Nederlog        

 

3 juli 2006

                                                                 

Wat nader onderzoek

 

 

Ik heb wat nader onderzoek gedaan over lezende politici, maar afgezien van Boris Dittrich lijken Nederlandse politici geen boeken te lezen, of hebben daar niets over te melden. Zou Boris het meest belezen kamerlid zijn?! Mijn verstand staat er bij stil, maar het is niet logisch onmogelijk.

Ander nader onderzoek leidde mij langs de site, nee: saait, van Mark Rutte, die kennelijk verliefd is op wervende fotoos van het gelaat van Mark Rutte ("a rimless man in rimless glasses" - John Mortimer), waar ik verder niets over te melden heb, en van Lousewies de Drakendoodster, met de volgende wervende tekst onder een kordate foto + naam van haar:

"Als je geen onderdeel bent van de oplossing, dan ben je een deel van het probleem"
(kleurstelling: Lousewies)

Tjee. Wie niet voor me is, is tegen me? À la Bush Jr? Is dat nou sociaal liberaal?

Verder heeft ze op haar tamelijk bakvis-achtige site - die indruk maakt het op mij, maar ik ben een ouder en geleerd heer - een nogal gekleurd verhaal over de val van Balkenende II, dat zo begint, al staat er geen smiley of kloppend hartje achter "van Lousewies" (kleurstelling: Lousewies):

van Lousewies 

Val van het kabinet

Ayaan vertelt in Zembla voor de zoveelste keer dat ze heeft gelogen. Dat was oud nieuws, ook de IND van minister Verdonk wist dat al lang. Toch zag de krachtdadige minister reden om in no-time Ayaan’s paspoort af te pakken. Dat leidt in binnen- en buitenland tot veel consternatie en in een urenlang debat dwingt de Tweede Kamer Verdonk om haar besluit te herzien. Verdonk houdt echter bij hoog en laag vol dat ze niets anders kon. Dat blijkt uiteindelijk kletskoek. Ayaan blijkt immers gewoon Nederlandse te zijn gebleven.

Tja. Eén van de dingen die mij intereseerden voor nader onderzoek was nu juist òf dat oud nieuws voor Lousewies, maar niet voor mij en veel anderen, nu inderdáád oud nieuws was voor de meeste mensen.

Dit leidde naar de site van Klaas de Vries, die een voor de PvdA wervend dagboek bijhoudt. Dat blijkt tamelijk uitgebreid (met veel meer tekst dan ik las), en Klaas is een kennelijk handig politicus, ook minstens zo oud als ik, en is, immers op onze leeftijd, nog redelijk onderwezen in Nederland, anders dan iedereen die sindsdien door vooral door de PvdA kapotgemaakt en genivelleerd nederonderwijs van z'n geboorterecht z'n talenten naar vermogen te kunnen ontwikkelen is beroofd. Hoe het zij, het proza van Klaas is dragelijk, voorzover ik dat las.

Hij kende het oud nieuws evenmin als ik, en geeft in 7 opeenvolgende afleveringen een aardig verhaal over de Ayaan-kwestie van mei 2006, waar ik over schreef in Übermenschen en Untermenschen in Nederland.

De Vries is wat minder exuberant en wat langer van stof dan ik, maar citeert ook wetgeving die relevant is.

Hier zijn 2 elkaar opvolgende alineaas van De Vries uit nr III van zijn 7 uiteenzettingen met de titel - alweer verouderd! - "Ayaan Hirsi Magan":

Het echte probleem is hier integriteit. Daar weten we allemaal veel van, beetje streng zijn voor jezelf en voor anderen, ook als het partijgenoten of vrienden zijn. En dat geldt natuurlijk niet alleen, maar wel in het bijzonder, voor hen die de publieke zaak willen dienen.  Zij moeten anderen geloofwaardig op integriteit kunnen aanspreken en dat wordt lastig als iedereen weet dat je zelf niet integer bent.

 

En degenen -die zijn er ook- die in dit geval gelijke behandeling niet van belang vinden, moeten zich toch eens afvragen hoe de kloof tussen politiek en burgers zich verder ontwikkelt, wanneer ‘gewone’ mensen de gevangenis in gaan of hun baan verliezen, en een politica die hetzelfde feit heeft gepleegd op alle begrip kan rekenen.

Bijvoorbeeld, en ook i.v.m. artikel 1 van de grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. NB: Er is daar géén sprake van paspoort-dragers of kamerleden. Er is sprake van allen die zich in Nederland bevinden.

Maar de reeks van 7 stukken is aardig en informatief, en De Vries wist kennelijk niet veel meer of veel anders van Ayaan dan ik, behalve dat ik haar geheel niet ken en ook geen TV kijk, en zowel minder politiek als minder partijdig ben dan De Vries, die namens de PvdA dagboekaniert.

Wat betreft de kwestie van oud nieuws ga ik er maar vanuit dat het voor de grote meerderheid van de Nederlanders, net als voor Klaas en mij, als een verrassing kwam dat Ayaan niet vijf burgeroorlogen had overleefd; feitelijk niet uit Somalië vluchtte, en zelfs niet uit Kenia, maar uit Duitsland kwam; niet Ali heette, of althans tot mei 2006 geen beroep deed op Somalisch Recht; niet een politieke maar een economische vluchteling was; niet als vluchteling erkend was in Nederland als ze de waarheid had gesproken; in dat geval niet in aanmerking was gekomen voor vele Nederlandse voorzieningen die ze nu wel kreeg, en zo nog het e.e.a.

Trouwens... ik geef u in dit stukje zomaar 4 links naar 4 sites van 4 publieke politieke figuren, wier sites - viel me op - hetzelfde scoren bij Google als de mijne (een 4), terwijl ikzelf toch geheel géén publieke politieke figuur of BN-er ben, en die status ook niet ambieer.

Mijn reden om dit op te merken ligt niet in mijn behoefte aan bekendheid, maar om te registreren dat het internet de verhoudingen tussen mensen écht verandert.

Immers, rond de val van dit kabinet was véél meer informatie beschikbaar dan vroeger bij zo'n gelegenheid bekend werd, en veel sneller ook, terwijl het ook mogelijk is tot iets als een discussie of althans een vergelijking van standpunten te komen, en enig idee te krijgen van de persoonlijke meningen en bezigheden van kamerleden, zonder tussenkomst van een krant of TV-programma.

Maar dit - zeg: de toekomst van de krant - is een onderwerp voor later.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail