Nederlog        

 

4 juli 2006

                                                                 

Ayaan-info

 

 

Ik heb nog eens gezocht naar info over Ayaan op het net, en twee aardige vindplaatsen zijn

Hier is van de laatste site het laatste punt uit de rubriek "wetenswaardigheden":

- Op 15 mei 2006 deelde minister Verdonk haar mee op grond van de bestaande jurisprudentie te moeten constateren dat het in 1997 verleende Nederlanderschap nietig was. Uit die jurisprudentie kon worden afgeleid dat als tijdens de asiel- en naturalisatieprocedure onjuiste gegevens (met name over de naam) zijn verstrekt het verleende Nederlanderschap nietig is. Uit nader onderzoek, waarvan het resultaat op 27 juni bekend werd, bleek echter dat de naam 'Ali' volgens het Somalische recht wel mocht worden gevoerd. Aangezien er daardoor geen onduidelijkheid meer was over de identiteit, verviel de grond om het Nederlanderschap nietig te verklaren. Hirsi Ali verklaarde dat zijzelf, door ten onrechte de indruk te wekken dat zij had gelogen, mede schuld had aan het ontstaan van de commotie. Op 28 juni deelde Hirsi Ali echter via de media mee dat de verklaring onder tijdsdruk en 'om van het gedoe af te zijn' was ondertekend.

Vooral de zin die met "Aangezien" begint is van een verbluffende logische en morele pracht, al neem ik aan dat de hele geciteerde passage  overeenkomt met wat ook uit de Handelingen van de Tweede Kamer blijkt. Maar dat was een nogal absurd gebeuren met absurde overwegingen. (Zie Übermenschen en Untermenschen in Nederland, Quod licet Ayaan non licet Iraniërs etc. en Naar Somalisch Recht.)

Misschien dat ik binnenkort probeer uit te schrijven wat ik van Ayaan vind, omdat dit kennelijk anders is dan wat de meeste mensen van haar vinden, positief of negatief. Maar één noodzakelijke voorwaarde daarvoor is dat het minder warm wordt.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail