Nederlog        

 

6 oktober 2006

                                                                 

Mensenrechten

 

 

Juffrouw Ali wil de mensenrechten afschaffen, zoals die neergelegd zijn in de Verdrag van de Rechten van de Mens:

"Dat is een zieligheidsverdrag. Goed bedoeld maar het pakt verkeerd uit. (..) Tegen zoveel zieligheidsfilosofie kan de economie niet op."

Ik heb al uitgelegd dat dit een leugen is, maar die kwalificatie van juffrouw Ali dat de Verdrag van de Rechten van de Mens een 'zieligheidsfilosofie' is, en trouwens ook haar stuitend lage niveau van argumentatie: schelden en belachelijk maken, zit behoorlijk klem in mijn keelgat.

Hier is William Blake - het bewijst niets, maar is wel terzake:

For Mercy has a human heart
Pity, a human face:
And Love, the human form divine,
And Peace, the human dress.

(..)

And all must love the human form,
In heathen, turk or jew.
Where Mercy, Love & Pity dwell,
There God is dwelling too.

Het is niet besteed aan juffrouw Ali, nu ze eenmaal langdurig en grondig zèlf van dat sentiment geprofiteerd heeft, als valse politieke vluchtelinge, als zielige zwarte verdrukte vrouw, en ze zelf een podium gevonden heeft, tegenwoordig gevestigd bij het American Enterprise Institute, waarvandaan ze haar boekjes kan verkopen voor eigen voordeel, en carrière kan maken in een welbetalende bestuursmacht, bijvoorbeeld als frasenmaakster, of als zwarte excuus-Truus, à la LPF-Varela, ook al zo'n fraai zwart uiterlijk met heel weinig morele of menselijke inhoud.

Hier is nogmaals William Blake. Het bewijst nog steeds niets, en is nog steeds terzake - al zal het een berekenend ijzig egoïstisch carrière-hart niets zeggen, of met soevereine minachting aan het licht sadistisch neerbuigend grijnslachen zetten, en naar makkelijke en goedkope valse frases als 'zieligheidsfilosofie' doen grijpen:

Cruelty has a Human Heart
And Jealousy a Human Face
Terror, the Human Form Divine
And Secrecy, the Human Dress

Wie de mensenrechten af wil schaffen is een voorstander van staatsterrorisme, en is overigens heel menselijk-al-te-menselijk, en wil niet anders dan dat één van de weinige wijd verbreide en algemeen bekende reeks van normen en wettelijke beginselen die beogen terreur en oorlog en uitbuiting aan banden te leggen afgeschaft worden, opdat Our Side, of course with God on Our Side, de menselijke duivels die de terroristische tegenstanders vormen, met goed fatsoen uit kunnen moorden. (Zie ook Mark Twain's Warprayer.)

En het is inderdaad waar dat juffrouw Ali's mening over de mensenrechten voor juffrouw Ali, in haar huidige positie, een hele carrière-bevorderende opstelling is, die haar vast verder vooruit zal helpen. Begrijpen kan ik het dus allemaal wel. Goedkeuren niet. Maar ja:

Hoge menselijkheid is even zeldzaam onder mensen als lage menselijkheid normaal is.

Vandaar:

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind"
   (Gibbon)


P.S. Hier is een link naar de site waar ik mijn Blake-citaten van viste, voor het gemak: http://penn.betatesters.com/blake2.htm en hier een andere, waar Blake's "Songs of Innocence and of Experience" in z'n geheel te vinden zijn:
http://www.dundee.ac.uk/english/wics/blake/blake1.htm

P.P.S. In de NRC van heden staat op de voorpagina een foto van juffrouw Ali in eigen persoon die op een katheder, waaraan haar eigen gigantisch grote portret, haar eigen autobiografie aanprijst, die heel waarachtig geschreven is door een anonieme ghostwriter, blijkt.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail