Nederlog        

 

6 juni 2006

                                                                 

Zuiver neerlandse beschaving, onderwijs en bloed

 

 

Multatuli schreef nog, anno 1876, in idee 1255

  't Was voorzeker 'n groote onbillykheid van de Wet, verschil te maken tusschen burgers en burgers, naar de wyze waarop ze meenden hun God te moeten dienen.  

Maar tegenwoordig, 130 jaar later, ligt dat, dankzij Pim, Theo en Rita, en het karaktervolle niveau van de meerderheid van het zo bijzonder tolerante Nederlandse volk geheel nders, en is 't volk verdeeld in hoogst fatsoenlijke autochtonen en heel verderfelijke terroristische allochtonen... althans volgens minstens 1 1/2 miljoen Neerlandse kiezers.

Immers, ik schrijf dit op 6-6-06, en las in de NRC van heden de volgende verheffende cijfers, na welgeteld 40 jaren runering van het Nederlands onderwijs door 2 generaties politici die daar - helaas! - niet voor gestraft zullen worden, omdat politici meestal dood zijn tegen de tijd dat het kwaad dat ze aangericht hebben tot volle bloei komt:

Vorige week publiceerde de GPD, de persdienst van de regionale kranten, een onderzoek naar racisme in Nederland: 28 procent wil een blanke buurman, 33 procent wil een blanke schoonzoon, 42 procent wil een blanke leraar, 57 procent wil een blanke premier, 10 procent noemt zichzelf uitgesproken racistisch...

NB lezer(es): 10% van de Nederlandse bevolking is 1,6 miljoen prachtmensen, misschien niet geheel toevallig ook het percentage functioneel analfabeten. In dit verband, zie ook 118 en 119 over de zegeningen van de demokratie, die immers ook zo goed was voor Hitler's opkomst.

Mijn eigen ideen gaan in een andere richting, maar ik vrees dat die pas zal kunnen worden ingeslagen na wr een europese ineenstorting, bestendigd door Pims, Theos en Ritas aan de ene kant, en terroristische godsdienstfanaten aan de andere, en wellicht vele miljoenen doden.

En ja lezer, ik hp dat ik me vergis, maar het doorsnee menselijk verstand is .... niet bijzonder goed, en hetzelfde geldt het doorsnee menselijk hart, en de zo verheffende doorsnee leiders die democratisch verkozen worden door de doorsnee. Zie verder Mencius on human qualities, dat althans de deugd heeft een probleem helder en eerlijk te behandelen.

In het kader van observaties over de mogelijkheden van menselijke rationaliteit en redelijkheid is het ook wel nuttig op te merken dat Nederland n van de rijkste landen ter wereld is; met volgens de bestuurders goed onderwijs; met volgens de burgers in meerderheid een hoge, voorbeeldige beschaving ("Nederland Gidsland!"); dat het heel redelijk gaat met de economie; dat er geen recente crisis of wereldoorlog was; dat de grote meerderheid in Nederland het zelden zo goed heeft gehad, financieel; en dat de gevaren van het terrorisme schromelijk overdreven worden, want er is geen vijand als in de tijden van de Koude Oorlog, met miljoenen soldaten en kernwapens.

Desalniettemin

28 procent wil een blanke buurman, 33 procent wil een blanke schoonzoon, 42 procent wil een blanke leraar, 57 procent wil een blanke premier, 10 procent noemt zichzelf uitgesproken racistisch...

O kroon der schepping! Het enige Nederlandse woord dat de gehele wereld kent is "Apartheid"!

Om Multatuli ook maar afsluitend te citeren:

Is dit domheid? Is dit boosaardigheid? Is 't beide tegelyk: neerlandisme? (idee 1199)

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail