Nederlog        

 

8 april 2006

                                                                 

Ze-ge-ning-en van de de-mo-kra-tie!

 

 

De afgelopen week heeft Rita Verdonk zich kandidaat gesteld als lijsttrekster voor de VVD, met een oogje op het premierschap, en een grote Fortuyn-factor, waaronder dezelfde praatjes en dezelfde campagneleider, die haar uiterlijk en kleding al heeft opgepimpt (= verbeterd volgens politiek-pooierse normen en waarden).

Wat zal ik er van zeggen? Wel dit:

Het is een ze-ge-ning voor de au-toch-to-ne kie-zer van ge-ringe her-sen-in-houd en ken-nis dat er wr een heus rol-mo-del la Pim voor ze klaar staat, zo-dat ze dui-de-lijk en daad-kracht-ig kun-nen kie-zen voor hun bij-kans god-de-lijke voor-gang-ster.

Het is, vol-gens de-zulk-en, ook vast een ze-ge van On-ze De-mo-kra-tische rechts-staat dat het zo-maar kan dat al-le au-toch-to-ne Jips en Jan-ne-kes wat te kie-zen heb-ben op hun ei-gen ni-veau.

Het gaat vast hl goed met On-ze Dom-mo-kra-tische Rechts-staat als zij hun zin krij-gen. En o-ver dat Ver-donk-se ver-gas-sen wordt ook veel slechts ge-roe-pen vol-gens on-Ne-der-land-se "Ne-der-lan-ders"! Toch?

Het is natuurlijk  - dit was genoeg spelling voor laagbegaafden - wel jammer voor die kleinere meer begaafde minderheid die weet dat ook Hitler een zegening van de algemene democratie was. Maar ja: Onze Rechtsstaat heeft nu eenmaal algemeen kiesrecht. Een zegening! (Voor de Verdonken en haar soort.)
 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail