Nederlog        

 

20 juli 2006

                                                                 

Leren uit ervaring

 

 

Het is te warm voor mij om veel te doen of kunnen doen, maar iets kan ik nog wel. Tot mijn voldoening ben ik erin geslaagd een probleem op te lossen waar ik al behoorlijk lang en vaak over nagedacht heb, namelijk hoe we leren uit ervaring.

De theorie die ik daarbij vooronderstel is een combinatie van logica en waarschijnlijkheidstheorie die bekend staat als Bayesiaans redeneren, die in beginsel fraai waarschijnlijkheidstheoretisch verklaart hoe mensen leren uit ervaring - behalve dat er wat addertjes onder het gras schuilen.

Ik heb die addertjes weten te verdelgen. Het resultaat staat nu in het Engels in Learning from experience in het Philosophical Dictionary, en wie wat van elementaire wiskunde en logica weet zou er eens naar kunnen kijken.

Wie die kennis niet heeft zal e.e.a. waarschijnlijk moeilijk leesbaar vinden, maar er staat veel in mijn Philosophical Dictionary dat wel zinnig en helder en toch niet wiskundig is.

Hoe het zij, Learning from experience is van belang voor iedereen die wil weten hoe we uit ervaring leren.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail