Nederlog        

 

3 januari 2007

                                                                 

Twee citaten over recht en rechtvaardigheid

 

 

Als ik christelijk was, lezer, zoals nogal wat Nederlanders pretenderen te zijn, dan zou ik ongetwijfeld - consistent als ik ben, en geleerd in filosofie en theologie - ook in de hel geloven, als goede bovennatuurlijke verklaring voor de menselijke kwaliteiten van vele vermeende mensen, of beter: het gebrek daaraan, en het bestaan van nogal wat yahoos die ik heb meegemaakt in mijn leven, zoals Van Thijn, Patijn, Cohen, Oudkerk, Sarucco, Lisser, of waar ik weet van heb, trouwens volgens de meerderheid van de zojuist genoemden geheel "gelijkwaardig" met Nero, Caligula, Hitler, Eichmann, Stalin etc., want volgens Van Thijn en zijn drugs-terroristische bestuurlijke mede-yahoos zijn "alle mensen gelijkwaardig".

Immers, de genoemden hebben mij laten vergassen, met moord bedreigen, jarenlang uit de slaap laten houden, wat een waarachtige marteling is, en mijn gezondheid is volledig door hen geruineerd, eenvoidug omdat ze jaar in jaar uit weigerden de Nederlandse wet te handhaven, waarvoor ze zo rijkelijk gesalarieerd worden om te handhaven, en dat alles vanwege hun eigen persoonlijke, politieke en corrupte drugs-belangen en/of hun evidente sadistische aandriften, en ten behoeve van de Nederlandse drugs-mafia, en wat die schuiven voor corrupte burgemeesters em hoge ambtenaren.

Maar het is óók opvallend dat maar héél weinig Nederlanders zich wat aantrekken van wat mij aangedaan is, al hangt dit ook samen met mijn door B&W van Amsterdam opzettelijk, met sadistisch genot, verwoeste gezondheid t.b.v. de drugsmafia, die mij héél weinig mogelijkheden laten, omdat ik de afgelopen 18 jaar voornamelijk zonder enige hulp in bed heb doorgebracht, en dat ook samenhangt met de gevaren die ik in Amsterdam loop en gelopen heb vanwege mijn ideeën en waarden, omdat om het even welke drugs-corrupte meester in het recht van de Amsterdamse Bestuursdienst mij voor een fractie van hun illegale drugs-verdiensten kan laten vermoorden.

En natuurlijk: Ik ben immers ook geen familie; geen collega; ik ben ook al geheel niet gemiddeld en normaal, en ook geheel niet van de klasse van een natuurlijk modern Neerlanderthaals idool als Hazes of Brood; en Nederlandse moraal, tel qu'il existe, is vooral conformisme en pretentie in dienst van eigenbelang.

Het was dus prettig in Mill's "Utilitarianism", dat ik bezig ben van mijn noten te voorzien, een tweetal citaten te vinden die héél duidelijk ... zouden moeten maken waarom ik mij verzet heb en verzet tegen wat mij aangedaan is, en waarom ik meen recht te hebben op zowel een grote schadevergoeding als bestraffing van de schuldigen aan mijn nu 18 jaren voortdurende pijn en misère veroorzaakt door pure drugs-terreur van Amsterdamse drugs-terroristen, beschermd door B&W van Amsterdam, allen drugs-terroristen; beschermd door het advocaten-tuig van de Amsterdamse bestuursdienst, allen drugs-terroristen; en beschermd door de gemeente-politie van Amsterdam, in de feitelijke praktijk zoals ik die ken niets meer of minder, en niets anders of beters dan de gemeentelijke S.S. van de Amsterdamse drugsmafia.

Hier zijn de citaten met mijn accenten:

To have a right, then, is, I conceive, to have something which society ought to defend me in the possession of. (..) If that expression does not seem to convey a sufficient feeling of the strength of the obligation, nor to account for the peculiar energy of the feeling, it is because there goes to the composition of the sentiment, not a rational only, but also an animal element, the thirst for retaliation; and this thirst derives its intensity, as well as its moral justification, from the extraordinarily important and impressive kind of utility which is concerned.

The interest involved is that of security, to every one's feelings the most vital of all interests. All other earthly benefits are needed by one person, not needed by another; and many of them can, if necessary, be cheerfully foregone, or replaced by something else; but security no human being can possibly do without; on it we depend for all our immunity from evil, and for the whole value of all and every good, beyond the passing moment; since nothing but the gratification of the instant could be of any worth to us, if we could be deprived of anything the next instant by whoever was momentarily stronger than ourselves.

Zie de noten [44] en [45] bij Chapter V. En:

The most marked cases of injustice, and those which give the tone to the feeling of repugnance which characterises the sentiment, are acts of wrongful aggression, or wrongful exercise of power over some one; the next are those which consist in wrongfully withholding from him something which is his due; in both cases, inflicting on him a positive hurt, either in the form of direct suffering, or of the privation of some good which he had reasonable ground, either of a physical or of a social kind, for counting upon.

Beide citaten zijn ook volledig van toepassing op Verdonk en de IND, en zouden moeten verklaren - aan intelligente en moreel behoorlijke mensen, die in Neerland kennelijk een kleine minderheid vormen - waarom zoveel uitgezette vreemdelingen ongetwijfeld soortgelijke gevoelens over Verdonk hebben als ik over Van Thijn, waarvoor ook zie gisteren en eergisteren.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail