Nederlog        

 

5 augustus 2006

                                                                 

Het lijk van Lenin

 

 

In "Met het oog op morgen" - dagelijks op de radio tussen 23.00 en 00.00 - is een aardig serietje aan de gang over vreemde musea. De correspondent te Rusland had in dit kader een bezoek gebracht aan het lijk van Lenin, dat nog steeds wordt tentoongesteld, met roze gloed verlicht, ongetwijfeld om aan het gloren van het socialistisch morgenrood te herinneren, en met een politieman naast de kist, die op devotie, stilte en orde toeziet. De bezoeker mag  vijf minuten staren naar de stoffelijke resten van de brenger van een nieuwe tijd, en krijgt dan ook nog, voor hetzelfde geld begreep ik, een kans om buiten even de graven van Josef Stalin en "de Sovjetkosmonaut" Joeri Gagarin te bewonderen. En nog steeds komen de toeristen in lange rijen om devoot de graven van de stichter van het Sovjetrijk en zijn opvolger te bezichtigen.

Ik vond het een aardig item. De correspondent noemde het "bizar", waar iets voor valt te zeggen, maar het waren toch ook mannen met - welbeschouwd: krankzinnig en onbehoorlijk veel - invloed en macht, toch niet zo hl lang geleden, en er waren heel lang veel rituelen en erediensten rond hun personen en lijken.

Z vreselijk vreemd is het dus niet, en er zijn veel meer grafmonumenten met bekende lieden.

Wat wl tamelijk bizar is, is dat Lenin's lijk iedere 2 weken wordt bijgewerkt door specialisten wat zijn zichtbare lichaamsdelen betreft. Ook wordt het lijk, dat nu toch al 82 jaar tentoon wordt gesteld,  iedere maand lekker fris gewassen. Professor Sergei Dedov fecit, als ik de naam goed verstaan heb, ongetwijfeld met respect.

Maar ja, ook dat lijk en die verzorging ervan zijn een socialistische sovjet-reliek van vroeger, en je mag aannemen dat, als het tentoon stellen geen geld meer opbrengt, Lenin's lichaam net als dat van Stalin bijgezet zal gaan worden, ooit.

En overigens is het tentoonstellen van een gemummificeerd lijk wel een beetje bizar, in een moderne staat, zelfs al brengt het z'n geld dubbel en dwars op, als kermis-attractie.

De welverzorgde mummie van de baas van wijlen het Reel Bestaand Socialisme, dat ook dood is, afgezien van Noord-Korea en Cuba. Tentoon gesteld voor geld in Poetin's modern-kapitalistische Rusland. "Het kan verkeren", schreef Bredero. Maar ja: Poetin is een ex-KGB-agent, dus Lenin's en Stalin's daden werken nog steeds, zij het indirect, door.

De correspondent maakte trouwens wel melding van de roze gloed waarin Lenin's lijk wordt opgebaard, maar zei niets over stemmige muziek. Och arm en o wee! Ik mag toch hopen dat er een oneindig bandje koorzang van Het Koor van het Onoverwinnelijke Rode Leger op de achtergrond meedraait, inklusief uitvoeringen van "de Internationale" en het Sovjet volkslied.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail