Nederlog        

 

16 februari 2006

                                                                 

"Het eerste slachtoffer van iedere oorlog..."

 

 

"Het eerste slachtoffer van iedere oorlog is de waarheid", volgens een oud en waarachtig gezegde, met zeer veel empirische ondersteuning, die vaak pas lang na de oorlog boven water komt.

Maar ja ... Nederland gaat naar Afghanistan, om daar het terrorisme te gaan bestrijden, en dat uiteraard zonder de minste vorm van terreur van Onze kant, in de grootste Nederlandse tolerantie en  verdraagzaamheid.

Er zijn nu ook weer nieuwe fotoos uit de Abu Ghraib gevangenis die tot nu toe verborgen waren gehouden, waaruit blijkt dat het daar nog aanmerkelijk smeriger en wreder en dodelijker toeging dan de evidentie tot nu reikte.

Dan blijkt nu dat kennelijk vťťl van de CIA-vliegtuigen met kennelijke gevangenen die door de CIA voor marteling buiten Amerikaans grondgebied werden vervoerd feitelijk over Nederlands grondgebied  vlogen of in Nederland brandstof innamen.

Minister Bot weet van helemaal niets. Zegt hij.

En dan is er altijd nog de krant van "lux et libertas", de "slijpsteen voor de geest", kortom het NRC-Handelsblad dat heden een hoofd-redactioneel kommentaar onder de titel "Vuile oorlog" als volgt beŽindigt:

De tijd is rijp voor een debat over hoe schone handen te houden in een heimelijke, vuile oorlog; een strijd tegen de terreur waarvan ooit werd vastgesteld dat die gezamenlijk moest worden gevoerd.

Dat is grote onzin.

In de eerste plaats: Degenen die dat "gezamenlijk" hebben "vastgesteld" waren niet degenen die daar gaan vechten tegen of vermoord worden door "terreur", maar een handjevol minister-presidenten, ministers en adviseurs, en werd alleen en achteraf soms gesanctioneerd, na veel gespindokter, vele ministeriŽle leugens, en bakken vol propaganda, door parlementaire meerderheden die sowieso alleen maar konden sanctioneren dat het kalf ondertussen verdronken was, en dat het feit van "gezamenlijke" oorlogsvoering al overwegend voldongen was door al dat gespindokter, al die ministeriŽle leugens, en alle propaganda. Men denke bijvoorbeeld aan het besluit Irak aan te vallen, en de "weapons of mass destruction".

Nota bene: Ik zeg niet dat dit radikaal anders kan voor wie oorlog voert, om welke reden ik dan ook opende met een zeer bekend gezegde over oorlog en waarheid.

Maar ik zie niet in waarom het NRC-Handelsblad mee zou moeten liegen met de regeringspropaganda, terwijl men toch ter redactie kan weten, en zou behoren te weten, dat er geen niet-smerige oorlogen zijn, zelfs als het gerechtvaardigde oorlogen zijn, en dat waar oorlog is massaal wordt gelogen, bedrogen, misleid en verhuld. En wordt gemoord en gemarteld, altijd van Onze Kant vanwege "de terreur" van hun kant.

In de tweede plaats: Er zijn geen "schone handen te houden in een heimelijke, vuile oorlog", en het idee dat dit mogelijk zou zijn is even realistisch en even logisch als de notie dat je gemarteld kunt worden met liefde, verkracht kan worden met compassie, of levend dood kunt zijn. De hele notie van "schone handen" bij "vuile oorlog" is een contradictio in adjecto, een oxymoron.

Wat wŤl kan, maar wat zeer te vrezen is dat niet zal gebeuren als de NRC-hoofdredactie dergelijke lamentabele onzin neerschrijft, is dat de media, of beter gezegd: het meer verlichte, meer intelligente, meer beschaafde deel daarvan, moeite blijft doen om alle feiten, ook over "een heimelijke, vuile oorlog" zo eerlijk, helder en volledig mogelijk te publiceren, bovendien zonder zich af te vragen welke partij gebaat of geschaad zou worden door publicatie.

Een vrije pers staat boven de partijen, en de waarheid is van fundamenteel belang voor iedereen, zelfs als strijdende partijen dat weigeren in te zien of wensen te verhullen.

Daarbij: Propaganda voor Onze Kant is er aan Onze Zijde meer dan genoeg. En als het dan om het werkelijk bestrijden van werkelijk terrorisme gaat, dan is het doel niet zozeer dat te verslaan als wel dat te verslaan met behoud van de waarden en instituties en vrijheden die deze terroristen willen afschaffen.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail