Nederlog        

 

11 augustus 2006

                                                                 

Eugenetica

 


De menselijke geschiedenis is vooral een gevolg van de aangeboren aanleg en gebreken van de grote meerderheid van gemiddelde mensen - zij die vechten in opdracht van leiders, al dan niet mede bewogen door idealen; zij die werken en de wereld gaande houden, maar geen geniale ideen of vermogens hebben, en tot de grote meerderheid behoren die na hun dood snel vergeten zijn; zij die in veel naties mogen stemmen en politieke leiders kiezen, bijvoorbeeld van het democratisch niveau Bush Jr. of Balkenende of Blair.

Het gemiddelde en gewone resultaat in de wereldgeschiedenis tot nu toe is fraai samengevat door Gibbon:

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind."

De dringende vraag is dan: Hoe verbeteren we dit gemiddelde en gewone historische resultaat? Ik lees in de NRC van heden, in een stuk van Annelies Verbeke de volgende vraag, niet van haar:

"Hoe kan de menselijke soort nog eens honderd jaar overleven in een wereld die zowel politiek als sociaal en ecologisch een puinhoop is?"

De vraagsteller is niet zomaar iemand, maar de natuurkundige en Nobelprijswinnaar Stephen Hawkins. Hij stelde de vraag op het internetforum Yahooh! Answers. Verbeke vat zijn antwoord zo samen:

"In het antwoord van de beroemde wetenschapper zelf, geeft hij toe dat hij het niet weet, somt hij op wat de grootste gevaren op deze aarde zijn en suggereert hij dat we ons heil moeten zoeken in de genetische manipulatie van mensen, aangezien we niet op tijd naar andere planeten zullen kunnen verhuizen."

Ikzelf heb het verhuizen naar andere planeten nog nooit een realistische oplossing geacht, althans op basis van bestaande natuurkundige kennis, maar "wat de grootste gevaren op deze aarde zijn" laat zich makkelijk in vijf woorden aangeven: Incompetente leiders en stupide volgelingen.

En daar kan, als de mensheid er de tijd voor heeft, in niet al te lange tijd wat aan gedaan worden door de gemiddelde menselijke intelligentie te verhogen, middels eugenetica - zoals Darwin trouwens ook al hoopte, want mijn vijfwoordige diagnose is makkelijk zelfstandig in te zien voor wie intelligent genoeg is.

Ikzelf schreef er ruim vier jaar geleden over, in het Engels: On a fundamental problem in ethics and morals.

Wie nu begint te jammeren of krijsen over Hitler's eugenetica - de gebruikelijke Nederlandse en UvA-respons hierop, alsof 2+2=4 ook niet waar kn zijn omdat Adolf de gruwelijke het geloofde - moet maar gaan klagen bij Hawkins, en kan kennelijk niet tolereren dat z'n klein- of achterkleinkinderen veel intelligenter zouden kunnen zijn dan hij zelf, en veel beter zouden kunnen redeneren dan hij zelf.

Bovendien: Ik zeg niet dat intelligente mensen per se btere mensen zullen zijn dan domme mensen zijn gebleken, in meerderheid. Ik zeg alleen dat ze beter in staat zijn de consequenties van hun eigen en andermans handelen te voorzien, en een betere aanleg hebbben om tot rationele konklusies te komen.

Als er iets is waar de mensheid al eeuwen behoefte aan heeft dan is het aan meer rationele en redelijke mensen.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail