Nederlog        

 

8 maart 2006

                                                                 

Over politieke voorkeur

 

 

Eén relevante vraag over mijn stukje van gisteren is: Maar heb je dan geen politieke voorkeuren? Het antwoord daarop is: Natuurlijk wel, al komen vaak neer op afkeer - en een probleem is dat ik mijn ideeën en wensen geheel niet probleemloos kan onderbrengen bij enige politieke partij in Nederland, terwijl ik het nogal vreemd om te gaan stemmen samen met een publiek van medestemmers dat eenzelfde keus als ik moet maken, maar dat in grote meerderheid doet op basis van volstrekt irrationele en irrelevante gronden.

Ik doe onder dergelijke voorwaarden, waarbij niet alleen het niveau van de gemiddelde kiezers maar ook dat van de gemiddelde te verkiezen personen een belangrijke rol speelt voor mij, liever niet mee, maar geef ook toe dat dit vooral een smaakzaak is: Als ik het kan voorkomen ga ik evenmin graag in de koeiestront staan, bijvoorbeeld. En stemmen in Nederland geeft me een dergelijk vies gevoel, alsof ik door mijn deelname gecoöpteerd ben door beroepsleugenaars om hun carrières te bestendigen.

Maar er is nog een reden om niet te stemmen, die samenhangt met mijn interesse in politiek: Ik wil de Nederlandse politiek en politici graag zo objectief mogelijk beoordelen, zonder gehinderd te worden door een uitgesproken voorkeur, zonder herinneringen aan weerlegde stembus-illusies, en ook zonder hoop.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail