Nederlog        

 

11 november 2006

                                                                 

Mijn site bestaat tien jaar

 

 

Ik heb nu tien jaar een site.

Tegenwoordig is dat www.maartensz.org maar eerder was het een site bij xs4all. Deze bestaat nog steeds, maar ik houd 'm niet bij, omdat "de service" bij xs4all al negen jaren gruwelijk is: Ik krijg er niet alleen spam gericht aan mijn eigen email-adres, maar kennelijk ook een flink deel van de spam gericht aan om het even wie bij xs4all, alsof de computers bij xs4all niet het verschil kunnen maken tussen "maartens" en - één van velen - "vwang". Maar ja, als ik klaag dan zegt de helpdesk bij xs4all doodleuk - écht Neerlandse service van échte zelfbenoemde Professionals - "het gebeurt anderen niet, dus u ook niet". Zo ontving ik dus 26385 spams sinds juli 2005.

Hoe het zij: Ik heb nu tien jaar een site, en ben geslaagd, ten koste van veel moeite en pijn, en met ca. 5% van de energie van gezonde mensen, zonder enige hulp vanwege invaliditeit, er het een en ander neer te zetten van wat ik denk.

Wat ik hàd kunnen verrichten als ik enige hulp had gekregen vanwege mijn ziekte en invaliditeit weet ik niet. Maar ja: ik word al 18 jaar systematisch ontrecht en tegengewerkt door de gemeente Amsterdam, omdat ik weigerde mij blijmoedig en dankbaar te laten terroriseren en vergassen door de harddrugshandelaars die B&W van Amsterdam al 18 jaar beschermt, kennelijk omdat dit véél winstgevender is dan het doen van hun wettelijke, menselijke en morele plicht. (Zie ook: vordering - die nog steeds geldt, want in een echte rechtstaat behóren schade en pijn als gevolg van discriminatie en terreur vergoed te worden.)

Wat ik wel weet is dat ik in die tien jaar internet geen site als de mjne en geen mens als ik aangetroffen heb - wat niet wil zeggen dat ik er geen uitstekende sites of uitstekende mensen heb gevonden.

Hier zijn er bijvoorbeeld twee: Roger Bishop Jones en Ophelia Benson (*).  Dit zijn allebei aanraders, althans voor begaafde mensen, met enige interesse in filosofie, wetenschap, wetenschappelijk onderwijs, of logica. (En ik raad deze sites aan zonder het met alles erop eens te zijn, wat inderdaad erg veel gevraagd zou zijn.)

Hier zijn wat statistieken stand vandaag over mijn site

  • 244 MB

  • 4310 bestanden

  • 127000 links

Voor een overzicht, zie Directories.

Fysiek waren de afgelopen tien jaren gruwelijk, want ik heb véél pijn geleden, en 16 à 20 van de 24 uren per etmaal op bed gelegen, zonder enige hulp, want ik weigerde mij blijmoedig en dankbaar te laten terroriseren en vergassen door de harddrugshandelaars die B&W van Amsterdam al 18 jaar beschermt en dan ben je vogelvrij in het Amsterdam van Van Thijn, Patijn en Cohen, die er immers zijn om "uit naam van de idealen van de Februaristaking" te functioneren als S.S. (= "Schütz-staffel", nietwaar, voor minstens 10 miljard illegale euros per jaar) van de Amsterdamse drugsmafia.

Toch is er nu enig goed nieuws: Er zijn nu medicijnen die mij althans iets helpen, en er zijn nieuwe medicijnen in aantocht die beloven meer te helpen.

Voor iemand die 28 jaar ziek is, zonder enige hulp afgezien van minimale, beknibbelde en met ambtelijke chicanes inclusief Amsterdamse ambtelijke bedreigingen met moord omgeven "bijstand", is dat een grote vooruitgang.

Ik moet nu dus vooral blijven hopen dat het tuig bij de Amsterdamse Bestuursdienst - mr. Maureen Sarucco, mr. Edward Lisser, mr. Piet Segers, mr. Anneke Vlas, allen "heldhaftige, vastberaden, barmhartige" gemeentelijke terroristen voor de drugsmafia: Spreek me eens tegen, laf minderwaardig tuig dat mijn gezondheid en mensenrechten hebben geruïneerd, met sadistische plezier  bovendien! - niet alsnog een kompaan van Holleeder inhuren om me om te doen leggen.

Maar goed - wat heeft mijn site, afgezien van een bedreiging van een drugshandelaar, moordbedreigingen van Amsterdamse ambtenaren, en discriminatie en ontrechting in Amsterdam, mij verder opgeleverd - afgezien van kennis waarom er in het Amsterdam van prof.dr. David Cohen zoveel joden aangegeven, opgepakt, en ter vergassing afgevoerd werden? (Ik spreek van 1940-1945, maar gezegde nazi-collaborateur Cohen schijnt de grootvader van zowel Job Cohen als Rob Oudkerk te zijn, en beide laatstegenoemden zijn drugsmafiosi-collaborateurs. Zou het verschil in opstelling tussen enerzijds Cohen+Oudkerk en anderzijds mijzelf, toch ook gezegend met een heel bijzondere vader en grootvader, genetisch zijn?)

Ik vroeg wat mijn moeite, vasthoudendheid, karakter, intelligentie, en taal- en redeneer-vermogens mij opleverden, naast een Amsterdams bijstandsinkomen van 393,01 euro per maand, na aftrek van huur, energie en ziekteverzekering: Ziedaar waarom, kennelijk, mijn vader en grootvader, resp. bijna 4 jaar concentratiekamp overleefde c.q. er werd vermoord: Opdat hun zoon en kleinzoon door de kleinzonen van prof.dr. David Cohen hulpeloos want invalide overgeleverd kon worden aan Amsterdamse drugsterroristen. Toch?

Maar ja, wat leverde de moeite en pijn die ik investeerde in mijn site mij op?

Geen geld, geen roem, maar wel het een en ander aan mail, gewoonlijk lovend, terwijl mijn materiaal over Machiavelli en Leibniz wordt gebruikt aan minstens één Schotse universiteit en in Japan, en is herhaaldelijk geprezen, door niet-Nederlanders.

Overigens is het opvallend dat geen Nederlands politicus, geen Nederlands academicus, en geen Nederlands journalist mij weet te vinden, zogenaamd dan, en ja, "ik wéét waarom er zoveel joden vermoord zijn in Nederland" (A.H. Ali dixit, zij het wel mij): De Nederlander is verre van moedig, individualistisch, karaktervol, onafhankelijk van geest, of non-conformistisch.

En het is ook opvallend hoe zwijgzaam men in Nederland is over mijn commentaren bij Multatuli, terwijl deze toch de eerste behoorlijke behandeling van zijn "Ideën" betreft sinds deze geschreven werden: Even zwijgzaam als over de ruïnering van mijn gezondheid en mensenrechten.

Maar ja, ik geef het grif toe: Hollanders zijn zo, in meerderheid - Nederland Karremansland, heilstaat van collaborateurs, drugsmafiosi, junken, volkszangers, en academici met een IQ van 118 of minder.

Ach ja! Het is helaas niet anders, al geef ik toe dat het "alleen maar" ellendig is voor een héél kleine begaafde minderheid, die in Nederland, tel qu'il existe, alleen op discriminatie, hoon en ontrechting kunnen rekenen, omdat ze een goed verstand hebben en de moed dat te gebruiken, zelfs onder een volk van Neanderthaalse pygmeeën.


(*) P.S. Aug 20 2007: Een mens kan zich vergissen!

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail