Nederlog        

 

5 maart 2006

                                                                 

Wel 200.000 Nederlandse professionele anti-terroristen!

 

 

En toen was er weer een paginagrote advertentie met Oranje steunkleur, net als in de tijd van de Nederlandse Haat van de Haat, en even belachelijk. Deze keer was de feitelijke afzender niet een stelletje reclamejongens, maar "De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding", whoever that may be. (Een heerschap met de naam "Tj. Joustra", maar ja, dat zegt ook niet veel.)

De advertentie opent met zwarte koeienletters tegen een witte achtergrond ingebed in Oranje steunkleur

IN NEDERLAND WERKEN
MEER DAN 200.000
PROFESSIONALS SAMEN
TEGEN TERRORISME.

WAT KUNT U DOEN?

Rustig gaan slapen misschien? Met zoveel PROFESSIONALS als beschermers? Professioneel en tot de vingertoppen getraind in anti-terrorisme-terrorisme? Nederlanders bovendien, dus van het puurste Nederheldenras dat een volk van Karremansen en Verdonken op kan brengen? Of vluchten, omdat dit behoorlijk op staats-terreur begint te lijken, of een voorbereiding daarvan, zogenaamd vanwege Het Gevaar Van Het Terrorisme, maar feitelijk gewoon om de machthebbers en hun uitvoerders dictatoriale volmachten toe te kennen onder voorwendsel dat die nodig zijn om terroristen te bestrijden?

U heeft welbeschouwd - mocht u tenminste het grote ongeluk hebben meer dan gemiddeld intelligent te zijn, en dus in een tamelijk kleine minderheid in Neerland - niet zulke goede redenen om gerust te gaan slapen. De advertentie vervolgt:

Veel mensen maken zich zorgen over terrorisme.
Dat is logisch. Ook in Nederland kan een aanslag plaatsvinden.

Als er iets "logisch" is dan is het wel om je géén zorgen over dat terrorisme te maken, omdat (1) het vergeleken met het gevaar van terrorisme toen de Sovjet-Unie nog floreerde niet te vergelijken valt en omdat (2) MEER DAN 200.000 PROFESSIONALS samenwerken om de resterende Nederlanders te beschermen tegen dat gevaar, dat kleiner moet zijn dan een promille van een promille van het gevaar in de tijden dat de Sovjet-Unie nog bestond, omdat er immers geen enkel leger of staat samenwerkt met die handvol terroristen die er inderdaad zijn, ergens, kennelijk vooral omdat de CIA ze liever niet vindt en oppakt.

De advertentie vervolgt, pas nu niet meer in een schreeuwende letter:

Alleen gezamenlijk kunnen we het risico van een aanslag zo klein mogelijk maken. Inmiddels werken ruim 200.000 professionals samen. Politiemensen, officieren van justitie, treinconducteurs, bewakers, douanebeambten en vele anderen.

Zo, zo. "WAT KUNT U DOEN?" Wel, lezer: Het verstandigste, als u een IQ boven de 125 hebt, is zo spoedig mogelijk naar een buitenland verhuizen, waar u niet gecontroleerd wordt door maar liefst "200.000 PROFESSIONALS". U heeft dan ongetwijfeld een universitair diploma, en u heeft in deze heilstaat voor bewakers, Verdonken, professionele terreurbestrijders genus Karremans en overige gelijkwaardigen niets te zoeken - en u loopt hier overigens als enigermate denkend mens een steeds groter risico op steeds gevaarlijker problemen met de bewakers van de staat.

Ikzelf zou allang weggeweest zijn uit deze "Polder of Evil" (copyright: Jozias van Aartsen, al jatte hij het wel van Ronald Reagan, afgezien van een kleine wijziging) als ik gezond was geweest, want ik voldoe aan m'n eigen voorwaarden, en ruimschoots. Maar helaas ben ik invalide, en helaas kan ik niet vluchten uit deze randdebiele heilstaat voor tokkies, junken, drugshandelaren, politici en bewakingsdienstpersoneel.

Waarom doet u er verstandig aan om, indien u enigermate intelligent en beschaafd bent, zo spoedig mogelijk Nederland voorgoed de rug toe te keren? Wel, de advertentie vervolgt:

Mensen worden niet van de één op de andere dag terrorist.

U staat  verbaast? U dacht altijd dat dit vast ŕnders was, en dat terroristen zomaar spontaan ontstaan van "de één op de andere dag"? Nee, zegt de overigens anonieme "De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding" - en voegt daaraan toe

Daarom is het goed aandacht te besteden aan mensen die
geďnteresseerd raken in radicale ideeën.

Zodat u ze kunt aangeven - op 0800-7000 Meldt Misdaad Anoniem - zoals tienduizenden joden in de Tweede Wereldoorlog werden aangegeven door hun buren, die ná de oorlog allemaal in Het Verzet zaten. Er komt vast een anonieme speciale kliktelefoon voor, en met een beetje geluk een speciaal kamp op Ameland voor wie aangegeven wordt, dat beheerd wordt in samenwerking met specialisten van Onze Bondgenoten met training in Guantanamo of Abu Ghraib. Dat geeft een waarachtig Nederlander immers "een veilig gevoel", nietwaar, en daar houdt minister Verdonk ook zo van, van Nederlanders met "een veilig gevoel".

De lezer wordt verder gerustgesteld door "De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding":

Mensen die zich verdacht gedragen, worden scherp in de gaten gehouden. Soms worden hun telefoongesprekken
afgeluisterd en hun post en e-mail gecontroleerd.

Alsof dat allemaal niet bij de Nederlandse wet verboden was, ooit, ook in de tijd dat het Sovjetblok nog bestond en het Westen, dat zich indertijd met enig recht "Vrij" noemde, bedreigde.

Nu zijn er anonieme "bewakers" die je mail, post en telefoon afluisteren, zonder je daarvan op de hoogte te stellen, en die je, nog steeds anoniem, zomaar kunnen laten oppakken en afvoeren, al dan niet met "rendition", mocht je toch een grote mond hebben. Europa en de VS - honderden miljoenen inwoners, gezamenlijk - worden namelijk bedreigd door een paar honderd bekende terroristen, plus wat aanhang buiten Europa en de VS.

U begrijpt immers dat de beweerde terreur van enkele honderden het noodzakelijk maakt dat de menselijke en wettelijke rechten die meer dan honderd jaren golden voor honderden miljoenen, zelf toen de communistische dictaturen, die véél gevaarlijker waren dan 100 Osama's Ben Ladens,  nog floreerden, zomaar afgeschaft worden?

Wie wordt verdacht wordt niet alleen afgeluisterd en bespionneerd:

Of ze worden voortdurend gevolgd en in hun activiteiten gestoord. Zonodig worden verdachte groepen geďnfiltreerd door geheim agenten.

Kortom: Er zijn nu bij benadering 200.000 Professionals in Nederland, ooit rechtsstaat, die vermeende terroristen mogen terroriseren, infiltreren, en controleren. Het enige wat daar kennelijk voor nodig is, is een verdenking of anonieme aangifte.

Wat doet u nog in Nederland als u niet debiel bent, en niet te dom om ooit enig idee te hebben dat de niet-denkende meerderheid niet aanstaat? Denkt u soms dat u - ja: U! - veilig bent voor het gevaar anoniem aangegeven te worden door en bij gelijkwaardigen van Verdonk?

Tenslotte is er dit, voor wie in De Nederlandse Rechtsstaat geloofde, ooit:

In Nederland moet iedereen zich aan de wet houden. Ook de overheid. Om terroristen beter te kunnen bestrijden worden wetten aangepast.

Dat is pas geruststellend, nietwaar? De rechtsstaat wordt en is afgebroken om een handjevol staatsdienaars in staat te stellen iedereen te kunnen infiltreren en controleren die ŕnders voelt en denkt dan de staatsdienaars toe wensen te staan. Alles uit naam van De Strijd Tegen Het Terrorisme, en om Onze Politieke Leiders te beschermen. En wie protesteert of bedenkingen heeft moet wel Een Terrorist zijn, nietwaar?

U dacht in uw naďviteit dat u, als doorsnee-burger, beschermd gaat worden door die 200.000 Professionals? Dat kunt u beter uit uw hoofd zetten, als u geen beroepspoliticus of media-persoonlijkheid bent, die allemaal ongetwijfeld voorbeeldig bewaakt gaan worden door Onze Helden van bewakingsdiensten: U dient alleen om de belasting op te brengen om de bewakers van uw leiders te financieren, zodat uw leiders veilig kunnen slapen, en hun bewakers prettig kunnen leven.

U moet u nu 24 uur per dag kunnen identificeren tegen geüniformeerd tuig van bewakingsdiensten, die u mogen bevingeren en uitkleden als ze daar prijs op stellen, anoniem en vanzelfsprekend. Uw telefoon, e-mail en post wordt in het geheim doorgelezen door anonimici - voorzover u kunt en mag weten. Wie gearresteerd wordt loopt het risico uitgeleverd te worden aan beulen. De wetten die u daartegen ooit beschermden worden allemaal afgeschaft, in hoog tempo, zogenaamd om Het Terrorisme te bestrijden, feitelijk om de staatsdienaren vrijwel totale macht over vrijwel iedereen te geven. 

En Nederland wordt in hoog tempo een staat waar alleen plaats en ruimte is voor Politieke Leiders van de Verdonk-soort, voor gewillige uitvoerders in bewakingsdiensten, en voor randdebiele kiezers zonder individuele moed, persoonlijk karakter, of eigen ideeën.

Ik ben te depressief, lezer? Ik hoop het, maar ik vrees van niet. En nee, wat ik vrees is niet dat de Nederlandse bestuurders slecht of van kwade wil zijn, maar "alleen maar" dat ze niet competent zijn, en dat ze de gevaren van het terrorisme verkeerd behandelen en beschouwen. Immers, wat dit soort advertenties alleen maar bevorderen zijn het welzijn van de makers ervan, en aanleiding voor paniek in de samenleving.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail