Nederlog        

 

1 februari 2007

                                                                 

Over "Opinio"

 

 

Ik lees al 37 jaar NRC-Handelsblad, maar heb een paar jaar geleden, nadat de NRC interviews + fotoos aan de Tokkies wijdde, geprobeerd of "Trouw" - "Misschien wel de beste krant van Nederland", beweerden ze zelf, met christelijk-schijnheilige valse bescheidenheid - misschien beter was.

Nee dus, in het geheel niet: Veel gristengezemel, slechter Nederlands dan in de NRC, weinig wetenschap, geen goede opmaak, veel te veel literair gepalaver, en zo was er nog wel het een en ander dat mij eraan tegenstond, zodat ik nog steeds de NRC lees.

Trouw bleek duidelijk grauwer, saaier, conventioneler en gristelijker dan de NRC, en ook slechter geschreven en minder wetenschappelijk geïnformeerd.

Nu is de voormalige Trouw-redacteur voor de bijlage van Trouw, Jaffe Vink, met financiële hulp van Roel Pieper, een nieuw weekblad begonnen, "Opinio" geheten, waarvan ik mij heden "Jaargang 1, nummer 2" heb aangeschaft voor de "Introductieprijs €1".

Ook dit product viel me niet mee. Hier zijn wat redenen voor mijn mening.

Het is gedrukt op roze papier, waarschijnlijk omdat dit het goedkoopst is, maar ik vind dat onaangenaam lezen, en ook méér passen voor de Gay Krant, en denken aan - als ik me goed herinner - het Financieel Dagblad, ooit. Dat deert me niet, maar een weekblad dat zich moet positioneren in de markt maakt het zich niet makkelijker met dergelijke associaties, waarmee ik vast niet alleen sta in de doelgroep.

Het is vrij van fotoos en advertenties, wat ikzelf geen serieus gemis vind, maar illustraties kùnnen heel verduidelijkend zijn, en een weekblad bedoeld voor intelligente meningen moet in ieder geval grafieken e.d. kunnen afdrukken, zelfs op roze papier.

Van nogal wat medewerkers van "Opinio" heb ik óf nooit gehoord (ik heb geen TV, en vandaar misschien: wie in Neerland als "publicist" goed geld wil verdienen kan alleen carrière maken door zich in te likken bij de makers van infotainment op TV, en daar kijk ik nooit naar, wat bovendien érg goed is voor mijn stemming en mijn algemene ontwikkeling: Zie mijn Over literatuur, waarin ik verder uitleg waarom ik liever Engelse literatuur lees) óf ken ik alleen uit de NRC-bijlagen (Stine Jensen, Piet Gerbrandy), waarin ze ook al niet excelleerden.

Er is kennelijk door de redactie gewinkeld voor opiniërende artikelen op de Amerikaanse markt, vanwaar artikeltjes van Anne Applebaum en een zoon van Vargas Llosa, maar dat lijkt meer bladvulling dan van enige serieuze interesse of belang.

Om een of andere reden staat er véél - tekst over - poëzie in, namelijk een lang stuk over Vasalis, en een column van - of all people - Henny Vrienten (ooit van "Doe Maar", een Neder-popgroep voor Mavo-meisjes) over poëzie, bestaand uit alleen citaten, wat ik toch alleen kan verklaren omdat Huib Schreurs (ooit van "Doe Maar"'s voorganger "CCC", en Paradiso-leider met hele scherpe ellebogen en een, voor hem, vanzelfsprekende onbeschoftheid) "Zakelijk directeur" is van "Opinio". ("Kom op Henny! Roel P. schuift, en jij hoeft alleen maar te citeren!")

Er staat één niet onaardig stuk in, van Salomon Kroonenberg, die geologie doceert aan de TU Delft, en nog eens uitlegt waarom Al Gore over het klimaat erg ongeloofwaardig is, maar ik ken het betoog al uit een NRC van ca. een jaar geleden.

Er staat een lang vertaald stuk in van een Amerikaan met de naam "Gerecht", maar het is geneuzel waar ik niet doorheen kwam. Het gaat over Irak, en in wat ik wèl las kon ik niets vinden dat ik niet ook, maar dan véél beter geformuleerd, van de BBC radio ken. (Goede Engelse journalisten spreken namelijk veel beter dan de beste Nederlandse schrijvers, altijd m.u.v. Multatuli, kunnen schrijven. Zie "Het raadsel van de Nederlandse literatuur.")

Ook is er een column "Fatwa van de week" van iemand die zich Dr. Abd Al Ghiraffar Al-Firsani noemt (Ebru Umar misschien?), maar die zich ondanks alle geleerdheid een véél slechter schrijver toont dan wijlen Van Gogh, die trouwens ook de moed had zonder pseudoniem te schrijven. (Maar ik geef toe dat er gevaarlijke geloofsfanaten rondlopen in Nederland.)

Dan is er een vréselijke "De Briefwisseling" met geposeer van een Barnard en een Eppink, duidelijk allebei zoveelste-rangs (en volgens de Opinio-redactie resp. "dichter-essayist" en "voormalig speechwriter" van Bolkenstein). Het is het soort discussie dat ik me kan heugen van "Politiek Café De Pieter" uit ca. 1967: Totaal onmachtig gebral door studentikoze types, die zich interessant willen maken.

Wat is er verder te vinden in "Opinio"?

De onvermijdelijke multi-schnabbelaar Bodar; de kennelijk ook onvermijdelijke juffrouw Ali, die het naar eigen zeggen druk heeft met "moordende book tours", namelijk om haar eigen niet-zelfgeschreven "autobiografie" te doen verkopen; en tenslotte is er een werkelijk gruwelijke meningsuitwisseling tussen Stine Jensen, wier mini-breintje kennelijk alleen berekend is op het volledig redeloos vervoegen van feministische vooroordelen over "De Vrouw", om welke reden ze, hoewel Deense, nu "literatuur-wetenschappen" aan de VU doceert (als assistente van de ex-stalinistische dierenliefhebbende feministe Etty?) en een of andere Amerikaan waar ik nooit van gehoord heb. Het is een interview - kennelijk - door een Yoram Stein, met als wervende titel "Gentleman of brulaap?".

Hier is een proefje van Jensen's bekwaamheid en van het interview:

"JENSEN: Ik vind het storend wat u zegt, zelfs gevaarlijk. Wie gelooft in het bestaan van onveranderlijke essenties in de menselijke natuur, maakt het onmogelijk om bepaalde historisch gegroeide ongelijkheden, zoals die tussen man en vrouw, ongedaan te maken."

(Persoonlijke aanval, gevolgd door stigmatisering, afgemaakt door totalitaire drogredenering. Echt feministisch-hysterisch, zou ik zeggen - maar nee, fröken Jensen, het ligt allemaal niet aan je centrale gegleufdheid maar eenvoudig aan je buitengewoon matige verstand. Tenzij het natuurlijk gewoon gestoordheid is, of dronkenschap, of een grap.)

Kortom, "Opinio" bevalt me niet, en ik zie er ook geen enkele bestaansreden voor, omdat hetzelfde - of althans: een wekelijkse verzameling enigszins intelligente, enigszins redelijk geschreven opinie-stukken - véél beter via het internet kan dan op een soort 19e-eeuws krantenformaat.

En als Roel Pieper intelligente ideeën wil dan kan hij ze bij mij  krijgen, tegen betaling, maar ongetwijfeld goedkoper dan van zulke welbekende kwasi-begaafde Neder-lichten - schijvers! denkers! - als Vrienten of Schreurs. Maar ja.


P.S. Er is een website van Opinio: http://www.opinio.nu/ waar althans vandaag de door mij gerecenseerde Opinio in ieder geval gedeeltelijk te vinden is.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail