Nederlog        

 

14 januari 2007

                                                                 

Dynamische structuren

 

 

Als in Amsterdam B&W eenvoudig mijn menselijke of burgerlijke rechten als inwoner van deze stad en van Nederland had gehandhaafd, zoals hun wettelijke plicht is, dan was ik allang gepromoveerd.

Maar B&W van Amsterdam bestaat al minstens 20 jaar, sinds het burgemeesterschap van drs. Ed van Thijn, vooral en in de eerste plaats - in hun eigen ogen, ongetwijfeld vanwege hun eigen belangen, of omdat ze te bang zijn te klagen over bedreigingen van professionele misdadigers - om de belangen van de Amsterdamse drugsmafia te dienen, die inderdaad véél groter en héél véél profijtelijker zijn dan die van de Shell, Unilever of Hoogovens/Corus, en die ook nog eens onbelast en geheim zijn, zodat het evenredig begrijpelijk menselijk-al-te-menselijk is dat B&W van Amsterdam al een generatie lang zwaar drugscorrupt is. O, wat is dat winstgevend en fijn voor de gemeenteadvocaten die van koele neuzen houden!

Ik wilde het over deze bron van groot gemeentelijk ambtelijk en burgemeesters-geluk echter niet hebben, maar werd er, als het ware, met mijn neus ingedrukt door waar ik het wèl over wilde hebben, al is dat maar voor heel weinigen van werkelijke interesse. Maar ik schrijf niet voor de grote meute, maar voor mijn eigen plezier en verheldering, en om een enkele hoogbegaafde hier of daar te helpen. En vandaar:

Tot mijn vreugde is er op het internet materiaal te vinden over de franse wiskundige J.-M. Souriau, van wiens boek "Structure des Systèmes Dynamiques" (*) ik weet heb sinds 1982, en dat wellicht een belangrijke rol zou hebben gespeeld in mijn promotie - die dus niet mag plaatsvinden van B&W van Amsterdam, omdat ik de gruwelijke onnederlandse schanddaad  heb begaan me heb durven verzetten tegen de Amsterdamse drugsmafia, waarvan B&W + Amsterdamse Bestuurdienst + Gemeentepolitie de S.S. vormen, ongetwijfeld met trots en tegen betaling.

Hoe het zij "Structure des Systèmes Dynamiques" is fascinerende abstracte wiskunde en natuurkunde, met mogelijk zeer veel toepassingen, ook in de wiskundige psychologie, en het is daarom ook prettig dat het boek ondertussen vertaald blijkt in het Engels, als "Structure of Dynamical Systems".

Kleine waarschuwing: Souriau's wiskunde is zeer fraai maar bevindt zich op een hoog niveau van abstractie. Zijn vriend de franse astro-fysicus Petit spreekt van

"textes d'un hermétisme sans faille qui sont des contributions importantes à la Physique Mathématique, mais sont bien entendu épuisés et souvent difficilement trouvables."

Dit is waar, maar het is allemaal heel fraai en nu dus eindelijk ook vertaald in het Engels.


(*) De uitgave die ik heb is deze: J.-M. Souriau: "Structure des Systèmes Dynamiques", Dunod 1970. Amazon biedt de Engelse vertaling hiervan uit 1999 aan voor $ 95. (Maar: Als u niet behoorlijk thuis bent in topologie of maat-theorie zal het niet makkelijk zijn!)

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail