Nederlog        

 

18 augustus 2006

                                                                 

Het ACLU waakt

 

 

Onverkort en vertaald is het ACLU de Amerikaanse Burgerrechtenunie, die oorspronkelijk werd opgericht om de niet-blanke bevolking te helpen hun rechten te handhaven of verkrijgen, maar nu probeert de burgerrechten in de VS te handhaven voor iedereen.

In de NRC van 18 augustus staat een gezien het belang van het onderwerp, en trouwens ook gezien de aanzienlijke aandacht voor het onderwerp op de BBC-radio kreeg, een tamelijk kort stukje over een behoorlijk sensationeel rechterlijk vonnis uitgesproken in de VS, met de wat vreemde titel "Rechter beperkt afluisteren".

Het begint zo:

"De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA moet het afluisteren van Amerikaanse burgers zonder gerechtelijk bevel direct beŰindigen. Dat heeft een federale rechter in Detroit gisteren bepaald. Volgens de rechter is het afluisterprogramma van de National Security Agency in strijd met de Amerikaanse grondwet.
  De regering-Bush gaat in beroep en mag het programma in de tussentijd voortzetten."

Wat heeft het ACLU er mee te maken?

"De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse Burgerrechtenunie(ACLU) ten behoeve van journalisten, advocaten en wetenschappers die zeggen dat het programma hun werk moeilijk heeft gemaakt. Zij vrezen dat veel van hun internationale contacten doelwit zijn van het programma."

Dat "programma" komt er op neer dat ambtenaren van de NSA de vrijheid hebben gekregen van de president om alles en iedereen die ze willen af te luisteren zonder enige tussenkomst of goedkeuring van een rechter. Vanwege "terrorism" en "ishlamic fashism", in de woorden van president Bush Jr.

Verder zegt het stukje o.a.

"Anna Diggs Taylor uit Detroit is de eerste Amerikaanse rechter die een negatief oordeel heeft geveld over het afluisterprogramma. Volgens haar maakt het inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy en gaat het programma in tegen de grondwettelijke scheiding der machten."

Rechter Taylor heeft daar volgens mij volledig gelijk in - en ik merk voor de goede op dat het niet gaat om de vraag of een regering mag doen afluisteren (wat in beginsel in strijd is met de wet, maar een mogelijk legitiem doel kan hebben) maar om de vraag of een regering dat mag doen zonder tussenkomst en goedkeuring van een rechter.

Dat is de vraag, en Bush Jr. en Dick Cheney menen van wel, en dat ze, vanwege "the war on terrorism", het recht - en wie weet: de morele christenplicht hebben - alle wetgeving terzijde te schuiven als zij zelf menen dat dit nodig is.

Ze hebben zichzelf dus feitelijk dictatoriale volmachten toegekend, en opereren feitelijk buiten de wet en tegen de wet, en doen en laten wat ze willen waar het afluisteren betreft - nu dus ook volgens rechter Taylor, kennelijk een persoon met enige burgermoed (civil courage).

Het excuus of de rechtvaardiging van Bush Jr. en Cheney is de zogeheten "war on terrorism" - maar dat kan Ún geen goede reden zijn de wet te breken, zonder enige rechterlijke sanctie, goedkeuring of toezicht, Ún illustreert uitstekend wat volgens mij sinds 9/11 het voornaamste gevaar van het terrorisme in Europa en de VS is: Dat de bestaande in meerderheid incompetente regeerderder rechtstaten omvormen tot politie-staten, met een beroep op "the war on terrorism".

En de ultieme terreur-organisaties, gemeten in macht, geweld, wreedheid en aantallen slachtoffers, zijn altijd staten en regeringen geweest. (Zie ook in dit verband: Staatsterrorisme in de VS.)

Ik heb eerder geschreven op deze plaats over de oeroude en zeer terechte Juvenaalse vraag Quis custodiet ipse custodies? (= wie bewaakt de bewakers?) - en het antwoord daarop is, blijft en kan alleen zijn dat wat ik eerder gaf: De onafhankelijke zelfstandige mondige rationele en redelijke burger. Mogelijkerwijs in de vorm van een onafhankelijke, zinnige, zelfstandige en moedige rechter.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail