Nederlog        

 

2 juli 2006

                                                                 

Richting ooit?

 

 

Ik heb weinig zin (nog afgezien van m'n geringe gezondheid) om het gedoe rond de gevallen regering Balkenende II bij te houden, maar de stand van vandaag is dat de koningin Ruud Lubbers benoemd heeft tot formateur, en dat het overgangs-kabinet Balkenende III in de steigers staat, tot de verkiezingen die in november zouden moeten plaatsvinden.

Je mag aannemen dat Lubbers - die kennelijk weinig te doen heeft na z'n einde als hoge commissaris van vluchtelingen en professioneel betaster van secretariële derrières - een zeer ervaren kracht is, ook welbekend aan de majesteit, wat twee redenen zijn voor zijn benoeming, maar het is niet de enige suggestie van een terugkeer naar het verleden van vóór Fortuyn.

Immers, de LPF is - behoudens een fikse bomaanslag in Nederland op korte  termijn - uitgespeeld en is evident een klub van volledig incompetente rechts-populistische ellebogenwerkers, terwijl er, altijd met het zelfde voorbehoud, enig zicht is op min of meer normale verkiezingen, zoals ooit: Bekende gezichten van bekende partijen met bekende standpunten, niet verstoord door moorden en bomaanslagen. Flauw en smakeloos dus, maar wel rustig, bekend en vreedzaam.

En er is méér hetzelfde als ooit, zoals de PvdA, want dat is nog steeds dezelfde klub van links-populistiche ellebogenwerkers richting regenten-stoelen, maar inderdaad wèl minder dom en minder slecht georganiseerd dan de de LPF, wat dan ook geheel nièt moeilijk is.

Wouter Bos lijkt mij vooral een handige intrigant, minder dom dan Balkenende, wat dan ook geheel nièt moeilijk is, maar in het geheel geen groot theoretisch licht, wat inderdaad helemaal niet nodig is om politiek succesvol te zijn. In de PvdA zal verder weinig veranderd zijn, vanwege het soort bestuurstypes dat deze partij aantrekt. (Zie vorige alinea.)

Wat ik i.v.m. Balkenende wel aardig vond is de volgende passage van Hofland in de NRC van 1 juli - en Hofland is ondertussen beland op de leeftijd der zeer wijzen en zeer sterken. Dokter Hofland diagnosticeert zo, en schijnt zelf bij te komen uit een diepe langjarige Balkenende-depressie:

"Geloof me, ik ben een verklaard tegenstander van wilde en redeloze persoonlijke aanvallen. Maar dit zit me nu al vijf jaar dwars. Overal staan de microfoons van de media. Dit is een tijd waarin een mens met een openbare functie zich zo helder, zo gearticuleerd mogelijk moet uitdrukken. N tongluk wil dtonze mnsterprsdent zch nieduidlk uidruk. Nkobenasie vn snel sprekuh n slgt artkleruh. Ik wens hem een schitterende carrière buiten de politiek."

Juist. Maar het is niet alleen een kwestie van "Nkobenasie vn snel sprekuh n slgt artkleruh", of van een maatje of wat te klein zijn voor z'n functie. Jee Pee, de Haa Pee van de Nederpolitiek, is een geboren en getogen gristelijke bijgoochem die door dom historisch toeval verdwaalde in een hoofdrol waar hij noch de vermogens, noch het uiterlijk, noch de savoir-vivre, noch het minimaal nodige taaltalentje voor heeft, hoe goed en hoe nobel ook, en perfekt geschapen ook als akela of speeltuinvoorzitter.

Voor gebrekkige natuurlijke gaven is geen mens verantwoordelijk, maar wel voor het gebruik dat hij maakt van wat hij heeft. En dáárom spreekt 't manneke zo slecht en ongeartikuleerd: Hij wéét heel goed dat hij veel te klein is voor z'n rol en z'n ambities. 

Waar ik ook geen zin en geen gezondheid voor heb is het documenteren en becommenteren van allerlei Nederpolitieke uitspraken en personen in deze tijd van regerings-crisis en aanloop tot de verkiezingen.

Maar één grundfalsch citaat van een grundfalsch persoon wil ik wel geven en van commentaar voorzien. Ik citeer de NRC van gisteren:

Van Mierlo: 'Tijdens het debat over de vermeende ongeldigheid van de naturalisatie van Hirsi Ali werd als een bliksemflits in de nacht zichtbaar hoe het beleid van Verdonk uitpakt. Ik ben blij  dat D66 de rug recht heeft gehouden tegenover dit beleid.'"

Wat een minderwaardige leugenaar! "Als een bliksemflits in de nacht"! Zie Übermenschen en Untermenschen in Nederland, Quod licet Ayaan non licet Iraniërs etc. en Naar Somalisch Recht. "Ach, ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken." (Pechtold.)

Àls de kamerfractie en ministers van D66 dit pas doorkregen toen "een lid van de Tweede Kamer en ook nog Ayaan, één van ons" overkwam wat vele duizenden overgeleverd aan de zeer geringe menselijkheid van minister Verdonk eerder overkwam, dan is de enige houdbare logische konklusie dat de kamerfractie en ministers van D66 al minstens drie jaren bestaan uit blinde en dove debielen. Tenzij, natuurlijk, het géén van hen ook maar iets kan schelen wat enig iemand overkomt in Nederland (Artikel 1 van de Grondwet: "Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld."), zolang dat niet "één van ons" is.

Tenslotte. Het kan zijn dat er gewone verkiezingen plaats gaan vinden in november, met partijen als vanouds bekend, met de daarbij behorende politieke persoonlijkheden.

Voor de meeste politieke partijen kàn dat, maar de VVD heeft wel een probleem. De VVD-stemmentrekker Verdonk - kennelijk goed voor ruim een miljoen stemmen van functioneel analfabete autochtonen, racisten van Neerlands bloed, vastgoedmakelaars c.q. witgewassen drugshandelaars, en wie overigens debiel en onbeschaafd is en toch mag kiezen - is niet van liberale maar van Haider-schnitt. Ze is de geboren voorvrouw van een Nederlands Blok, dat kennelijk goed zal zijn in Nederland voor 1 à 2 miljoen stemmen van de minst begaafden, voorzover voorzien van autochtoon Neerlands bloed.

Misschien dat een naamswijziging aan de orde is? Volkspartij voor Vreemdelingen Diskriminatie bijvoorbeeld? Of Volkspartij van Verenigde Debielen?

Of zou het niet verstandiger zijn, en beschaafder ook, om de naam van vroeger te behouden, maar de persoon van Verdonk over te doen aan Pastors en Smit, waar ze thuis hoort, voor de oprichting van een écht-Neerlandse loot aan de Haider-De Winter stam van eigentijds eigen bloed en eigen bodem denken?

Of spreekt het voor VVD'ers vanzelf dat een VVD-minister een VVD-kamerlid mag denaturaliseren, alleen omdat ze daarmee VVD-lijsttrekker hoopt te worden?

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail