Nederlog        

 

12 oktober 2006

                                                                 

Mill over vrouwen en democratie

 

 

Ik schreef over Schama's 'A History of Britain' deel 3, en mijn site bevat de tekst van Mill's "On Liberty"met mijn commentaren, o.a. omdat ik het een zinnige tekst vind en ik in een tijd leef waar de burgerlijke vrijheden en de mensenrechten zwaar bedreigd worden en onder druk staan, ook in Nederland.

En ik vond het prettig in Schama te lezen dat twee van mijn meningen die in Nederland, zeker in quasi-weldenkende linkse kringen, radikaal afgewezen worden (als "fascistisch" of "terroristisch"  als je het aan leden van de PvdA of hoogbetaalde Amsterdamse zowel cognitief als moreel zwaar beperkte academische wijsgeren vraagt) al veel eerder door Mill uitgedragen werden.

Eerst over vrouwen. Ik denk al heel lang dat de notie dat alle vrouwen zouden moeten werken in de maatschappij een dom, kwalijk en schadelijk feministisch ideaal is, zeker wanneer dit toegepast wordt op de grote massa's van vrouwen die niet in staat zijn om op gelijke voet te concurreren met mannen om de best betaalde functies, maar die zich, volgens de academische feministen zonder de minste ervaring van langdurig zwaar laagbetaald werk, zouden moeten "emanciperen" aan de lopende band, als toiletten-schoonmaakster, of als cassière. De leugenares van het NIOD, feministich voorvrouw en geschiedsvervalseres dr. Jolande Withuis is zo iemand, bijvoorbeeld. Nu, hier is Schama over Mill, toch een icoon van het feminisme:

"Although he faithfully reproduced Harrriet's opinions [Mill's feministische geliefde en vrouw], he did not wholeheartedly agree with all of them. Whilst he made no bones about the right of women to seek and gain 'useful' work outside the home, he was not at all convinced that doing so would necessarily make them happier. But if that were their choice, or their necessity (..) then, it went without saying, Mill believed they should have equal pay for equal work." (p. 161)

Juist - en er is niets "emancipatorisch", "bevrijdends" of "verheffends" in lopende band werk of toiletten schoonmaken, en de feministische academica's die dat wel beweren liegen. Loonslaven en loonslavinnen zijn niet geëmancipeerd maar onderdrukt en uitgebuit.

Vervolgens over democratie. Ik denk ook al heel lang dat de notie dat alle volwassen zouden moeten kunnen stemmen volgens het principe van "one man, one vote" niet zo heel verstandig is, met een electoraat dat gemiddeld zo menselijk-al-te-menselijk is als de Duitse gezond-verstand kiezers die Hitler democratisch verkozen, of het Nederlandse huidige electoraat met 10% functioneel analfabeten en 10% uitgesproken zelfbenoemde racisten - om van de Belgen maar niet te spreken, waar "Vlaams Belang" appeleert aan de grote meerderheid van laagbegaafden met hun racistische waanzin.

Welaan dan, hier is nogmaals Schama over Mill:

"Mill (..) was actually against universal suffrage and the secret ballot. The crucial qualification, as far as he was concerned, was education (indeed he actually wanted votes weighed to reflect the amount of education (..)). He was well aware of the eccentricity of his views." (p. 162)

Nu, dat is o.a. mijn voorstel in mijn zogeheten Democracy Plan, dat trouwens nauw samenhangt met mijn Bureaucracy Plan, overigens het éérste mij bekende idee dat "government for the people, by the people" serieus neemt en in beginsel mogelijk maakt, op een realistische basis, die bovendien het grote voordeel heeft een impliciete garantie tegen staatsterreur in zich te dragen.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail