Nederlog        

 

26 januari 2007

                                                                 

Holocaust-ontkenning

 

 

Ik houd niet van het woord "Holocaust", maar het is ondertussen een ingeburgerde term, zodat daarmee ook een term als "Holocaust-ontkenning" redelijk begrijpeljk is: het ontkennen dat er een massamoord op de joden plaatsvond tussen 1941 en 1945.

Een dergelijke ontkenning is verboden in Duitsland en Oostenrijk, en vandaag wordt of is er "een Amerikaans voorstel voor een wereldwijd verbod van de ontkenning van diezelfde holocaust ter stemming worden aangeboden".

Ik citeerde zojuist uit een artikel van Chris van der Heijden in de NRC van gisteren. Van der Heijden is eerder ter sprake geweest op deze plaats, maar deze keer is z'n artikel heel goed, en ik citeer er zometeen nog een paar stukjes uit, omdat deze heel behartenswaardig zijn.

In Italië is er tot op heden geen wettelijk verbod van Holocaust- ontkenning, maar er is wel een wets-voorstel daartoe. Van der Heijden schrijft: "Tegen die wet hebben deze week zo'n tweehonderd Italiaanse historici, geen van allen ontkenners, protest aangetekend. Ze hebben daarvoor drie, stuk voor stuk zinnige redenen." Hier zijn ze, en ik citeer weer:

1. "Door een verbod worden de ontkenners in plaats van belemmerd juist bevoordeeld. Zij kunnen zich immers opwerpen als verdedigers van het vrije woord. Dat geeft hun dwaze stelling een heroïsch tintje."
2. "[S]taats-waarheden kunnen botsen met historische waarheden. Het is daarom beter ze nooit te verkondigen.
3. "Door een verbod (..) is het fenomeen onbespreekbaar (..) Dat is niet alleen onverstandig, het is ook onjuist. Er hebben in de loop van de geschiedenis tal van genocides plaatsgevonden (..) De holocaust is daarvan helaas slechts één."

Het gaat natuurlijk ook om het recht op vrije meningsuiting, en ikzelf heb in dit verband vorig jaar mijn licht laten schijnen op de tamelijk bekende holocaust-ontkenner David Irving, en trouwens ook een reden genoemd waarom het ooit zinnig geweest kan zijn de holocaust-ontkenning strafbaar te maken in Duitsland en Oostenrijk. (Zie de link en noot (*)).

Van der Heijden noemt nog een punt, geheel terecht:

Zoals alle belangrijke historische verschijnselen wordt de holocaust gebruikt en misbruikt. Het is de taak van elk weldenkend mens, onder wie historici, dat tegen te gaan. Laatstgenoemden moeten dat doen door te onderzoeken, te beargumenteren, te ontzenuwen. De staat, nationaal en internationaal, moet zich daar niet mee bemoeien (..).
Dwazen die simpele feiten ontkennen en blijven ontkennen, fanatici die de geschiedenis gebruiken en misbruiken moeten als zodanig benaderd worden: als dwazen. Dat is niet alleen slimmer, het is ook effectiever."

Inderdaad - waar nog bijkomt (zie punt 3 hierboven) dat je een waarheid die je niet mag ontkennen niet behoorlijk kunt bespreken; dat iedereen het recht heeft dwaas te zijn, en bovendien, maar dat slaat geheel niet op Irving doch wel op bijvoorbeeld Galileo, dat héél vaak de beste mensen en hun meningen verketterd en verboden zijn vanwege ideeën die later toch waar bleken.

Hier ligt dan ook het uiteindelijke belang dat iedereen heeft in het handhaven van het recht op vrije meningsuiting: Ongetwijfeld wordt het misbruikt, maar vrije discussie, soms gedurende vele generaties, is de menselijke weg naar de waarheid over de werkelijkheid, of zoveel daarvan als het menselijk verstand aankan.

En verder verwijs ik iedereen die geïnteresseerd is in vrije meningsuiting naar Mill's "On Liberty" op mijn site, met mijn uitgebreide aantekeningen. Leerzaam en fraai!


(*) Over het onderwerp van de holocaust is veel literatuur verschenen, die handzaam en leerzaam is samengevat in "The Holocaust Encyclopedia", Ed. Walter Laqueur, Yale University Press, 2001, ISBN 0-300-08432-3.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail