Nederlog        

 

30 april 2006

                                                                 

Meer Multatuli + iets over Nederlog en Nederland

 

 

Ik heb nu een eerste versie van een editie van plus een commentaar op Ideen 6. Dit gaat vrijwel volledig over de geschiedenis van Woutertje Pieterse, en is om tal van redenen aardig en interessant, en bovendien heel geschikt voor lezers die niet geïnteresseerd zijn in Multatuli's Ideen, maar wel in z'n literaire romans, zoals in Nederland gebruikelijk is. Hier is de inleiding bij Ideen 6.

Ideen 1, 2, 3 en 4 staan ook op mijn site, vergezeld van commentaren, die trouwens, net als de Ideen waar ze op commenteren, vele kanten opgaan, en niet noodzakelijk Multatuliaanse kanten.

Ook ben ik begonnen met Ideen 7, waarvan althans de tekst nu op de site staat, maar de commentaren ergens tussen ideen 1220 en 1230 op dit moment.

Hier is de algemene link naar Multatuli op mijn site.

Het Nederlog is deze maand nauwelijks uitgebreid. De reden is mijn beroerde gezondheid - dus: weinig energie, behoorlijk wat pijn, en geen enkele hulp, want zo gaat dat in Nederland in werkelijkheid, al 28 jaar voor mij, kennelijk vooral vanwege mijn meningen over de laatste drie Amsterdamse burgemeesters en de zogenaamde Nederlandse beschaving, die ikzelf alleen geschikt houd sinds zo'n 25 jaar om de komende 25 jaar Nederland tot ontwikkelingsland te maken.

Maar daarover - de vooruitzichten voor de komende generatie, voorzover niet hoogbegaafd en gezond, dus in staat te vluchten naar beschaafder landen - later meer.

Alleen dit, voor 't moment: Ja, ik weet, lezer, heel gped, en na veel pijnlijke ervaringen en zeer veel opzettelijke discriminatie, dat meningen als deze mij niet populair maken in deze Hollandse heilstaat van Tokkies, Hazessen, drugshandelaars en - wat tegenwoordig kennelijk extentioneel gelijkwaardig is - vastgoedmaffiosi.

Maar goed:

Ik zou echter graag zien dat mensen van mijn begaafdheid, of beter, dus zeg met IQs beter dan 150, hun mogelijkheden en talenten niet lieten ruineren aan een Nederlandse "universiteit" (ik schrijf dat zo, omdat wat tegenwoordig universiteit wordt genoemd is een karikatuur, een parodie, een vervalsing, een leugen, vergeleken met wat een universiteit was voor 1972.

Dergelijke mensen raad ik dus aan, vanuit het diepst van mijn hart, met het oog op zowel hun eigen belang en optimale ontwikkeling als op het belang van de mensheid in het nuttig en zinnig gebruik van wie werkelijk hoogbegaafd is: GA NAAR HET BUITENLAND ZOLANG U DAT KAN. STUDEER AAN EEN BUITENLANDSE UNIVERSITEIT, INDIEN ENIGSZINS MOGELIJK. INVESTEER UW GROTE TALENTEN IN EEN OMGEVING WAAR DAAR ENIG RESPECT, BELANGSTELLING EN STEUN VOOR IS. (En nee, doe het niet als u middelmaat of minder bent, zoals de meesten. Studeer dan "European Studies" en "MBA", aan een Hollandse "universiteit".)

Zo duidelijk? Nee? Zie mijn Spiegeloogcolumns, trouwens ook als mij wel meent te begrijpen, en ze niet las of denkt dat ik ongelijk heb.

En ja, ik geef het toe:

Mijn voorstel, mijn dringende oproep, voor alles en iedereen die in Nederland leeft en een beetje behoorlijk verstand heeft om dit land te verlaten, en over te laten aan de Tokkies en hun Tokkie-politici, genus Verdonk, Balkenende, Verhagen, of hoe al die stupide, laffe, liegende volledig incompetene bedriegers ook mogen heten, is niet in het belang van de Tokkies of de Verdonken en Balkenendes. Wel lezer: Tant mieux!

Mijn voorstel, nee: mijn oproep, is wellicht niet in de interesse van de miljoenen Nederlandse Tokkies en Hazessen, maar is eminent in het belang van die kleine handvol werkelijk begaafden die ook af en toe zelfs in Nederland geboren worden, en is bovendien in het belang van de rest van de mensheid. Werkelijk intellectueel talent is héél schaars, en in Holland is het al een generatie vrijwel zeker dat wie werkelijk talent heeft in Holland én nauwelijks kans krijgt zich te ontwikkelen naar vermogen, én zeer veel kans maakt op discriminatie en nivellering, én overigens zou moeten proberen te overleven, in Holland, in wat ondertussen een volstrekt genivelleerd en gedebiliseerd land is met geruïneerde universiteiten en een bevolking die in zeer grote meerderheid alleen in voetbal, zuipen, drugs en drugshandel geïnteresseerd is, en inderdaad, in diezelfde zeer grote meerderheid, geëxcuseerd kan worden als niet in staat tot iets veel beters, en trouwens overigens ondertussen voor minimaal 10% functioneel analfabeet is zonder de minste beschaving of kans die te verwerven.

Wat heeft u te zoeken in dit drugshandelaars- en debielen-paradijs als u werkelijk hoogbegaafd bent, en overwegend eerlijk? Niets, en ik zou hier ook niet zijn als ik niet al 28 jaar invalide was, overigens al 28 jaar zonder enige hulp, want de o zo menselijke Hollanders helpen wel junken maar geen mensen met een ziekte die ze niet willen erkennen omdat dat zoveel goedkoper is. (Zie ME)

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail