Nederlog        

 

7 december 2006

                                                                 

Typisch Nederlandse rechtvaardigheid

 


 

Hier zijn drie voorbeelden van wat ikzelf heb leren kennen - 28 jaar lang "gezegend" met een ziekte waarbij ik in dit vrijwel rijkste land ter wereld geen enkele hulp kon krijgen, en veel bureaucratische tegenwerking, onbeschoftheid en chicanes - als typisch Neerlands besef van normen en waarden.

1. Draaginsignes: Overste Thom Karremans en zijn troepen van heldhaftige niet-verdedigers van de bevolking van Srebrenica, kregen van minister Kamp, onder wie niet gemarteld wordt, of althans - hm, hm! -  onder wie dat niet zo mag héten en dat dan vast en zeker "met respect" gebeurt, een lintje opgespeld vanwege hun grote inzet te Srebrenica (8000 doden, 3000 paginaas parlementair rapport).

Wat mij opviel is dat het nieuws véél groter en prominenter gebracht werd op de BBC dan in Nederland. De reden? Een citaat van Orwell, dat ik herhaaldelijk eerder gaf, omdat het zo vaak  toepasbaar blijkt:

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side."              
(The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, vol 3, p. 419, written in May 1945.)

Het zijn immers Onze Jongens, nietwaar? En Neerland is een land van Normen En Waarden, toch?

2. Semi-publieke inkomens: Tal van figuren in semi-publieke instellingen, zoals in de Thuiszorg (sowieso in mijn ervaring een volkomen verziekte corrupte bedoening, vol semi-publieke leugenaars, uitvreters en oplichters: "Wij geloven niet in M.E., dus daarom krijgt u geen hulp": Thuiszorg Amsterdam, directeur met 350.000 euros jaarlijks als ik het wel heb, tegen mij, ca. 2002), verdienen volkomen krankzinnige jaarinkomens van diverse miljoenen, in guldens, alles op kosten van de gewone belastingbetaler.

Tegelijk zijn er voedselbanken in Nederland, en is het inkomen van het laagste en armste onderhouden maatschappelijk uitschot, waaronder kennelijk ik, volgens B&W van Amsterdam, maximaal 13.000 euros per jaar, inclusief directe belastingen, exclusief indirecte belastingen.

Nota Bene: Deze krankzinnige top-salarissen zijn géén premie voor enige bewezen uitnemendheid, natuurlijk afgezien van bewezen uitnemendheid in het stelen uit de publieke kas, maar gewoonlijk wat de betrokkenen zichzelf waard achten, gesteund door een Raad van Commissarissen vol politieke vrienden en kennissen die precies zo over hun eigen verdienste denken, en waar de betrokkenen vaak weer over commissioneren. Want zo gaat dat in Neerland.

Dergelijke dieven van publiek geld mogen graag liegen dat ze "de normen van het bedrijfsleven alleen maar volgen" - maar àls ze dan betaald willen worden volgens AH- of Shell-normen zijn ze geheel vrij zichzelf te bewijzen op de vrije markt voor vrije jongens, in plaats van te stelen uit de publieke pot, met een schijnheilig ambtelijk ponem.

Een ambtenaar behoort niet meer te verdienen dan een minister, en een ambtenaar die dat tóch wil - wat natuurlijk mag - is geheel vrij dat te proberen in het bedrijfsleven, als zelfstandig ondernemer, of als kunstenaar, en kán trouwens ook, als ie dan werkelijk zo "excellent" zou zijn, naar de U.S. emigreren, waar de topsalarissen veel hoger zijn dan hier - maar je kan er gif op innemen dat géén van Nederlands ambtelijke groot-verdieners enig talent hebben om dat te doen, want anders waren ze immers geen ambtenaar geweest, en zouden ze zichzelf  niet hier hoeven te verrijken, zeg als Thuiszorg-directeur, of Nuon-opperbaas, op kosten van de Nederlandse belastingbetalers, en zonder de minste persoonlijke uitnemendheid, behalve als publieke parasiet.

3. Balkenendiaanse rechtvaardigheid: De stamelende gristen-kwezel Balkende is, samen met Neerlands leidster S.M.-praktijken voor gevorderde Neerlanderthaalse bestuurders, mevrouw dra. Rita Verdonk, kennelijk de bedenker van de volgende krankzinnigheid:

"Het kabinet is van mening dat met het uitvoeren van de motie [het uitzetten van vreemdelingen voorlopig op te schorten tot er een nieuwe regering is - MM] rechtsongelijkheid wordt gecreëerd ten aanzien van diegenen die onder toepassing van staand beleid, zoals het project Terugkeer, Nederland hebben verlaten of zijn uitgezet."
(NRC, 6 dec 2006)

Dit is toch het soort sadistische leugen dat alléén Groot-inquisiteurs en Balkenendes+Verdonken kunnen bedenken? NB wat voor redenering dit is:

Omdat wij zovelen hebben gemarteld, vergast, uitgeleverd hebben aan martelende geheime diensten, of de draagbare levensmogelijkheden moedwillig hebben beëindigd, zou het ... onrechtvaardig zijn tegen de velen die wij hebben laten martelen, vergassen en uitzetten, als we niet doorgingen met laten martelen, vergassen en uitzetten.

Wat een minderwaardig en beestachtig argument is dat! Het zou "rechtsongelijkheid" creëren als er nog meer mensen worden uitgeleverd aan bijvoorbeeld de martelende Syrische geheime dienst, zoals gebeurd is, en het zou "rechtsongelijkheid" creëren als de regering - in Onze Parlementaire Democratie - doet wat de meerderheid van het parlement wil!

En ja, o Rita Verdonk: Het doet mij, die zéér veel meer weet van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog dan een inferieure sado-masochiste als jij - ik spreek natuurlijk relatief aan mijn ouders en grootouders - zéér denken aan de moraal van de Gestapo! Spreek me eens tegen, als je durft! Denaturaliseer me eens en zet me het land eens uit, o Hilde Koch van het Nederlands bestuur! (Ik kwam uit Noorwegen, en ga er graag terug: "Ja, jeg elsker dette landet!" (**) - en ik veràcht sadisten, met grote afschuw en in Neerland onpassende haat, en heb er dan ook véél te veel meegemaakt in het Neerlands bestuur om te geloven dat dit toeval is: Ik leef helaas in een land waar sadisten maar al te makkelijk topbestuurder of minister kunnen worden, niet gehinderd als zij persoonlijk zijn door enige waarachtige norm, en bereid als zij zijn tot iedere daad, en elke leugen, om maar macht over anderen te kunnen uitoefenen, en zichzelf te beleven als machthebber.)

En wat een goed argument is een Verdonk trouwens voor iedere werkelijk begaafde Nederlander om deze heilstaat van drugsmafiosi, junken, volkszangers en ministeriële sadisten voorgoed te verlaten!

Als je gezond bent en weet dat je een IQ hebt dat veel hoger is dan het uitermate matige verstandje van onze vergassende doctorandra-gevangenisbewaarster, dan wil je toch geen deel zijn van een land waar zó iemand minister kan worden, al is het met steun van een, naar eigen zeggen, o zo Nobel Mens als Job Cohen, die de wetgeving schreef waarmee La Verdonk haar perversies kon bevredigen? (Ja, ik bèn psycholoog, en ik zou een Verdonk nooit macht over mensen geven. Zo iemand is immers evident een gevaar voor anderen, en zeker voor wie zich niet of nauwelijks kan verweren.)

Wat heeft een begaafd, geleerd en redelijk mens te zoeken in een land waar een evidente gristenneuroot als Balkenende, of all people, premier en een Verdonk minister kan worden, en waar de zogeheten Bloem der Natie - Schrijvers, Dichters, Denkers, Professoren, Doctoren - gelooft dat de Staat en de menselijke betrekkingen tegenwoordig zo perfect zijn dat het hoognodig is, en zeer moreel, een Partij voor Dieren op te richten?

Noorwegen is véél beschaafder dan Nederland, en trouwens ook veel rijker en veel mooier, en ook het onderwijs is er veel beter. Ik kan het weten, want ik heb er jaren gewoond, en zou er al 25 jaar geleden teruggekeerd zijn uit dit Polderparadijs voor laagbegaafden, sadisten, drugshandelaars, volkszangers, junken en voetbalfanaten, als ik gezond geweest was, of als mijn gezondheid niet aan de UvA en in Amsterdam opzettelijk geruïneerd was vanwege mijn ongebruikelijke meningen. 


(**) "Ja, jeg elsker dette landet!" = "Ja ik houd van dit land" (Noorwegen, wel te verstaan, niet de Nederlandse drugsheilstaat en nationaal voertuig voor ministerieel sadisme) = de eerste regel van het Noorse volkslied. Hilde Koch was een bekend Duits gevangenisbewaarster, ooit, en hield van lampekapjes, uit mensenhuid.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail