Nederlog        

 

15 juni 2006

                                                                 

De commentaren op Multatuli's "IdeŽn" zijn af in eerste versie

 

 

Ik heb gisteren, na er meer dan vijf jaar af en aan me bezig te zijn geweest, mijn commentaren op Multatuli's "IdeŽn" afgekregen in eerste versie, en op mijn site bevinden zich nu alle tekst van Multatuli van de zeven bundels "IdeŽn", geschreven tussen 1862 en 1877, met mijn commentaren, noten, toelichtingen en opmerkingen, geschreven tussen 2001 en 2006.

Het is niet onredelijk te veronderstellen dat dit maar weinigen zal plezieren of interesseren, want er is feitelijk in de tussenliggende ca. 130 jaren, ondanks minstens 5 generaties neerlandici, geen enkele behoorlijke studie gedaan in Multatuli's IdeŽn, met uitzondering van K. ter Laan, die ťn geen neerlandicus was ťn wiens werk moest wachten tot 1995 om uitgegeven te worden, als de zogeheten "Multatuli-Encyclopedie", die daarna, wegens gebrek aan belangstelling, snel verramsjt is.

Maar er zijn nu eenmaal altijd proportioneel heel weinig werkelijk begaafde mensen, en 't is waar dat de "IdeŽn" ingewikkeld, lang, vaak veeleisend, en bovendien verbrokkeld zijn, omdat ze een mozaÔek van meningen, invallen, verhalen, parabelen, bespiegelingen, tirades, beschouwingen, speculaties, kritieken, oproepen, uitvallen en invallen zijn, en bovendien een heel toneelstuk, een lange hoewel onafgemaakte roman, en een stel korte verhalen bevat, en over zeer veel onderwerpen gaat, en met niets te vergelijken valt in de Nederlandse literatuur, en niets daarbuiten dat mij bekend is, en overigens minder literatuur is, al is het vaak buitengewoon fraai geschreven, dan filosofisch, politiek, moralistisch, of beschouwend proza, literatuurkritiek, godsdienstkritiek en veel meer.

En ook dan geldt weer dat ik van niets weet heb in binnen- of buitenland dat er op lijkt, of vergelijkbaar goed geschreven is, of evenveel misstanden aanvalt.

Het schijnt in ieder geval, hoe goed geschreven ook, niet een werk te zijn dat begroot is op het begripsvermogen van Nederlandse doorsnee neerlandici, filosofen of psychologen, die zich veel meer thuis voelen bij veel kleiner persoonlijkheden, veel korter, overzichtelijker en slechter geschreven teksten, en veel minder begaafde of moedige schrijvers en denkers. Wel: alles naar vermogen!

Ik zal me er hier verder niet mee bezig houden, behoudens de opmerking voor geÔnteresseerden dat ik mijn commentaren op Multatuli's "IdeŽn" af heb in eerste versie, waar nog het een en ander aan gecorrigeerd moet worden, en dat ook nog enige aanvullingen behoeft, en een korte opmerking waarom ik me er mee bezig heb gehouden.

Er zijn vrij veel redenen om mij er mee bezig te willen houden, maar de drie  voornaamste redenen waarom mijn commentaren nu bestaan zijn:

  • Ik ken geen beter schrijver of zinniger filosoof in het Nederlands - en ik zou wel eens willen horen van zogenaamde experts wie dit dan wel zou moeten zijn in het Nederlands taalgebied als het Multatuli niet is. (Spinoza? Dan hebben jullie Boole nooit goed gelezen!)

  • Ik ben nu 28 jaar ziek, en krijg al 28 jaar geen enkele hulp.

  • Hoewel ik zťťr vele keren om enige hulp heb gevraagd om te kunnen promoveren (na summa cum laude afgestudeerd te zijn, en dat weer na drie keer verwijderd te zijn, invalide en wel, van de UvA "vanwege uw uitgesproken meningen", als enige Nederlander sinds 1945) is deze hulp mij systematisch en opzettelijk ontzegd vanwege mijn meningen en kritieken van de Universiteit van Amsterdam en het gemeentebestuur van Amsterdam, die voor het merendeel bestaan of bestonden uit corrupte PvdA-ers (miljoenen-dieven) en beschermers van de Amsterdamse drugsmafia ("gedogers" van de miljarden-omzetten).

Laat ik het er maar op houden dat ik mijn commentaren bij Multatuli schreef als een soort therapie, en omdat hij mij als ťťn van de weinige werkelijk intelligente, werkelijk moedige, werkelijk menselijke Nederlanders voorkomt die er geweest zijn in de Nederlandse geschiedenis, die overigens zo goed gevuld is met koloniale uitbuiters, piraten, leugenaars, poseurs, collaborateurs en geboren Karremansen, om niet te spreken van het ras van menselijke mafiose monsters dat Cohen, Patijn, Van Thijn of Oudkerk heet, allen collaborateurs van de mafia en de misdaad, en allen gruwelijke dťgťnerťes, althans als Multatuli of mijn vader voorbeelden zijn van Nederlandse menselijkheid of moed.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail