Nederlog        

 

14 augustus 2006

                                                                 

Günter Grass als PvdA-er

 

 

De regelmatige lezer van dit Nederlog weet wellicht dat ik een zéér doortimmerde verzetsachtergrond heb (grootvader en vader in het concentratiekamp als politieke terroristen, moeder in de illegale onderduik-hulp in Noord-Brabant, vader na de oorlog de voornaamste organisator van de Nationale Verzetstentoonstelling), en dat dit mij een wat helderder blik (denk ikzelf) en in ieder geval betere geïnformeerdheid geeft over het thema "Nederland en de Tweede Wereldoorlog" dan de grote meerderheid van de nu levende Nederlanders, die nu dan ook bestaan, in grote meerderheid, omdat hun ouders of grootouders indertijd ófwel géén "joodse identiteit" hadden toen je daarvoor vergast kon worden ófwel collaboreerden, omdat dit zoveel veiliger was, en veel voordelen bood.

Want de voornaamste reden dat er, proportioneel en absoluut,  in Nederland zoveel méér joden zijn opgepakt en afgevoerd van 1941-1944 dan in omringende bezette landen, als Frankrijk, België en Denemarken is toch dat er in Nederland veel meer collaborateurs waren dan elders, al willen de Nederlanders sinds 1945 daar niet van weten. (Maar zie "The Holocaust Encyclopedia" Ed. W. Laqueur over dit thema, en lees "De Ondergang" van Presser, die zowel emotioneler was dan Lou de Jong, als eerlijker was, en trouwens ook stukken beter schreef. Zie ook: In Nederland regeert de leugen.)

Maar nu blijkt het zelfbenoemde Geweten van Duitsland gedurende dekaden, de anti-fascistische hoogst morele Günter Grass, in de Waffen-SS te hebben gezeten, en dat tot de zomer van 2006 verzwegen te hebben, wat ongetwijfeld bijzonder goed was voor z'n carrière, inkomen en status de afgelopen dekaden van moreel geposeer en Betrokken en Bewogen Schrijverschap van deze Duitse literaire veelverdiener.

"Nu goed", wordt er gezegd, "'t is jammer, maar de dekselse jongen wàs 17, weet u, also hat er nicht recht gewusst wasz das war, 'Waffen-SS'. Verstehen sie? Er hat es nicht gewusst.".

Maar waarom hield hij daar dan 60 jaar lang z'n mond over - die hij voortduren opensperde om mee te brullen over de Tweede Wererldoorlog en De Moraal? Gedurende vrijwel àl die 60 jaren?

Nu, dàt is heel eenvoudig: Zwijgen over z'n eigen verleden betáálde veel beter, zeker met al het moralistische gehuil en gebrul van Grass, die weer de verkoop van z'n boeken diende, die immers allemaal moraliseerden over de Tweede Wereldoorlog, en inspeelden op het schuldbewustzijn van veel met Hitler collaborerende Duitsers. En het was ook wat pijnlijk, ongetwijfeld, voor een zelfbenoemd Geweten van Duitsland, om publiek toe te geven dat ook hij een leugenaar was, en een ex-SS'er.

Hoe het zij... ikzelf heb wel eens een boek van Grass ingekeken, maar het sprak me nooit aan, omdat er een vreemd moreel patina aan zat, en ik ook vond dat Grass mij véél te veel aan André van de Louw deed denken, immers ook zo'n carrièregeile moraliserende stalinistisch snor met socialistische gewetenspretenties die alleen z'n eigen belang en z'n partijbelang diende.

Ik moest dus feitelijk érg hard lachen toen ik het nieuws over Grass' SS-verleden op de radio hoorde, juist omdat ik het altijd zo'n recht Deutsche Sozialdemokrat heb gevonden, even eerlijk, even vertrouwenwekkend, even integer, even moreel, even authentiek als de zwijnen van de PvdA die ik zo goed ken en waar ik zulke bittere ervaringen mee heb. Het was zo precies pàssend, volgens mijn eigen criteria voor moraal, en voor morele modieus-linkse poseurs van weleer.

Wat ik jullie mag bidden, o Nederlandse socialisten met jullie socialistische moraal, bewogenheid en integriteit:

Maak Günter Grasss toch snèl PvdA-erelid, ihr Holländische Grass-genossen! Hij komt uit precies dezelfde carrière-mal als jullie, met dezelfde leugenbereidheid, dezelfde hoerige morele integriteit, en is geheel en al hetzelfde soort politieke pooier van idealen als àl de carrièremakers die ik carrière heb zien maken in de Niederländische national-sozialistische Partij van de Arbeid & Drugsterrorisme.

Please, pretty please, PvdA! Maak Grass alsnog erelid van de PvdA! Hij hóórt bij jullie club van minderwaardige politieke leugenaars,  intriganten en oplichters! Het is vlees van één vlees, moraal van één moraal: De carrière-, geld- en leugen-geilheid met hulp van grundfalsche politieke en morele leugens en poses. Puur PvdA, al generaties lang!

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail