Nederlog        

 

11 januari 2007

                                                                 

Achtergrond-literatuur inzake Rumsfeld en Bush Jr.

 

 

Ik heb op het moment geen zin en geen energie om citaten te zoeken en te geven, maar wie enig rationeel licht geworpen wil zien op figuren als Rumsfeld en Bush Jr. kan dit ontlenen aan de volgende twee fraaie teksten:

  • Inzake Rumsfeld: Machiavelli's "The Prince", waar hele lijsten van realistische politieke en militaire aanbevelingen aan zijn te ontlenen die kennelijk ver boven de werkelijke vermogens van Rumsfeld gingen.

  • Inzake zowel Rumsfeld als Bush Jr.: Barbara Tuchmann's "The March of Folly", i.h.b. het laatste hoofdstuk over Vietnam. (ISBN: 0-345-30823-9)

Ze zijn echt de moeite waard, in dit verband en in het algemeen. En ze kunnen u véél ammunitie geven om rationeel te begrijpen of argumenteren waarom géén van beide heren ook maar enigermate geschikt zijn voor de regerings-funkties die ze bekleed hebben of bekleden.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail