Nederlog        

 

23 juli 2006

                                                                 

Het definiŽren van de situatie

 

 

De meeste menselijke oordelen over iets hangen samen met hoe wie oordeelt de situatie waarin het gebeurt heeft gedefinieerd.

Dit is de reden dat politici en advocaten gewoonlijk nogal wat getrainde handigheid hebben in het herdefiniŽren van situaties op een manier die voor hun belang of zaak het meest gunstig lijkt.

En dit is dan weer wat je kunt horen en lezen (ik heb geen TV, al ben ik atheÔst) rond IsraŽl's huidige aanval op Hezbollah en de burgerbevolking van Lebanon: Veel verschillende definities van de situatie, gewoonlijk duidelijk vanuit ťťn of ander parti-pris. (Als je zŤlf lid bent van een groep die onder vuur ligt van de tegenpartij is daaraan ook nauwelijks te ontkomen.)

Zoals ik eerder op deze plaats opmerkte: "Het eerste slachtoffer van iedere oorlog..." is de waarheid, en het is ook al waar dat de meeste mensen gewoonlijk, en zeker in tijden van oorlog, allťťn geÔnteresseerd zijn in de waarheid ("de gehele waarheid, niets dan de waarheid") als deze hun eigen belangen lijkt te dienen, en anders niet.

Mijn voornaamste bron voor belangrijk wereldnieuws is trouwens niet Nederlands maar Engels: de BBC World Service (radio), die ook een uitstekende website heeft, met veel goedgeschreven bijdrages, en heel goede journalisten heeft, en vrijwel altijd zeer veel beter - logischer, helderder, zinniger, beter gesproken - taalgebruik heeft dan Nederlandse zenders, en ook veel intelligenter en beter opgeleide journalisten dan in Nederland kennelijk mogelijk is.

Maar wat betreft IsraŽl en Libanon. Ik heb er twee algemene oordelen over.

Eťn. Het is bijzonder moeilijk hier een zinnig oordeel over te hebben, omdat alle betrokken partijen zich al heel lang bijzonder onredelijk hebben opgesteld.

Dit geldt ook voor IsraŽl, en ikzelf, die wel enige sympathie voor de joodse zaak heeft maar geheel ongelovig is, vind het een dom hoewel begrijpelijk idee IsraŽl te hebben willen vestigen in 1948. Dat geldt ook de manier waarop, al is ook dit enigermate begrijpelijk gezien het gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, en gezien hoe staten plegen te worden gevestigd, namelijk door militair geweld, onderwerping en verovering. Maar het zou praktischer zijn geweest, in nogal wat opzichten, als men toen besloten had dat Het Beloofde Land in werkelijkheid in de U.S. lag, en niet op de plaats die het Oude Testament aangeeft. Ik geef toe, voor een ongelovige is het vaak makkelijk zinnig redeneren ....

Twťť. Wie niet uitdrukkelijk tot ťťn van de betrokken partijen behoort of wil behoren moet zich bij het beoordelen van de huidige strijd in Libanon vooral laten leiden door internationaal en oorlogs-recht.

Dat recht is niet partijdig, en probeert enige beschaafde vorm te geven aan oorlogsgeweld. Het stelt - tenzij ik me hťťl erg vergis - IsraŽl ook in het ongelijk, zeker waar het de ondertussen 500.000 burgervluchtelingen en diverse honderden burgerslachtoffers betreft.

De IsraŽlies zeggen dan weer "Maar wij worden met raketten beschoten door de Hezbollah!", en de Hezbollah zegt dan "Maar zij hebben ons land ingepikt!", enzovoort, eventueel tot oudtestamentaire tijden toe, toen er ook al ijselijk gemoord werd in opdracht van deze of gene Heer, vooral om het bezit van land en steden.

Ik zeg alleen: Je mag in een oorlog geen opzettelijke burgerslachtoffers maken, ook al kan je ze zodra je dat doet of wilt gaan doen natuurlijk tot "terroristen" herdefiniŽren, of desnoods tot "beschermers van terroristen". En afgezien van oorlogsrecht lijkt het me niet zo praktisch van de IsraŽlies weer heel wat potentiŽle zelfmoordenaars en Hezbollah-aanhangers te hebben gemaakt. (Wie trouwens een indirect en indrukwekkend argument wil hebben vůůr oorlogsrecht, dat er geheel niet was in oudtestamentaire tijden, leze Thucydides over de opstand van de MiletiŽrs: Begin van Boek III van De Peloponnesische Oorlog. Indrukwekkend, en met een politiek taalgebruik en helderheid van geest die moderne politici niet op kunnen brengen. De Engelse vertaling van Jowett is het best.)

Maar zoals ik al zei: De huidige situatie in Libanon en IsraŽl is ťrg moeilijk objectief te beoordelen; alle vechtende partijen stellen zich al heel lang heel onredelijk op; aan beide zijden vallen doden en gewonden en wordt veel vernietigd; en mijn eigen inschatting is dat gťťn van de strijdende partijen enige reŽle kans heeft de andere op korte termijn definitief te verslaan - zodat ze er allebei belang bij hebben de strijd voor het moment te staken.

Trouwens... het bovengenoemde "Het eerste slachtoffer van iedere oorlog" gaat over Nederland in Afghanistan, en het laatste nieuws daarover is dat Onze Jongens En Meiden er nu zijn, en kortgeleden achttien Talibaan - of mensen die voor het gemak van het doden zo genoemd worden - hebben omgebracht, die de misdaad hadden begaan vanuit de bergen de Nederlandse kampementen te bekijken.

Als ik de Nederlandse oppergeneraal Dick Berlijn mag geloven, die vast ook minstens ťťn kursus herdefiniŽren van de situatie heeft gevolgd, gebeurde dit in het kader van Nederlandse "opbouwwerkzaamheden", of althans van voorbereidingen daartoe, en was dat bekijken van Nederlandse kampementen, volgens de definitie van Dick Berlijn, "een daad van oorlog". (Zie ook: De Afghaanse denkfout.)

Waarom niet gewoon gezegd dat wie gedood wordt door Onze Jongens  eigenlijk van Ons het grote voorrecht heeft gehad aanzienlijk ťťrder naar z'n beloofde hemels paradijs te hebben kunnen gaan dan anders het geval zou zijn geweest? Zodat de doden die Wij maken eigenlijk het resultaat van Onze  waarachtige mensenliefde was? Wij kunnen toch immers onmogelijk als terroristen gezien worden, behalve door Onze tegenstanders, die natuurlijk evident terroristen zijn, want anders zouden wij ze niet naar hun paradijs willen helpen op onze kosten?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail