Nederlog        

 

8 augustus 2006

                                                                 

Kleine verheldering inzake Debye

 

 

In vervolg op mijn vorige stukje een verhelderingetje:

Ik heb zelf geen idee of de Nobelprijswinnaar Debye "goed" of "fout" geweest zou zijn in 1938, werkzaam in Hitler's Duitsland, en trouwens ook niet zo'n helder idee wiens criteria en relevante kennis dat redelijk zouden kunnen beslissen, anno 2006. Verder oordelen zeer veel Nederlanders heel makkelijk en vanzelfsprekend over zaken waar ze eigenlijk heel weinig van weten.

Maar dàt was allemaal het punt niet van mijn vorige stukje. Dat punt was namelijk dat je alléén achter de waarheid over Debye kan komen, als je dat zou willen, als je de beschikbare evidentie publiek kunt bediscussiëren, en dat dit onmogelijk wordt gemaakt als rector Gispen van de Universiteit van Utrecht (ik citeer de NRC) als volgt handelt als

"directeur Gijs van Ginneken van het Debye-instituut bezig is met een boekje met bronnenmateriaal én zijn ongezouten kritiek op Rispen en rector Gispen, grijpt de laatste in met een publicatieverbod..  "

en bovendien

"De 250 medewerkers van het instituut vernamen de maatregel per persbericht. Hen werd gesommeerd omgang met de pers te mijden."

Dat is geen vrije meningsuiting, en is strijdig met het recht daarop. Ook begrijp ik niet aan welke Nederlandse wettekst rector Gispen het recht ontleent een directeur van een direct betrokken wetenschappelijk instituut, namelijk het Debye-instituut, een publicatieverbod te kunnen en mogen opleggen. Dit is strijdig met de vrijheid van publiceren die in de Nederlandse wet staat, tot nu toe.

Daarover handelde mijn stukje, en overigens over de al dan niet toevallige samenloop van omstandigheden dat de zelfbenoemde censor opnieuw rector Gispen van de Universiteit van Utrecht is, zoals in de eerdere kwestie rond professor Van der Horst. (Zie: Censuur aan de Universiteit van Utrecht, en verder B, C, D.)

En verder vind ik het vreemd dat de reputatie van een heuse Nederlandse Nobelprijswinnaar scheikunde kapot gemaakt kan worden door een publikatie van één persoon, en dat rector Gispen van de UU deze persoon kennelijk gelooft, en alle direct betrokkenen, die heel wel mogelijk zeer veel meer weten van Debye dan ik of rector Gispen of vrijwel alle Nederlanders, en die in ieder geval recht van spreken, schrijven en publiceren hebben en behoren te hebben, een publicatieverbod oplegt, en dat ze worden "gesommeerd omgang met de pers te mijden."

In een echte rechtsstaat, zoals Nederland op papier nog is, zou dat niet mogen.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail