Nederlog        

 

7 maart 2006

                                                                 

Waarom ik al 35 jaar niet gestemd heb

 

 

Ik heb nu al 35 jaar niet gestemd in enige Nederlandse parlementaire of gemeenteraads-verkiezing. Daarvoor heb ik nogal wat redenen, zoals de overmaat van randdebielen die mag stemmen, met een stem met hetzelfde gewicht als de mijne, en de keur aan met uit belastinggeld gefinancierde media-getrainde beroepsleugenaars waarvoor ik zou moeten kiezen, als twee voorname gronden voor mijn dédain en mijn wens niet geëncanailleerd te worden.

Verder weet ik redelijk wat van politieke partijen en persoonlijkheden die in politiek gaan in Nederland, en die partijen waren in mijn ervaring allemaal feitelijk totalitaire organisaties, terwijl die persoonlijkheden allemaal zoveelsterangs leugenaars en poseurs waren, zonder veel kennis en zonder bijzondere bekwaamheid anders dan een publiek beliegen, en ook zonder de minste geloofwaardige persoonlijke integriteit.

Maar mijn voornaamste reden voor deze geestelijke en morele hygiëne-maatregel is zowel emotioneel als rationeel: Rationeel gesproken maakt mijn stem, als één tussen talloos veel miljoenen, geen enkel merkbaar verschil, en emotioneel gesproken vind ik het al 35 jaar telkens weer heel prettig dat ik mijn stem niet heb hoeven geven aan deze of gene politieke leugenaar of duisterprater.

Om dit te illustreren, hier is de Eerste aller Nederlanders, het verbluffend intellectueel licht dat Balkenende heet, geciteerd uit de NRC van heden:

Landgenoten (...) Dames en heren, vanavond wil ik graag tot u zeggen dat het van groot belang is dat u morgen gebruik maakt van uw democratisch recht [Leugen gecombineerd met denkfout]. Het is altijd zo dat wanneer burgers geen gebruik maken van dat recht, dan kan het zo zijn dat u er naderhand spijt van krijgt. [Open deur in krankzinnig slecht "Nederlands", gecombineerd met denkfout] En als u morgen niet stemt, kom dan volgende jaren niet met klachten alsof sommige dingen u niet bevallen. [Totalitaire redeneerfout + leugen + bedreiging]

De reden waarom ik niet stem maar wel wens mee te praten is dat degenen op wie ik kan stemmen in overgrote meerderheid uit hetzelfde menselijke materiaal gemaakt zijn als Balkenende: Zoveelsterangs persoonlijkheden en intellecten, die in democratische politiek en leugens doen omdat ze niet bekwaam zijn op enig ander terrein te excelleren of prominent te worden, en verkozen worden door een grote meerderheid van mensen met een gering verstand en heel weinig relevante kennis.

En misschien is het nuttig er ook op te wijzen dat ik, als niet-stemmer de afgelopen 35 jaar, helemaal niemand op het kussen heb geholpen waar enig Nederlands persoon tegen is - en dat ik daarmee dus iedereen in de Nederlandse politiek precies evenveel geholpen heb, zodat alle Nederlandse politici meer reden hebben mij met sympathie te beschouwen dan al die miljoenen die ooit tegen hen of hun partij hebben gestemd, als dat dan zoveel uit zou maken, quod non.

Maar terzake: Wie werkelijk in politiek geïnteresseerd is zo een stuk dat ik in 2002 schreef eens moeten doornemen (ik hoop hier in Mei op terug te komen, trouwens) en mijn democratisch en bureaucratisch plan. Ook staat er, voor de meer begaafde lezer, een interessant lijstje boeken over politiek in "Politics - introductory texts". Als de gemiddelde kiezer in Nederland het grootste deel daarvan ook gelezen zou hebben, dan zou er een goede reden zijn om te stemmen: Er zou dan wellicht een meerderheid zijn van burgers met verstand en enige rationele kennis.

P.S. Degenen die mij mijn niet-stemmen het hevigst kwalijk nemen zijn politieke fanaten in politieke partijen en intellectueel laagbegaafde burgers met een beroerd zelfbeeld, die hun zelfrespect proberen op te vijzelen door te gaan stemmen, alsof dat aan hun voortreffelijkheid bijdraagt. Het waren nooit mensen die de moed hebben zelfstandig en individueel te spreken of handelen, maar waren wel altijd conformisten.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail