Nederlog        

 

29 september 2006

                                                                 

Der Untergang des Abendlandes

 

 

Mijn titel deze keer is die van een ooit bekend boek (in 2 delen) van Spengler, en luidt in vertaling - die tegenwoordig nodig is om begrepen te worden in Nederland (met maar 1 1/2 miljoen functioneel analfabeten, en maar 1 1/2 miljoen zelbenoemde racisten, en met vrijwel iedereen onder de 50 zonder behoorlijk onderwijs) - "de ondergang van het Westen".

Mijn vorige stukje - van acht dagen geleden, en dat i.v.m. M.E. waar ik last van heb - ging over de menselijke beestachtigheid.

De twee kwamen vandaag samen in een stuk in NRC Handelsblad over vandaag door de Amerikaanse Senaat aangenomen wetgeving.

 Ik citeer de NRC, maar voeg de opsomming in punten toe:

  • "ondervragers mogen terreurverdachten dwingen een verklaring af te leggen;

  • medewerkers van de CIA die eerder martelden gaan vrijuit;

  • gemartelde verdachten worden gewoon berecht;

  • hun strafproces vindt plaats voor militaire commissies;

  • verdachten mogen niet altijd weten op basis van welk bewijs ze worden berecht;

  • en zolang ze niet worden berecht, mogen ze eindeloos worden vastgehouden."

Kortom, in de V.S. heeft de rechtsstaat opgehouden te bestaan, als het Supreme Court er geen stokje voorsteekt:

Martelen mag nu wettelijk onder de wetgeving van de V.S. - in tegenspraak met alle beschaafde wetgeving; wie martelde vr deze wet is met deze wet vrijgesteld van vervolging - in tegenspraak met alle beschaafde wetgeving; marteling is geen grond voor rechtsontslag maar wordt geldig bewijs - in tegenspraak met alle beschaafde wetgeving; verdachten hebben geen recht op inzicht in de redenen voor hun opsluiting, vonnis, of veroordeling - in tegenspraak met alle beschaafde wetgeving; veroordelingen vinden plaats voor speciale inquisitoriale geheime "recht"banken, zogeheten "militaire commissies" - in tegenspraak met alle beschaafde wetgeving; en mensen mogen opgepakt, nota bene alleen op basis van verdenking of verdachtmaking, en eindeloos worden vastgehouden zonder tussenkomst van een echte objectieve onafhankelijke burgerlijke rechter  - in tegenspraak met alle beschaafde wetgeving.

Mij zelf lijkt dit zeer veel meer dan voldoende grond om onmiddellijk de Nederlandse troepen terug te trekken uit Irak en Afghanistan, want "Onze Bondgenoot" heeft het belieft, democratisch en al, net als onder Hitler, totalitaire en barbaarse wetgeving in te voeren, die terreur zowel wettelijk sanctioneert als onmogelijk zal maken te vervolgen - want de beulen staan boven de wet, en alleen zr uitzonderlijke individuen hebben de moed regeringen met dergelijke terroristische volmachten tegen te spreken.

Hier zijn de eerste vier alineaas van mijn lemma "Terrorism" in het Philosophical Dictionary:

Terrorism: Attempt to get one's way in politics or religion by violence and murder.

Very many religious and political groups have indulged in terrorism, if given the chance, though the perpetrators of terrorism almost always call it by a different name, such as "fight for freedom", "guerilla", "righteousness of the faithful", or "Holy War".

One of the functions of the state is to protect its population from terrorism, which often happens by denying the population the right to bear arms. The great danger of states is that state-terrorism has been by far the most dangerous and succesful form of terrorism: Hundreds of millions of individual human beings were murdered in the 20th C alone by state-terrorism. (Fascism, Communism).

The normal effect of terrorists who oppose some state - including those merely called so by organs of state security - is to increase the powers and practices of state-terrorism in order "to fight terrorism".

En dat laatste is precies wat gebeurt, zowel in de V.S. als in Nederland - bovendien, naar mijn stellige overtuiging, op basis van een mengsel van leugens en incompetentie (zie mijn verhandeling over terrorisme van vorig jaar) met daarbij een steeds groter gevaar voor het opstaan van populistische dictators om - uiteraard uit naam van Het Gewone Volk c.q. De Zwijgende Meerderheid - alles en iedereen die niet is zoals Wij via het uittrekken van z'n nagels of electroden op z'n geslachtsdelen te doen bekennen dat ook hij of zij eigenlijk "een terrorist" is, en de doodstraf verdient, na gepaste publieke pijniging.

Untergang des Abendlandes, einde der beschaving, en de beste propaganda voor Bin Laden en zijn fanaten, en - wie weet! - een opmaat voor Bush Jr. of Cheney als dictator, natuurlijk wr vanwege "ishlamic fashishts" (ik citeer Bush Jr.), "terrorism", en ongetwijfeld ook "weaponsh of massh deshstrucshion".

Hoe het zij: Als het martelen van verdachten; geheime processen en geheime militaire "recht"banken; en geen habeas corpus voor mensen zonder openbaar, objectief en aanvechtbaar rechterlijk vonnis onderdeel is geworden van de wet dan zijn we terugbeland bij de staatsterreur van de Romeinen; bij de rechteloosheid van de Middeleeuwse inquisitie; of in de concentratiekampen van de twintigste-eeuwse politiestaten.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail