen bezwaar om het woord homoseksueel ('met seksuele gevoelens voor hetzelfde geslacht') te schrappen en de definitie van homo te wijzigen van 'homoseksueel persoon' naar 'iemand met liefdesgevoelens voor personen van hetzelfde geslacht'. Let wel, als je als jongen van je vader, je broer, of van je vrienden houdt, ben je volgens de christelijke Van Dale dus een homo!"

Sanders vergeet of overziet dat de Here Jezus daarmee dus ook een homo was, volgens Van Dale en de bovenmeesters, en God ook (Hij heeft Zijn Zoon lief, o reformatorische bovenmeesters!), en alle Bijbelse profeten trouwens ook, net als alle katholieke geestelijken, met hun "liefde voor de Here Jezus", om van Staphorster bovenmeesters maar niet te spreken.

Vandaag bericht de NRC op pagina drie, in vette letters "Toch geen gekuiste van Dale":

"Woordenboekenmaker Van Dale brengt toch geen gekuist, christelijk schoolwoordenboek op de markt.

'In de berichtgeving over het woordenboek werd onze onafhankelijke positie betwijfeld. Dat beeld wilde wij koste wat het kost vermijden', zegt direkteur Herman Struijlaart van Van Dale. "Wij staan bekend als hoeder van de Nederlandse taal, en zo willen we bekend blijven.'"

Wie gelooft wordt zalig, maar ik neem toch eerder aan dat Van Dale gewoon aan de omzet en de winst gedacht heeft, als waarachtige Nederlanders, en dat 2,500 keer de winstmarge op 13,95 minder is dan de te verwachten schade vanwege heulen met de Staphorster gristengemeente.

Trouwens... ikzelf vind de woordenboeken van Van Dale zó vreselijk dat ik ze niet wil, en ooit weggegooid heb uit ergernis, en er een zeer groot voorstander van ben om een versie van de Shorter Oxford English Dictionary - ik bezit al vele jaren een pracht-exemplaar in 2 gebonden delen uit 1937, dat ik vaak raadpleeg - waarvan het copyright vergaan is gewoon integraal te vertalen en te heralfabetiseren. (Dat moet zo langzamerhand trouwens grotendeels per computer kunnen.)

De makers van die fraaie delen hadden immers wèl een heel goed taalgevoel en ook een uitstekend logisch hoofd, zodat de betekenissen van woorden die zij geven altijd beter zijn dan die ik vond in enige Van Dale, behalve waar deze overgeschreven was.

Bij mij, in ieder geval, is de firma Van Dale dus al minstens vijfendertig jaar niet als "hoeder van de Nederlandse taal" bekend, maar als debiliseerder ervan, en de reden is dat telkens weer bleek dat de definities van woorden in de OED véél beter waren - zinniger, preciezer, helderder, puntiger, beter geïllustreerd - dan Van Dale kennelijk bij machte was en is te doen voor het Nederlands. (*)

Een andere keer wat meer over Politiek Correct taalgebruik, dat bepaald niet beperkt is tot Staphorst, maar menselijk-al-te-menselijk is, en vrijwel altijd slecht, dom en laf is.


(*) Hier is, sprekend van kuisheid, één term uit het Shorter Oxford English Dictionary, minus informatie over uitspraak en vindplaatsen:

Chaste (...) [a. OF., ad. L. castus, casta.] 1. Pure from unlawful sexual intercourse; continent, virtuous. Also transf. 2. Celibate, single-1596. 3. Morally pure, innocent-1535. Also fig. 4. Decent; free from indecency or offensiveness 1621. 5. Chastened; restrained from all excess 1774.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail