Nederlog        

 

13 januari 2007

                                                                 

Spellenderwijs debiele generatie

 

 

Gisteren had ik over mevr. prof.dr. Marita Mathijsen, die valselijk pretendeerde in haar column in de NRC dat je moderne Nederlandse studenten, in de drie jaar dat ze mogen studeren, jaren die ze grotendeels aan ongeschoolde bijbaantjes moeten besteden om de collegelden te kunnen betalen en zichzelf te voeden (tenzij hun ouders natuurlijk miljonair of prominent PvdA-lid zijn, want die zijn rijk genoeg), zou kunnen leren behoorlijk uit het oud Nederlanders in het modern Nederlands te vertalen.

Vandaag staat in de NRC dat moderne studenten - inclusief, zegt de titel van het stuk "Ook de blondste leerlingen" - niet eens meer kunnen spellen als ze aan de universiteit arriveren, na 8 jaar Lager Onderwijs en 6 jaar Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, dus in totaal 14 jaar Nederlands onderwijs, in hun geval aan "de hoogst begaafden" van hun generatie:

"Van de 630 studenten [aan de Erasmus-universiteit - MM] die hebben meegedaan in oktober, hebben slechts drie de beoordeling 'uitstekend' behaald. Vijfentwintig studenten hebben "zeer intensieve begeleiding nodig" (..)

Zesenveertig (46) procent van de 630 studenten had een onvoldoende. De meesten kennen de meest elementaire regels niet. Ze schrijven doodleuk "ik wordt" en "hij werdt", en spreken van "de jongen dat" en "het onderzoek die". De ongelukkigen genoten veertien jaren Nederlands onderwijs!

De groep van academici-in-spe die "zeer intensieve begeleiding nodig" heeft, schrijven proza als het volgende - en het gaat om rechtenstudenten:

"Is de opzet die in de beschrijving van het begrip moord staat bewezen en is er ook sprake van een voorbedachte rade die een eis is bij het begrip moord zonder twijfels bewezen, omdat Peter Jansen niet echt een eigen wil had door zijn slechte jeugd en slechte parner keus."

Dit is ook iemand - van de "leren leren" generatie - die alleen kan redeneren als een Neerlandicus (m/v) of sportidool-miljonair, dus niet, of alleen krom, maar zonder dat te weten of kunnen begrijpen, want "Zalig zijn de armen van geest". (Uit de Bijbel, o moderne generatie studenten.)

Er zijn of komen "bijspijkercursussen" - N.B.: In de drie jaar totale studietijd voor de meesten - aan tal van universiteiten, is het voornemen: Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit, en de universiteiten van Tilburg, Groningen en Utrecht, en ook aan de zogeheten Hogeschool van Amsterdam.

Een hoogleraar vergelijkend staatsrecht "analyseert:

"De jongere generatie heeft een beeldcultuur in plaats van een leescultuur. Ze zijn hooguit gewend aan snelle, korte berichten, Langere stukken schrijven is voor hen heel gecompliceerd.""

De term "analyseert" is van de NRC, niet van mij. Ik heb mijn analytische vaardigheden niet nodig om te weten dat én "de jongere generatie" eenvoudig bestolen is van het recht op behoorlijk onderwijs door "de oudere generatie" én dat wie nauwelijks kan lezen of schrijven, en moeite heeft met het schrijven van langere stukken, gewoon niet thuis hoort aan een universiteit.

Hier is een Jos Scheren "taaltrainer bij ITA Talencentrum in Amsterdam.

"De laatste drie jaar is de vraag naar taalles geëxplodeerd", zegt hij. "De grootste doelgroep: werknemers uit het bedrijfsleven die net promotie hebben gemaakt en die nu voor het eerst voorstellen moeten schrijven en die moeten presenteren. Ze komen vaak op aanraden van hun directe superieuren." Een cursus kost ongeveer 2500 euro.
"Vijftien jaar geleden begonnen we de cursus meteen instructies voor het opbouwen van een helder betoog", zegt Scheren. "Nu zijn we eerst bezig met de d's en t's, met 't kofschip en hoe je werkwoorden vervoegt. Veel deelnemers zeggen dat ze dyslectisch zijn. Maar ik denk dat het aan de vooropleiding ligt. Het is echt ongekend.""

Ik heb al op de problemen gewezen dat VWO-studenten niet meer konden spellen en rekenen in de Universiteits-raad van de Universiteit van Amsterdam in ... 1981. (Zie mijn Spiegeloog-stukken van 8 jaar later. Het betreffende stuk uit 1981 moet ik nog steeds opzoeken, maar er staan delen uit geciteerd in "Ik wil gelezen worden" en "Hoeren van de rede".) Als dank werd ik voor "fascist" uitgemaakt, door de Asva-fractie van randdebiele beroeps-revolutionairen, allemaal trouwens zoontjes en dochtertjes van brave aangepaste kleinburgers, maar tegenwoordig natuurlijk zèlf hoogleraar aan de UvA, VU, of beroepsuitvreter bij het Ministerie van Onderwijs. (drs. Theodoor Bolten, dr. Olaf McDaniel, dr. Paul Scheffers, dr. Elsbeth Etty et hoc genii: De generatie van collaborateurs en verraders uit naam van Marx en Revolutie.)

Maar goed - het is nu echt te laat. Je kunt een nieuwe generatie niet leren spellen, rekenen, lezen en redeneren door een generatie die het voor 95% eenvoudig nooit geleerd heeft op de leeftijd dat ze het nog leren konden.

Nederland is een ontwikkelingsland over 35 jaar - en mijn generatie van zefbeweerde Revolutionaire Wereldverbeteraars, feitelijk stalinistische carrière-makers, naar aard, aanleg en motief, heeft dat veroorzaakt, voor een groot deel opzettelijk, en onder de vlag "Na ons de zondvloed".


P.S. De NRC kan er ook wat van - van spellen, bedoel ik:

Maar liefst DRIE maal "Wishfull thinking" boven drie stukken van zogenaamd hooggeleerde Nederlandse filosofen in de Wetenschapsbijlage van heden.

Ja, 't staat niet in het groene of witte boekje, maar luistert, o dommerdjes van de NRC: Jullie hèbben toch écht een spellingschecker op jullie laptop die wèl kan spellen. (Zou Turing tòch gelijk hebben dat het menselijk intellect niets beter is dan een Intel-chip?)

Voor 't moment neem ik dus maar aan, vriendelijk als ik ben - en op gezag van de redactie van de NRC - dat dr. F.A. Muller, dr. Menno Lievers en ene M. Jonker óók al niet kunnen spellen, althans in elementair Engels, net als de generatie die in ieder geval aan de eerste twee wordt blootgesteld aan de Nederlandse universiteiten.

(Opgave voor de allerintelligentste lezers (m/v): Hoe vertaalt u "wensdenken" in idiomatisch Engels? Ere-doctoraten te bevragen bij de Erasmus-universiteit, en redacteurschappen NRC bij prof.dr.  Etty, bekend stalinistisch neerlandica.)

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail